Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan økonomiske insentiver bidra til god prosjektledelse (i staten)? Dag Morten Dalen Handelshøyskolen BI og Frischsenteret Prosjekt 2004, torsdag 7. oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan økonomiske insentiver bidra til god prosjektledelse (i staten)? Dag Morten Dalen Handelshøyskolen BI og Frischsenteret Prosjekt 2004, torsdag 7. oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan økonomiske insentiver bidra til god prosjektledelse (i staten)? Dag Morten Dalen Handelshøyskolen BI og Frischsenteret Prosjekt 2004, torsdag 7. oktober

2 Økonomiske insentiver – hva?: Prestasjoner: Kostnad vs. måltall Kvalitetsindikatorer Tid vs. måltall Prestasjoner: Kostnad vs. måltall Kvalitetsindikatorer Tid vs. måltall Økonomi: Lønn Fremtidig lønn Økonomi: Lønn Fremtidig lønn

3 Økonomiske insentiver – hvorfor?: Prestasjoner: Kostnad vs. måltall Kvalitetsindikatorer Tid vs. måltall Prestasjoner: Kostnad vs. måltall Kvalitetsindikatorer Tid vs. måltall Økonomi: Lønn Fremtidig lønn Økonomi: Lønn Fremtidig lønn Påvirkning: Innsats Kompetanse Prosjekttype Støy Påvirkning: Innsats Kompetanse Prosjekttype Støy

4 Økonomiske insentiver: Prestasjoner: Kostnad vs. måltall Kvalitetsindikatorer Tid vs. måltall Prestasjoner: Kostnad vs. måltall Kvalitetsindikatorer Tid vs. måltall Økonomi: Lønn Fremtidig lønn Økonomi: Lønn Fremtidig lønn Påvirkning: Innsats Kompetanse (2) Prosjekttype (3) Støy Påvirkning: Innsats Kompetanse (2) Prosjekttype (3) Støy Resultat for samfunnet: Samlet kostnad Kvalitet Tid Resultat for samfunnet: Samlet kostnad Kvalitet Tid (1)

5 Klassisk dilemma: Redusert kvalitet: Håndtering av ny informasjon og endringsbehov. Får vi prosjektledere som nedprioriterer identifikasjon og kommunikasjon av endringsbehov? Det å holde rammene (tid og kostnad) er ikke alltid ønskelig. Store statlige prosjekter: Potensielt store kostnader for samfunnet, men kanskje en nødvendig motvekt til myke budsjetter og rigide entreprisekontrakter.

6 Økonomiske insentiver kan påvirke hvem som leder prosjektene: Hvem søker seg til bedrifter eller etater med sterke innslag av økonomisk belønning? Er statsetatene spesielle?

7 Økonomiske insentiver kan påvirke hvilke prosjekter som ledes: Etatene utreder alternative prosjekter og anbefaler. Det beste prosjektet for samfunnet er ikke nødvendigvis det beste å lede: Det finnes (for) dyre konsepter med lav usikkerhet Det finnes (for) dyre konsepter med stor usikkerhet

8 Økonomiske insentiver med fast lønn Individuelle karrierebaner: Samlet og subjektiv vurdering av innsats påvirker karrierebane og fremtidig lønn. Høy lønn for ”seniorprosjektledere” motiverer nedover i organisasjonen. Innleie av eksterne ”seniorprosjektledere”: Avveining mellom kompetanse og motivasjon innad i etatene?

9 Insentiver gjennom konkurranseutsetting Økte muligheter for økonomiske insentiver i prosjektledelsen. - gjenkjøp - klarere skille mellom prosjektgrunnlag og prosjektledelse Bedre utnyttelse av stordriftsfordeler (erfaringsoverføring mellom etater og mellom privat og offentlig). Svekket fleksibilitet i prosjektfasen – ufullstendige kontrakter? - særlig relevant for store kompliserte prosjekter

10 Kan økonomiske insentiver bidra til god prosjektledelse (i staten)? Vanskelig, men: 1.Bevisst insentivene knyttet til individuelle karrierebaner (lønnsforskjeller og systematisk evaluering av resultater). 2.Eksplisitt belønning på prosjektnivå bør unngås når prosjektledelsen skjer i ”egenregi”. 3.Kjøp av prosjektledelse i staten åpner for eksplisitt belønning på prosjektnivå.


Laste ned ppt "Kan økonomiske insentiver bidra til god prosjektledelse (i staten)? Dag Morten Dalen Handelshøyskolen BI og Frischsenteret Prosjekt 2004, torsdag 7. oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google