Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan bruke Lions medlemsregister?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan bruke Lions medlemsregister?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bruke Lions medlemsregister?
du finner det på Og får opp dette bildet: Klikk på ”Logg inn” og selve innloggingsbildet kommer opp

2 Her taster du inn ditt internasjonale medlemsnummer
(det som er skrevet på bladet Lion som du mottar) Deretter taster du inn passord: Hvis du ikke har endret dette eller brukt det før er passordet det mobiltelefonnummer som er registrert på deg i medlemsregisteret Klikk så på ”Logg inn” Har du glemt passordet ditt – trykk på den blå teksten

3 Hvis du taster inn din e-postadresse vil et nytt passord bli sendt til deg.
Eller du kan få din klubbleder til å gi deg nytt passord Vi fortsetter med innloggingen …….

4 Velger du ”Min Klubb” kommer dette bildet opp
Og dermed er du inne……. Menyvalg ”Min profil” blir automatisk valgt ved innlogging Det er den blå menylinjen her som styrer bruken av medlems- registeret Velger du ”Min Klubb” kommer dette bildet opp

5 Klikker du på den blå teksten kommer dette bildet opp

6 Her finner du informasjon om klubben – du kan registrere
endringer eller legge til informasjon ved å bruke symbolet ”Blyanten” som pilen peker på Det andre valget i menyen lar deg registrere nye menyvalg i menyen til høyre ”Ark med plusstegn”

7 Under ”Klubbinformasjon” kan du legge inn offentlige dokumenter som
kan sees av alle. Du kan legge inn artikler eller filer avhengig av hva du velger i menyen øverst i bildet

8 Under ”Nyheter” kan du legge inn artikler som kan sees av alle.
Du kan legge til nye artikler eller redigere gamle.

9 Under ”Interne dokumenter” kan du legge inn artikler eller dokumenter
som er klubbinterne. Du må være logget inn i medlemsregisteret for å kunne se på disse dokumentene/artiklene. For mer informasjon om innlegging av menyvalg, dokumenter og artikler - se eget online kurs ”Innlegging av informasjon på klubbnivå” Tilbake til ”Min klubb”

10 På denne siden kan du vedlikeholde medlemsdata ved å klikke på
blyantsymbolet utenfor hvert medlem

11 Du registrerer de endringer / oppdateringer du måtte ønske og trykker ”Lagre”
Medlemsinformasjonen er oppdatert – vi går til menyvalget ”Min klubb”

12 Vi går videre under valget ”Min Klubb”
Velger du ”Vis verv” kommer dette bildet opp

13 Du kan velge personer til verv for inneværende lionsår
Du kan velge personer til verv for inneværende lionsår. Trykk på den lille pila i navnefeltet og velg person til vervet. Du lagrer ved å trykke på ”Lagre Endringer” - knappen nederst i bildet. Du går tilbake til foregående bilde ved å trykke på « Tilbake nederst til venstre i skjermbildet Skal du legge inn neste års verv (etter at valg er foretatt) klikker du på ”Neste periode”

14 Du kan velge personer til verv for neste lionsår.
Du lagrer ved å trykke på ”Lagre Endringer” - knappen nederst i bildet. Du går tilbake til foregående bilde ved å trykke på « Tilbake nederst til venstre i skjermbildet Ønsker du å se på historikk klikker du på ”Vervhistorikk” og følgende bilde vises

15 Dette valget viser vervhistorikk for de siste 2 år

16 Vi går videre under valget ”Min Klubb”
Velger du ”Redigere klubb” kommer dette bildet opp

17 Her kan du redigere informasjon om klubben eller legge inn nye opplysninger.
Du kan bl.a. legge inn lenker til hjemmeside og Facebook-side Her vil det bli mulig å legge inn ”Klubbens e-postadresse i september Når du har gjort nødvendige rettelser / oppdateringer trykker du på ”Lagre”

18 Vi går videre under valget ”Min Klubb”
Velger du ”Bidragsytere” kommer dette bildet opp

19 Her kan du registrere bidragsytere – dvs
Her kan du registrere bidragsytere – dvs. firma eller personer som er venn av Lions eller ønsker å bidra gjennom fadderordningen ved å klikke på ”Registrer ny bidragsyter” Registrering av ny bidragsavtale kan du foreta her

20 Skal du registrere ny bidragsavtale kan du velge mellom alle registrerte
medlemmer eller bidragsytere. De to mulighetene som finnes er fadderordningen eller ”Venn av Lions” Tilbake til menyvalget ”Min klubb”

