Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon fra Inntakskontoret Rådgiverkonferansen 18.11.08 Klaus Eriksen Inntaksleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon fra Inntakskontoret Rådgiverkonferansen 18.11.08 Klaus Eriksen Inntaksleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon fra Inntakskontoret Rådgiverkonferansen 18.11.08 Klaus Eriksen Inntaksleder

2 Informasjon fra Inntakskontoret •Nytt om navn Inntakskontoret •Søking til alle 3 trinn •Kompetanse på lavere nivå, inkl. praksisbrev •Lovendring •Opplæringstilbudet 2009/2010 •Førstegangsvitnemål •Opplæringskatalog 2009/2010 •Inntaksrekkefølge påbyggingskurset

3 Nytt om navn på Inntakskontoret –Siri Halsan ansatt fra april 2008 –Astrid Buhaug delt mellom inntak og fagopplæring fra august 2008 –Thale Holberg svangerskapspermisjon til 31.12.09 –Eva Cecilie Gihle svangerskapspermisjon fra mars 2009 –Kari Gording permisjon til 31.08.09

4 Nytt om navn på Inntakskontoret –Jorun Gilje Buggeland tilsatt i fast stilling fra 12.01.09 (inntak etter individuell vurdering og institusjonsopplæring) –Anne Stensgård engasjert 2009 (inntak etter individuell vurdering) –Vikar for Eva Cecilie utlyst 16.10.08

5 Søking til alle 3 trinn –Slutt på automatisk oppflytting av elever fra Vg2 til Vg3 på studieforberedende programmer og hudpleie –Fordeler: •Bedre oversikt for skolene •Lettere å søke Lånekassen •Raskere og mer presis info til Oppfølgingstjenesten –Ikke egen opplæringskatalog til disse søkerne

6 Kompetanse på lavere nivå •Lærekandidat •Planlagt Vg3 •Praksisbrev

7 Vg1Vg2Lærekandidat Planlagt Vg3 Praksisbrev Opplæring i skole Opplæring i bedrift

8 Praksisbrev - 1 •Bakgrunn: Økende antall ungdommer som ikke fullfører og består vgo •Målgruppe: Ungdom som avslutter grunnskolen og som ønsker praktisk yrkesopplæring de første årene •Lengde 2 år, arbeidstaker i bedrift •Fellesfagene norsk, matte, samfunnsfag (elevstatus)

9 Praksisbrev - 2 •Søkes/planlegges direkte fra grunnskolen •Forsøkslæreplaner i 16 fag (udir.no) •Læreplanene henter kompetansemål fra læreplaner både for skole og bedrift •Kompetanseprøve etter 2 år

10 Praksisbrev - 3 •Praksisbrev i Oppland –Søkbart, eget søknadsskjema (ikke på Vigo Web) –Grunnskolen må sammen med lærebedrift og videregående skole lage en plan for opplæringen –Planen må være klar på søknadstidspunkt –Søknadsfrist 1. februar –Fagopplæringskontoret kan veilede grunnskolen i å finne egnete bedrifter

11 Lovendring fra 1. august 2008 –Opplæringslovens § 3-1, 10. ledd –Ungdom kan få opplæring etter § 4A-3 (voksenopplæring) •etter søknad •når særlige grunner foreligger •særlig grunn: alder, i arbeid –Eget søknadsskjema sendes lokalt OPUS –Inntakskontoret gjør vedtak etter anbefaling fra OPUS

12 Opplæringstilbudet 09/10 •Nye tilbud –Vg1 idrettsfag m/toppidrett badminton Nord- Gudbrandsdal vgs avd. Otta –Vg1 studiespesialisering m/langrenn Vinstra vgs (4-årig) –Vg1/Vg2 studiespesialisering m/toppidrett Gausdal vgs –Vg2 realfag m/infoteknologi Gjøvik vgs –Vg1 design og håndverk Valdres vgs •Endringer i tilbud –Naturbruk i Nord-Gudbrandsdal fra avd. Klones til avd. Otta –Lillehammer-regionen: Restaurant- og matfag og Service og samferdsel samles på Mesna vgs

13 Førstegangsvitnemål •Forskrift § 4-31a • Presisering fra Kunnskapsdepartementet –Førstegangsvitnemål kan ikke utstedes for planlagte 4-årige løp •I Oppland gjelder det følgende tilbud: –Tekniske allmenne fag (TAF) Raufoss vgs –Studiespesialisering m/fotball, Raufoss vgs –Studiespesialisering m/langrenn, Vinstra vgs

14 Opplæringskatalog 09/10 •Nytt –Elevtjenesten –Inntak etter individuell vurdering –Studiespesialisering m/formgivning •Målgruppe –Søkere (også til 9. klasse) –Foresatte –Lærere –Skoleledelse –Elevtjenesten

15 Opplæringskatalog 09/10 •Endringer i Opplæringskatalogen –www.oppland.no/inntakwww.oppland.no/inntak –Rådgivernytt •Ikke oversikt over landsdekkende tilbud/landslinjer (se vilbli.no og Rådgivernytt)

16 Inntaksrekkefølge Vg3 påbygging generell studiekompetanse 1.Kvalifiserte søkere med ungdomsrett i Oppland (dvs kommer fra Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram) 2.Kvalifiserte søkere fra Oppland uten ungdomsrett (som hovedregel med yrkeskompetanse) •Eneste tilbud der ikke-rettssøkere tas inn •Søkere i gruppe 2 har ikke juridisk rett på inntak, men uttalt politisk målsetting om å gi tilbud •Målsettingen knyttet til tilbudet, ikke skole

17 Ta kontakt! •Inntakskontoret 61289200 –inntakskontoret@oppland.orginntakskontoret@oppland.org •Forventes at rådgivere bruker mail og søker informasjon på internett


Laste ned ppt "Informasjon fra Inntakskontoret Rådgiverkonferansen 18.11.08 Klaus Eriksen Inntaksleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google