Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

2 Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der. Søren Kirekegaard

3 Videregående opplæring
Alle ungdommer som har fullført grunnskolen, har etter søknad rett på tre års heltids videregående opplæring

4 Videregående opplæring
Det er tre mulig sluttkompetanser: studiekompetanse yrkeskompetanse grunnkompetanse

5 Videregående opplæring
Det er mange veier fram til Rom Studiekompetanse: 3 år i skole Yrkeskompetanse: 2 år i skole + 2 år i bedrift (lærling) 1 år i skole + 3 år i bedrift praksiskandidat Grunnkompetanse: Skole + opplæringskontrakt velger mål fra læreplanen

6 § 3-6 Oppfølgingstjenesta (OT) For unge mellom 16-21 år
Oppfølgingstjenesten er forankret i opplæringslova (OLL) § 3-6 og forskrift til opplæringslova § 13 Formålet med oppfølgingstenesta er å sørgje for at all ungdom som høyrer til målgruppa, jf. § 13-2, får tilbod om opplæring, arbeid, andre kompetansefremjande tiltak, eventuelt ein kombinasjon av desse. Tilboda skal primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innanfor vidaregåande opplæring.

7 Opplæringsloven § 13-2 Målgruppe.
Målgruppa for oppfølgingstenesta er ungdom som er omfatta av den lovfesta retten til vidaregåande opplæring, og som det aktuelle skoleåret a) ikkje har søkt eller teke imot elev- eller læreplass, eller b) avbryt slik opplæring, eller c) ikkje er i arbeid, eller d) har tapt retten som følgje av vedtak om bortvising med heimel i opplæringslova § 3-8 eller som følgje av vedtak om heving av lærekontrakt eller opplæringskontrakt i samsvar med opplæringslova § 4-6.

8 Oppfølgingstjenesten
Skal sikre tverretatlig samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser Formidle og eventuelt samordne tilbud fra ulike instanser Skal bistå i arbeidet med å redusere frafallet fra videregående opplæring Finnes på alle de videregående skolene i STFK, men er ulikt organisert

9 Oppfølgingstjenesten
Aktuelle samarbeidspartnere Ungdommen og foresatte Grunnskole og videregående skole samt PPT Fagenheten i STFK NAV (OT avtalen, Aksjonsteamene i Trondheim) Bedrifter og opplæringskontor Barne- og familietjeneste, helse- og velferd Fastleger, BUP, DPS og annet

10 Hva kan OT gjøre for ungdommen?
Etablere kontakt med hver enkelt ungdom i målgruppa med sikte på råd og oppfølging. . Holde tråden, sikre overganger Gi informasjon om opplæring i skole/bedrift og arbeidsmarkedet for øvrig. Utdannings- og yrkesveiledning. Bistå i å skaffe arbeidspraksis eller arbeid, tenke langsiktig

11 Muligheter for de unge? Arbeidspraksis eller praksisplass (NAV)
Jobbhuset (NAV) En løsning der jobb og skole og/eller arbeidspraksis kan kombineres Skolene strekker seg langt for holde ungdommene i skole, deltidselever, planlegger opplæring over flere år

12 «Den tredje vei» ved Strinda vgs
Et planlagt opplæringsløp for lærekandidater innenfor yrkesveiene restaurant og matfag (RM) og helse- og oppvekstfag (HO) hvor hver enkelt elev har sin egen plan. Lærekandidat Grunnkompetanseløp med deler av læreplanen Kompetanseprøve Et bevis på alt det du kan !

13 «Den tredje vei» Etablert som et prosjekt høsten 2012 på bakgrunn av tidligere erfaringer og bekymringer Ikke istedenfor, men i tillegg til Ikke søkbart i vigo, fortløpende inntak gjennom hele skoleåret Gripe ungdommen i det øyeblikket ungdommen sier ja til å prøve

14 «Den tredje vei» Målgruppe
Ungdom med opplæringsrett og som av ulike årsaker ikke nyttiggjør seg det allerede eksisterende opplæringstilbudet Ungdom som er i OT, men uten aktivitet Ungdom som er i ferd med å slutte skolen Ungdom som har valgt feil Ungdom med et klart yrkesvalg, men som av ulike årsaker ikke går for full kompetanse

15 «Den tredje vei» Organisering Styringsgruppe
Egen klasse (15 stk) med kontaktlærer og faglærere Vekselløp mellom inn på skole og ut i bedrift, eller noe helt annet…… Skoleuka består av fire dager praksis og en dag praktisk teori, eller noe helt annet….. Tett på, håndsøm, stor fleksibilitet !

16 «Den tredje vei» Erfaringer så langt Elevene er stolte av seg selv !
Forskningsrapporter fra NTNU/PLU Små, sikre, synlige suksesser Økte ressurser gir bedre oppfølging Tre elever er ferdige og har kontrakter Fire nye elever er klar for kontrakt, og de er nesten på plass Den gylne vei?

17 Grunnkompetanseløpet på Tiller
Høsten 2013 startet Tiller videregående skole et tilbud som bygget på erfaringene fra Den tredje vei Årsaken var at flere (15) av elevene hadde grunnkompetanse som mål Elevene trengte alternative opplæringsformer og arenaer

18 Grunnkompetanseløpet på Tiller
Høsten 2013 var alle elevene fra Service og samferdsel Tiller videregående startet et opplæringsløp der elevene skulle ha store deler av opplæringa si i bedrift

19 Grunnkompetanseløpet på Tiller
Forbausende positiv respons fra bedrifter Bedriftene har fått tilstrekkelig informasjon om de ungdommene de har tatt inn i bedriften

20 Grunnkompetanseløpet på Tiller
Elevene har ulike planer for uka, noen er de fleste dager i bedrift, andre har flere dager på skolen Følges tett opp av lærer når de er i bedriften

21 Grunnkompetanseløpet på Tiller
Flere av elevene har fått opplæringskontrakt fra skoleåret De som ikke har fått opplæringskontrakt, får et Vg2-tilbud på Tiller vgs

22 Grunnkompetanseløpet på Tiller
STFK ser at forsøket har vært positivt, og ønsker å fortsette dette Kommende skoleår vil elever fra flere utdanningsprogram få samme tilbud Tilbudet er ikke søkbart, men elevene får mulighet til å være med på det etter avtale med elev og foresatte

23 Spredning STFK ønsker at flere av de videregående skolene skal få mulighet til å starte tilsvarende tilbud Primært skolene i Trondheim

24 1965 har vært registrert i OTTO pr. 15.11.2012.
Det har ikke lyktes OT å få kontakt med ungdommen. 1965 har vært registrert i OTTO pr OT jobber aktivt med ungdommen. Registrert OT ved en feil Er i ordinært arbeid. Elev ved vg i eget fylke. Elev ved vg i annet fylke. Elev ved privat vg. Læreplass i eget eller annet fylke. Flyttet til utlandet. Flyttet annet fylke. Fylkeskommunalt tiltak. Arbeidsrettet NAV-tiltak Kombinasjonstiltak, NAV- FK. Elev ved vg i eget og andre fylker. Elev ved vg i utlandet. Læreplass i eget og andre fylker. Takket nei til OT. Er i militæret. Har barn Syk/oppfølging i institusjon.


Laste ned ppt "Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google