21 Vi går videre under valget ”Min Klubb”
Velger du ”Send e-post” kommer dette bildet opp

22 Her kan du enten velge ut personer i klubben din du vil sende e-post til ved å huke av utenfor de aktuelle navnene …eller du kan trykke på ”Velg alle” Så legger du inn Emne Selve meldingen Om du skal ha med vedlegg. Har du flere vedlegg pakk dem sammen i en zip-fil før du foretar valg om vedlegg. Når du mener at meldingen din ser ut som den skal trykker du på ”Send e-post”

23 Vi går videre under valget ”Min Klubb”
X Valget ”Send SMS” fungerer ikke Velger du ”Eksport” kommer dette bildet opp

24 Her kan du velge om du kun vil ha et enkelt utvalg av medlemsdata
eller en fullstendig dumping av data til regneark. Uansett valg får du opp dette skjermbildet:

25 Velg Åpne Du har valgt ”Fullstendig liste som CSV”

26 Marker første kolonne Velg Data

27 Velg Tekst til kolonner
Velg data med skilletegn Velg semikolon

28 Velg om det er noen kolonner som trenger datoformat som for eksempel
fødselsdato og innmeldt dato Velg ”Fullfør”

29 Velg ”Lagre som” og angi navnet på fila
Lagre filen som et regneark ”Klubbens medlemmer” på vanlig måte i Excel Velg ”Fil” Velg ”Lagre som” og angi navnet på fila

30 Vi går videre under valget ”Min Klubb”
Velger du ”Lag Rapport” kommer dette bildet opp

31 Her kan du bestemme utvalgskriteriene
for din rapport Fyll inn aktuelle felter Foreta valg i forhåndsdefinerte utvalg Velg de funksjoner/ roller du vil ha listet Velger du kun ”Lag utvalg” får du fullstendig liste

32 Etter at du har trykket ”Lag utvalg” kommer dette bildet opp på skjermen
X Her kan du liste utvalget på skjermen din Her kan du starte prosessen med å få ut enkel liste som regneark Her kan du starte prosessen med å få ut fullstendig liste som regneark Her kan du sende e-post til det utvalget du har foretatt Send SMS virker ikke

33 Velger du å sende e-post til det utvalget du har foretatt – ser skjermen slik ut
Du fyller ut nødvendige opplysninger og legger ved eventuelle filer før du trykker ”Send e-post”

34 Så går vi videre med den blå menylinjen
Velger du ”Min Sone” kommer dette bildet opp

35 De valgene du får opp her gjelder din sone og alle valg relaterer seg til
hele sonen Velger du ”Vis Verv” kommer dette bildet opp

36 Her kan du melde inn ny eller endring i hvem som soneledervervet
i inneværende periode. Klikk på ”Meld endring i inneværende verv”

37 Her skriver du hvem som er soneleder eller eventuelle forandringer
som har skjedd med registrerte data og trykker på ”Send melding” Du går tilbake til foregående bilde ved å trykke på « Tilbake nederst til venstre i skjermbildet

38 Ønsker du på et tidlig tidspunkt (når valg er foretatt) å legge inn verv for
kommende periode klikker du bare på ”Neste Periode” da vil bildet se slik ut

39 Trykk på den lille pilen til høyre i feltene og velg riktig person til SL og ASL
Når du er ferdig trykk på ”Lagre endringer” Du går tilbake til foregående bilde ved å trykke på « Tilbake nederst til venstre i skjermbildet

40 Tilbake til ”Min Sone” menyvalget
Trykker du på ”Vervhistorikk” får du dette bildet på skjermen

41 Her kan du se soneleder og assisterende soneleder for de to siste årene
Du går tilbake til foregående bilde ved å trykke på « Tilbake nederst til venstre i skjermbildet Trykker du på ”Send e-post / utvalg” får du dette bildet på skjermen

42 I øverste del av skjermbildet
velger du hvilke klubber i sonen du vil sende e-post til. Du kan velge en noen eller alle

43 I nedre del av skjermbildet
velger du hvilke verv i klubbene du vil sende e-post til. President og Sekretær er alltid huket av hvis du ikke vil Ha disse med i utsendelsen må du fjerne merkingen ved å klikke på den eller velge nullstill Så fyller du ut Emne Melding – husk å skrive aller først i e-posten hvilke verv og klubber du Har sendt e-posten til. Eventuelle vedlegg – husk å Zippe Filene hvis de er flere Når du har alt klart kan du trykke ”Send e-post”

