Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune 1 Dialogseminar Åre 15. og 16. februar 2006 Innherred samkommune Status Administrasjonssjef Rudolf Holmvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune 1 Dialogseminar Åre 15. og 16. februar 2006 Innherred samkommune Status Administrasjonssjef Rudolf Holmvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune 1 Dialogseminar Åre 15. og 16. februar 2006 Innherred samkommune Status Administrasjonssjef Rudolf Holmvik

2 Administrasjonssjef Rudolf Holmvik, Innherred samkommune – Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 www.innherred-samkommune.no 2 Formål ISK Innherred samkommune skal bidra til å gi innbyggerne bedre tjenester, effektiv offentlig ressursbruk som skal gi reduserte driftsutgifter på sikt. Grunnlag for helhetlig politisk styring over regionale oppgaver og styrkede fagmiljøer.

3 Administrasjonssjef Rudolf Holmvik, Innherred samkommune – Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 www.innherred-samkommune.no 3 Hovedmål Bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer Være drivkraft i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen Være tyngdepunkt for regional utvikling (kulturbasert forretningsutvikling) Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen Reduserte driftsutgifter på sikt

4 Administrasjonssjef Rudolf Holmvik, Innherred samkommune – Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 www.innherred-samkommune.no 4 Ansvaret for følgende oppgaver legges til Innherred Samkommune fra 1.1.2004 Landbruk Miljøvern Plan- og byggesaksadministrasjon Kart og oppmåling Næringsutvikling og markedsføring av regionen Skatteoppkreving IKT Økonomifunksjon Lønn- og personal Kommunehelsetjenesten/legevakttjenesten, men med unntak av institusjons- og hjemmebaserte tjenester.

5 Administrasjonssjef Rudolf Holmvik, Innherred samkommune – Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 www.innherred-samkommune.no 5 Tjenester lagt til ISK fra 01.04.04: Barnevern PP-tjeneste Voksenopplæring Sosialtjenesten (herunder rus)

6 Administrasjonssjef Rudolf Holmvik, Innherred samkommune – Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 www.innherred-samkommune.no 6 Tjenester lagt til ISK 1.11.05 Servisekontorene Dokumentsenter

7 Administrasjonssjef Rudolf Holmvik, Innherred samkommune – Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 www.innherred-samkommune.no 7 Det er aktuelt å utvide oppgavene for samkommunen i løpet av forsøksperioden. Bl.a. er følgende oppgaver aktuelle for vurdering i løpet av 2004: Brannvern og beredskap Vann- og avløpstjenester Veg, park og parkering Andre stabsfunksjoner

8 Administrasjonssjef Rudolf Holmvik, Innherred samkommune – Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 www.innherred-samkommune.no 8 Kommunestyrenes vedtak/bestilling Kommunestyret forutsetter at Hovedavtalens intensjon om samarbeid, medbestemmelse og medansvar mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i saker som omhandler ansattes arbeidsforhold, ivaretas i de utviklingsprosessene som settes i gang i samkommuneforsøket. Kommunestyret forutsetter å bli holdt løpende orientert om de ulike prosessene. Det blir opprettet et eget delprosjekt – ”Demokratiet i samkommunen” – som skal følge opp og vurdere beslutningsprosesser i samkommune forsøket, deres grunnlag og konsekvenser for innbyggerne underveis og ved slutten av forsøksperioden. Kvaliteten i den interkommunale tjenesteytinga blir fulgt opp og vurdert i forhold til alle områder i samkommunen.

9 Administrasjonssjef Rudolf Holmvik, Innherred samkommune – Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 www.innherred-samkommune.no 9 Det politiske bildet ”Fra Erna til Åslaug” Forsøk i kommunesektoren som del i sentral politikk. Hva skjer med regionmeldinga? Hvordan vil dette påvirke kommunesektoren? NAV reformen – Den største velferds reform etter folketrygden.

10 Administrasjonssjef Rudolf Holmvik, Innherred samkommune – Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 www.innherred-samkommune.no 10 Samkommunestyre Ordfører Administrasjonssjef (rådmannsfunksjon) Barn og familie Helse og rehabilitering IKT Landbruk/ naturforvaltning Organisasjon (lønn/personal) Plan/byggesak/ oppmåling/miljø Servicekontor Kontrollutvalg Dokumentsenter KemnerØkonomi

11 Administrasjonssjef Rudolf Holmvik, Innherred samkommune – Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 www.innherred-samkommune.no 11 Hva har vi oppnådd så langt Stor oppmerksomhet eksternt. Økt samhandling i regionen – Kommunene – Næringslivet – Kulturlivet Mange gode eksempler fra enhetene. – Felles IKT løsninger Regnskap Unique ePhorte Digitale kartsystem på hjemmesiden Utbygd bredbånd over nesten hele samkommunen Dokumentsenter

12 Administrasjonssjef Rudolf Holmvik, Innherred samkommune – Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 www.innherred-samkommune.no 12 Litt fra kommunal rapport de siste dager Felles høring skal løse region-floken Sentrale kilder i regjeringspartiene frykter at intern strid om oppgaver kan velte regionreformen. Nå planlegger de tre partiene et felles rådslag for å løse floken. Vender tommelen ned for konsernkommune Kommunaldepartementet trekker seg ut av arbeidet med konsernkommunen på Sunnmøre. Sunnmøringene synes det er beklagelig, men fortsetter arbeidet.

13 Administrasjonssjef Rudolf Holmvik, Innherred samkommune – Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 www.innherred-samkommune.no 13 Utfordringsbilde framover. Sentral politikk. NAV reformen i forhold til enheter i ISK – Helse-rehab – Servisekontor Forskjellig politisk prioritering av og innen de store tjenesteprodusentene i morkommunene Organisasjonsendringer Forny 2 og Ny Struktur 2 Samhandling ISK enheter


Laste ned ppt "Innherred samkommune 1 Dialogseminar Åre 15. og 16. februar 2006 Innherred samkommune Status Administrasjonssjef Rudolf Holmvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google