Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunale foretak, hva og hvorfor?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunale foretak, hva og hvorfor?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunale foretak, hva og hvorfor?
Finansbyråd André Støylen Bystyrets seminar

2 Kommunale foretak Eiendomsforetak Driftsforetak Boligbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Driftsforetak Kommunal konkurranse KF (internbud, sykehjem) Grønt og idrett KF Arbeidstreningsbedriften KF Tannhelsetjenesten KF Oslo Havn KF (havneloven)

3 Hva er et kommunalt foretak?
Ikke eget rettssubjekt (del av kommunen) Delegasjonsprinsippet er snudd Styret er i loven tillagt myndighet som angår foretakets virksomhet Frihet innenfor budsjettets rammer Innskrenkninger må gjøres i vedtektene eller ved instruks

4 Lovgivers premisser Sikre at den kommunale virksomhet som kan utføres i andre former enn gjennom de tradisjonelle forvaltnings-organer, kan skje på en måte som muliggjør effektiv drift og forretningsmessig uavhengighet, samtidig som det sikres mulighet for nødvendig økonomisk og politisk styring. (Fra mandatet til kommuneselskapsutvalget) Der kommunen ønsker å skille ut en virksomhet som et eget rettssubjekt er aksjeselskapsformen tilstrekkelig. Dersom kommunen skal beholde det økonomiske ansvaret for virksomheten, bør kommunen ha de styringsmuligheter som ligger i at virksomheten er en del av kommunen som juridisk person. (Fra forarbeidene)

5 Ulike formål Næringsvirksomhet ”Mellomnivå” Forvaltning Aksjeselskap
Kommunalt foretak Etat

6 Bruk av KF Avveining mellom grad av nærings-virksomhet og behov for politisk kontroll Profittformål eller målkonflikter? Fritt marked eller særstilling? Bestiller-utførerorganisering Styringsmessig skille mellom myndighetsoppgaver (inkl. tjenestetilbud) og innsatsfaktorer til tjenestene (tjenesteproduksjonen) Åpner for en mer fri rolle for leverandøren, og kan tilsi bruk av KF

7 ”Produksjon” i egen enhet Forretnings-messig frihet
Ulike begreper ”Produksjon” i egen enhet Bestiller- utfører Eiendoms- reformen Kommunale foretak Arealkostnad Forretnings-messig frihet

8 KFer og kommunen Kommunens formål er tjenesteproduksjon
Bevilgningsstyrt; profittmaksimering ikke relevant Begrensninger for særøkonomiene: Hva tjener kommunens samlede mål? Interessemotsetning KFenes ønske om autonomi og behovet for å ivareta overordnede hensyn Bruk av særøkonomier som virkemiddel for å hindre kortsiktige tilpasninger som er skadelige på sikt

9 Styring av KFer Budsjettvedtak
Felles reglementer (regelverk, rutiner, IKT) Eierstrategi for foretakene Bestilling Instruks

10 Regnskapsprinsipp Regnskap etter kommuneloven
Avdrag fra kommunale foretak – driftsinntekter konverteres til kapitalinntekter. Ikke mulig å oppfylle den økonomiske forutsetningen for bykassen ved etablering Enhetlig regnskap for bykassens virksomhet – konsolidert regnskap Styret skal også legge frem regnskap etter regnskapsloven – synliggjøre resultater

11 Foretaksmøte Fremmer sak om forsøk med foretaksmøte i kommunale foretak (unntatt Oslo Havn KF) Parallell til generalforsamling i aksjeselskaper Velge styre Vedtektsendringer Eventuell bruk av instruks Innenfor rammen av vedtak i bystyret og byrådet Gjeldende budsjett Regnskap avgis til bystyret som del av kommunens samlede regnskap Vanlige parlamentariske kjøreregler


Laste ned ppt "Kommunale foretak, hva og hvorfor?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google