44 Tilbake til ”Min Sone” menyvalget
Trykker du på ”Finn medlem” får du dette bildet på skjermen

45 Du taster inn det du søker etter og trykker ”Søk”
Resultatet av søket ditt vises på skjermen

46 Tilbake til ”Min Sone” menyvalget
Trykker du på ”Lag rapport” får du dette bildet på skjermen

47 Her vises antall Medlemmer i sonen Her kan du legge inn dine søkebegrep og trykke på ”Lag utvalg” Lager du et utvalg med alle medlemmer i sonen kommer dette skjermbildet opp

48 Etter at du har trykket ”Lag utvalg” kommer dette bildet opp på skjermen
X Her kan du liste utvalget på skjermen din Her kan du starte prosessen med å få ut enkel liste som regneark Her kan du starte prosessen med å få ut fullstendig liste som regneark Her kan du sende e-post til det utvalget du har foretatt Send SMS virker ikke

49 Det neste valget på den blå menylinja er ”Mitt distrikt”
Velger du ”Mitt distrikt” kommer dette bildet opp

50 Velger du ”Vis verv” kommer dette bildet opp:

51 Dette er vårt distrikts verv for
inneværende periode

52 Velger du ”Send e-post / utvalg” kommer dette bildet opp:

53 I øverste del av skjemaet
kan du enten velge en klubb – flere klubber eller alle ved enten å huke av i ruta foran klubbnavnet eller velge alle

54 Deretter velger du verv du vil
sende e-posten til. Merk at President og Sekretær alltid er huket av, så du må fjerne disse markeringene dersom e-posten skal sendes til andre verv enn disse Legg inn Emne Legg inn meldingen – Husk å skive på første linje i e-posten hvilke verv (og evt klubber) den er sendt til Legg til vedlegg – husk zip-fil hvis du sender flere filer Trykk ”Send e-post”

55 Velger du ”Lag rapport” kommer dette bildet opp:

56 Her vises antall medlemmer i distriktet Her kan du legge inn kriterier for din rapport

57 Etter at du har trykket ”Lag utvalg” kommer dette bildet opp på skjermen
X Her kan du liste utvalget på skjermen din Her kan du starte prosessen med å få ut enkel liste som regneark Her kan du starte prosessen med å få ut fullstendig liste som regneark Her kan du sende e-post til det utvalget du har foretatt Send SMS virker ikke

58 Velger du ”Nyheter fra Distrikt 104 H” kommer dette bildet opp:

59 Her finner du kort informasjon om distriktet.
Vi har også en egen hjemmeside Velger du ”Nyheter” kommer dette bildet opp:

60 Her finner du de siste Lions-nyhetene fra vårt distrikt
Velger du ”Offentlige dokumenter” får du opp dette bildet

61 Her finner du dokumenter som kan leses av alle
Velger du ”Interne dokumenter” får du opp dette bildet

62 Her finner du dokumenter som krever innlogging før de kan leses
Vi går tilbake til den blå hovedmenyen

63 Velger du ”Nytt medlem” kommer du til denne siden

64 Din egen klubb er automatisk valgt og
du trykker på ”Registrere nytt medlem” Da får du opp selve registeringsbildet

65 Nå kan du registrere inn alle nødvendige opplysninger om det nye medlemmet. Medlem og klubb får tilsendt medlemsnummer når registreringen er godkjent Felt merket med rød stjerne er obligatoriske På denne siden kan du også revitalisere medlemmer som har sluttet ved å trykke på den blå skriften. Da vises dette bildet Trykk ”Lagre” når du er ferdig

66 Hvis du klikker på den lille pila i
”Velg medlem” feltet vises de medlemmene det er mulig å vitalisere. Velg det medlemmet du vil revitalisere. Trykk så på ”Revitaliser” Tilbake til den blå hovedmenyen

67 Velger du ”Søk” kommer du til denne siden

68 Her kan du søke opp klubber eller medlemmer
Resultatet vises på skjermen

69 Velger du ”Hovedsiden” kommer du til denne siden

70 Her må du trykke på ”Medlemsregister”
for å komme tilbake til medlemsregisteret

71 Og da er vi tilbake der vi startet……..
Takk for at du tok deg tid til å gå igjennom funksjonaliteten i Medlemsregisteret!!!!!


Laste ned ppt "Hvordan bruke Lions medlemsregister?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google