Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I statens hender Får skattebetalerne valuta for pengene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I statens hender Får skattebetalerne valuta for pengene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 I statens hender Får skattebetalerne valuta for pengene?

2 Victor D. Norman, SSØ-dagen 2006, 18.1.06 Hva vet vi om statlig ressursbruk?  Den er makroøkonomisk ansvarlig  Den er regeltro og nøktern på mikro-mikro-nivå  Den er grovt ineffektiv på mellomnivået  fortrengning av statlige kjerneoppgaver  mengderasjonering av investeringer  feilallokering av samferdselsmidler  underallokering til tjenesteytelse og overallokering til kontantytelser  feilallokering mellom forebyggende etterutdannelse kontra attføring  høyere terskel for nye aktiviteter enn for videreføring av eksisterende  favorisering av fristilt virksomhet

3 Victor D. Norman, SSØ-dagen 2006, 18.1.06 Hvorfor er det slik?  Politiske grunner  Byråkratitradisjoner  Systemfeil

4 Victor D. Norman, SSØ-dagen 2006, 18.1.06 Politiske grunner  Horisontal rettferdighet er viktigere enn effektivitet  samferdsel  Synlig innsats er viktigere enn resultater  attføring, kontantytelser  budsjett kontra regnskap  Kortsiktige effekter er viktigere enn langsiktige  makro- kontra effektivitetshensyn  Forebygging av kritikk er avgjørende  regelovervåkning og nøkternhet

5 Victor D. Norman, SSØ-dagen 2006, 18.1.06 Byråkratitradisjoner  Finansdepartementet som skattebetalernes venn  fortrengning av statlige kjerneoppgaver  frykt for overslagsbevilgninger  Andre departementer som etatenes venn  vern om konsekvensjusterte bevilgninger  Departementenes autonomi  vern om egne budsjettposter (eks attføring)

6 Victor D. Norman, SSØ-dagen 2006, 18.1.06 Systemfeil  Sentralstyring istedenfor lokal ansvarliggjøring  FIN-styring av sektordepartementene  Detaljerte tildelingsbrev fra sektordepartementer til etater  Massiv signalisering gjennom styringsdialog Resultatet er perverse lokale insentiver  Mangel på positive insentiver  Svak regnskaps- og resultatoppfølgning  Få eksplisitte insentivmekanismer  Feilaktig utforming av de økonomiske insentivene som finnes

7 Victor D. Norman, SSØ-dagen 2006, 18.1.06 Gode og dårlige insentivsystemer  Utforming av detaljerte, økonomiske insentiver er vanskelig  Barnehagen i Israel  Why organizations are a mess  Det finnes imidlertid mange slags insentivordninger  Stykkpriser  Sykehus og høyere utdannelse i Norge  Handlefrihet  Sykehusene i Storbritannia  Måling og belønning i forhold til et spesifisert oppdrag  Wehrmacht under blitzkrigen i 1940  Skatteetaten og selvangivelsesreformen  Det sentrale ved et godt system er  at den lokale enheten får handlefrihet  at det gjøres klart for den hva den vil bli målt ut fra  at den premieres for godt resultat


Laste ned ppt "I statens hender Får skattebetalerne valuta for pengene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google