Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Private høyskolers rapportering til departementet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Private høyskolers rapportering til departementet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Private høyskolers rapportering til departementet
Mai-Lin Hofsøy og Marie Wien Fjell NPH-seminar 16. januar 2008

2 Oversikt Mål og resultatstyring i staten
Departementets rolle overfor private høyskoler Gjennomgang av rapporteringskravene

3 Mål og resultatstyring
Overordnet styringsprinsipp i staten Definisjon: Å sette mål for hva institusjonen skal oppnå, måle resultater og analysere disse som grunnlag for å sammenligne dem med de fastsatte målene, og bruke denne informasjonen i den videre styringen og utviklingen av institusjonen.

4 Prosess Styringshjulet SSØ (2006)
Senter for statlig økonomistyring (2006): Mål- og resultatstyring i staten. En veileder i resultatmåling. SSØ (2006)

5 Arbeidsgruppe UHR (2007) MRS Andre Studie- system
Kvalitetssikringssystemet Andre Publisering, formidling Økonomi- system Lønns – og personalsystem MRS Styringsdata Valgte indikatorer Arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høyskolerådets administrasjonsutvalg (2007): En veileder for mål- og resultatstyring i universitets- og høyskolesektoren Arbeidsgruppe UHR (2007)

6 Målhierarki Sektormål (hovedmål) Virksomhetsmål (delmål)
Kvantitative styringsparametere (resultatindikatorer) Kvalitative styringsparametere (vektlagte områder) Egne virksomhetsmål og styringsparametere som avspeiler institusjonens strategier, egenart og risiko

7 Målekart Styringsparameter Resultat Resultat-mål
Primærsøkere per studieplass 2005 2006 2007 2008 Antall uteksaminerte kandidater Evt. resultatindikatorer fastsatt av høyskolen

8 Risikostyring Statlige virksomheter pålagt å utvikle system for risikostyring Definisjon: Å identifisere de viktigste hindrene (risikoer) for at vi skal nå målene, og fastsette tiltak for å håndtere og følge opp risikoene Anvendes i fastsettelse av strategi og planer for å sikre måloppnåelse Virksomhetens ledelse har ansvaret for at prosessen gjennomføres

9 Departementets rolle overfor private høyskoler
Sektorstyring på overordnet nivå Tilskuddsforvaltning og legalitetskontroll Hovedformål med rapportering: føre kontroll på vegne av Stortinget Forsterket fokus på målstyring skal sikre bedre kontroll med måloppnåelse bedre kunnskap om sektoren bedre politikkutforming

10 Rapportering til DBH Frist: 15. februar
Alle tabeller skal denne gangen kun rapporteres til DBH. Nye områder for rapportering: Primærsøkere Data om inntakskvalitet Totalt antall utlyste studieplasser Utdanningstilbud på annet språk enn norsk Rutiner for rapportering av bachelorkandiater Mer informasjon:

11 Rapportering per 1. mars 2008 Rapport 2007 Rapporteringskrav i tilskuddsbrev 2007 Egne planer for 2007 Planer 2008 Basert på målstruktur i tilskuddsbrev 2008 Budsjett 2008 Søknad 2009 Vedlegg tilskuddsbrev 2008

12 Rapport 2007 Vurdere måloppnåelse i forhold til hovedmål og delmål
Hva har blitt gjort? Spesielle utfordringer/risikomomenter Rapportere på relevante vektlagte områder Vurdere måloppnåelse i forhold til egne delmål og rapportere på egne planer

13 Rapport 2007 forts. Noen få av høyskolene hadde mangelfull rapportering på viktige punkter i Blant annet utvikling av kvalitetssikringssystem praksis i sykepleierutdanningene etablering av læringsmiljøutvalg faglig ledelse økonomirapportering Viktig at dette rapporteres av alle i år.

14 Plan og budsjett for 2008 Målstruktur Sektormål Virksomhetsmål
(Styringsparametere) Vektlagte områder DBH-data Departementet anmoder de private institusjonene om å utvikle egne virksomhetsmål og styringsparametere som avspeiler institusjonens strategier, egenart og risiko

15 Forts. plan og budsjett 2008 Høyskoler med svak økonomi må redegjøre særskilt for hvordan høyskolen arbeider for å styrke høyskolens økonomi for å sikre fremtidig drift. Budsjett for 2008

16 Økonomirapportering Årsberetning og årsregnskap iht. regnskapsloven og god regnskapsskikk Revisjonsberetning Særattestasjonsskjema Økonomiske nøkkeltall Studie- og eksamensavgifter Styresammensetning og styregodtgjørelse Intern kontroll

17 Halvårsrapport Frist 15. august 2008 Regnskap for første halvår 2008
Vurdering av måloppnåelsen Budsjettavvik Økonomiske nøkkeltall Planlagte organisatoriske endringer

18 Annet Alle endringer i selskapsform, vedtekter og/eller eierskap samt evt nedleggelser av studiesteder skal rapporteres omgående.

19 Frister 15. febr: DBH-tabeller og foreløpig årsregnskap
1. mars: Budsjettdokument inkl. søknad om tilskudd 1. juli: Endelig årsregnskap med årsberetning og revisorberetning 15. aug: Halvårsrapporten

20 Årshjul


Laste ned ppt "Private høyskolers rapportering til departementet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google