Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompensasjonsordninger for merverdiavgift Seilflyseksjonens ledermøte 10. april 2010 Arne Mathisen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompensasjonsordninger for merverdiavgift Seilflyseksjonens ledermøte 10. april 2010 Arne Mathisen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompensasjonsordninger for merverdiavgift Seilflyseksjonens ledermøte 10. april 2010 Arne Mathisen

2 Momskompensasjon Har vært en ordning med kompensasjon for moms på tjenester, som ble innført i 2002. –Lite aktuell for våre klubber. Nytt: Regjeringen vil innlemme i denne ordningen kompensasjon for moms på varer - for alle frivillige organisasjoner - fra og med 2010.

3 Formålet med ordningen? Målet er å kompensere for utgiftene som frivillige organisasjoner har til moms ved kjøp av varer og tjenester – slik at mer midler kan frigjøres til aktivitet!

4 Statsbudsjettet 2010 Det er bevilget 396,345 millioner kroner i 2010 som skal fordeles til alle frivillige lag, foreninger og organisasjoner – som søker. Dersom søknadene blir større enn tilgjengelige midler vil det bli prosentvis avkortninger for alle.

5 Hvordan søke? Utvalg nedsatt av Kulturdepartementet har utarbeidet forslag til detaljerte bestemmelser og søknadsrutiner som har vært ute på høring. –NIF har med medlemmer i utvalget Ordningen vil bli administrert av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Ordningen skal være enkel og håndterbar både for klubbene og for staten.

6 Forenklet modell - sjablong Klubbene skal rapportere inn kun ett tall – totale driftskostnader – til NIF NIF ser for seg en Web-løsning i 2010 Totale driftskostnader hentes direkte fra klubbens regnskap –Må være revidert av klubbens valgte revisor –Godkjent av klubbens årsmøte

7 Hvordan beregnes kompensasjonen? I henhold til en IRIS rapport utgjør m.v.a - pliktige kostnader i et frivillig lag i gjennomsnitt 35 % av de samlede driftskostnader. Momskompensasjonen vil bli 7 % av de totale driftskostnadene.

8 Regneeksempler Totale driftskostnader100.000500.000 35 % av driftskostnadene35.000175.000 Momskompensasjon 7 % av totale driftskostnader 7.00035.000

9 Når kan man søke? Regnskapstallene for 2009 skal ligge til grunn for søknaden i 2010. Foreslått søknadsfrist 1. august 2010 Utbetaling tidligst i desember.

10 Registreringsplikt Klubben må være registrert i Frivillighetsregisteret –Ikke et absolutt krav i 2010! All offentlig støtte i fremtiden vil kreve at mottakerorganisasjonen/klubben er i registeret.

11 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av anlegg.

12 Hva gjelder den for? Ny ordning for frivillige organisasjoner gjeldende fra 1. januar 2010 Søknadsbasert Kun anlegg som er berettiget spillemidler og hvor byggearbeider er igangsatt fra og med 1. januar 2010 Lag og foreninger som har fremmet søknad om spillemidler til anlegg, og hvor søknaden er godkjent av fylkeskommunen.


Laste ned ppt "Kompensasjonsordninger for merverdiavgift Seilflyseksjonens ledermøte 10. april 2010 Arne Mathisen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google