Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Butikkråd. Bakgrunn •Bakgrunnen for at Coop har valgt å opprette Butikkråd er for å bidra til å øke butikkens lokale konkurransekraft og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Butikkråd. Bakgrunn •Bakgrunnen for at Coop har valgt å opprette Butikkråd er for å bidra til å øke butikkens lokale konkurransekraft og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Butikkråd

2 Bakgrunn •Bakgrunnen for at Coop har valgt å opprette Butikkråd er for å bidra til å øke butikkens lokale konkurransekraft og posisjon. •Butikkrådet skal være en kilde for markedsinformasjon samt styrke butikken i nærmiljøet og være en ressurs for butikksjefen. •Coop er eid av medlemmene som er butikkens kunder og det er derfor en del av Coops egenart å lytte til kunder - og medlemmer.

3 Butikkrådets sammensetning •Et butikkråd skal bestå av 5-6 medlemmer i tillegg til butikksjefen. •Alle butikkrådsmedlemmer må være eller bli Coop medlemmer på rekrutteringstidspunktet. •Et butikkrådsmedlem eller dens nærmeste familie skal ikke jobbe i konkurrerende virksomhet. •Alle Butikkrådsmedlemmene skal signere en taushetserklæring. •Funksjonstiden til et butikkrådsmedlem er for ett år av gangen. –Det er ikke anledning til å sitte lengre enn 4 sammenhengende år av gangen.

4 Slik skal det gjennomføres

5 Gjennomføringssted/tid/frekvens •Butikkrådene skal gjennomføres primært i butikken. •Butikkrådsmøtene gjennomføres primært på kveldstid. •Butikkrådsmøtene gjennomføres 3 ganger i året, men Butikkrådet kan avtale å ha flere møter. •Møtene skal i størst mulig grad avholdes innenfor en periode felles for alle butikkene i Samvirkelaget.

6 Rapportering og tilbakemelding •De opplysningene som kommer frem i løpet av et butikkråd blir nedskrevet i et referat som protokollføres og sendes til medlemmene i butikkrådet og driftssjefen for laget. •I begynnelsen av hvert Butikkrådsmøte skal referatet fra sist møte gjennomgås og det skal kontrolleres om handlingspunktene er blitt fulgt opp. •Driftssjef evt. andre Coop representanter kan delta på Butikkrådsmøtene dersom dette er ønskelig eller nødvendig.

7 Coop setter stor pris på din deltagelse i butikkrådet •Belønning av deltagerne. –Den tiden man setter av til å delta i Butikkrådet er svært verdifull for Coop butikken, nærmiljøet og andre Coop medlemmer. Dine tilbakemeldinger vil være med på å påvirke hvordan butikken drives fremover. –Du vil som deltaker få nyttig innsikt og erfaring i butikk- og kjededrift. –Som takk for deltagelse i Butikkrådet vil butikkrådsmedlemmene motta et gavekort pålydende kr 500,- ved siste Butikkrådsmøte før jul.

8 Informasjon og dialogen i Butikkrådet •All informasjon og dialog som foregår i et Butikkrådsmøte er konfidensiell. –Alle butikkrådsmedlemmene skal derfor signere en taushetserklæring. •Butikksjefen registrerer butikkrådsmedlemmenes navn, adresse, medlemsnummer, e-post adresse, telefonnummer og eventuelt dersom vedkommende har spesielle verv som kan være interessant for Butikkrådet. •Det meste av kommunikasjonen i Butikkrådet, utover selve møtene, skal foregå på e-post om mulig. •Dialog utover det som skjer i møtene mellom butikk og butikkrådsmedlemmer skal kun være kontakt mellom butikksjef og det enkelte medlem.

9 Agendaen for møtene i Butikkrådet •I forkant av hvert Butikkrådsmøte sender butikksjef ut en agenda. –Noen av agendapunktene er standardiserte, mens andre punkter blir tilført basert på innspill fra butikksjef og butikkrådsmedlemmene. •Det er ikke meningen av et butikkrådsmedlem skal jobbe med oppgaver i butikkrådet utover de oppsatte møtetidspunktene. –Dersom ikke vedkommende ønsker dette og butikken har et behov.

10 Eksempler på diskusjonspunkter •Sortiment? –Mangler/negative aspekter ved sortimentet? •Hvordan butikken drives og fungerer? –Vi vil gjennomføre en evaluering som heter ”Dagligsjekken” –Det er kun butikksjefen/driftssjefen som skal håndtere tilbakemeldinger på personalet. •Hvordan kan Butikkrådet bidra til at dette blir en bedre butikk for nærområdet? •Det lokale markedet og konkurransen –Skjer det noe av interesse? –Hvem er på vei opp og hvem er på vei ned? –Sponsing av lokale organisasjoner/foreninger. –Lokale aktiviteter: •Besøk i butikk •Frokost i butikk •Andre forslag


Laste ned ppt "Velkommen til Butikkråd. Bakgrunn •Bakgrunnen for at Coop har valgt å opprette Butikkråd er for å bidra til å øke butikkens lokale konkurransekraft og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google