Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingskonferanse Geiranger 5.mai 2011 John Harry Kvalshaug Styreleder Helse Møre og Romsdal HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingskonferanse Geiranger 5.mai 2011 John Harry Kvalshaug Styreleder Helse Møre og Romsdal HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingskonferanse Geiranger 5.mai 2011 John Harry Kvalshaug Styreleder Helse Møre og Romsdal HF

2 Samarbeid ”Helse Møre og Romsdal skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse - og sosialhelsetjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barnevern, samt i forhold til øvrige aktuelle statlige ansvarsområder”

3 Krav i styringsdokument 2011 ”Helseforetaket skal i samarbeid med kommunene kartlegge muligheter for kostnadseffektive samarbeidsprosjekt som erstatter dagens behandling i sykehus, og vurdere etablering av lokalmedisinske sentra ”

4 Nasjonal helse- og omsorgsplan ” En vellykket samhandlingsreform forutsetter bedre balanse og likeverdighet mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse - og omsorgstjeneste”

5 Virkemidler for å nå målene Rettslige Økonomiske Faglige Organisatoriske

6 Hvor står vi i dag Samhandlingsutvalg i begge foretakene Litt forskjellig sammensetning Mange god samhandlingsprosjekt i gang Opplever engasjerte kommuner og grupper av kommuner

7 Over i ett foretak Gjeldene avtaler forlenges ut 2011 Alle påbegynte prosjekt videreføres Lage strategidokument for samhandling som blir sendt på høring til kommunene Involvere brukerorganisasjonene godt

8 Hvordan ønskes organiseringen? Ett samhandlingsutvalg? Nord - Trøndelagsmodellen? Rene administrative utvalg eller politisk/administrativ sammensetning? Min påstand: ”med den frihet SHR gir blir samarbeidsutvalgene svært viktig”

9 Oppmerksomhet mot: Likeverdighet Lærende organisasjoner Forbedrede pasientforløp ”Godfotteorien” Må tørre å våge……


Laste ned ppt "Samhandlingskonferanse Geiranger 5.mai 2011 John Harry Kvalshaug Styreleder Helse Møre og Romsdal HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google