Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.oslo-universitetssykehus.no Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl. Radiumhospitalet)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.oslo-universitetssykehus.no Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl. Radiumhospitalet)"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.oslo-universitetssykehus.no Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl. Radiumhospitalet) og Ullevål universitetssykehus. Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. Sentralbord: 02770. Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst RHF. Hva ønsker du å lære om MCTD? Tid: 11. og 12. oktober 2012 Sted: Forvalterboligen, Rikshospitalet LMS Rikshospitalet Avdeling for klinisk service Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Besøksadresse: Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo Postadresse: Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Telefon: 23070820 E-post: Lms@ous-hf.no Målgruppe: Pasienter med MCTD og deres pårørende Utgiver: Lærings- og mestringssenteret, Rikshospitalet Kurs for pasienter og deres pårørende Ta gjerne kontakt for mer informasjon: Påmelding sendes til Lms@ous-hf.no eller Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet Lærings-og mestringssenteret Postboks 4950, Nydalen 0424 Oslo Bjørg Johansen Lærings- og mestringssenteret Rikshospitalet Tlf.: 23 07 08 20 Sykepleier Revmatologisk sengepost Mona Therese Thorud Tlf 23 07 27 74

2 VELKOMMEN TIL KURS PÅ RIKSHOSPITALET Mange pasienter med MCTD (Mixed Connective Tissue Disease) har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap. For at vi skal kunne gi deg best mulig utbytte av kurset, er det en fordel at du gir oss tilbakemelding om hvilke temaer du ønsker belyst i løpet av disse dagene. På kurset legges det opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Seksjon for logopedi Medisinsk klinikk --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Påmeldingsfrist 14.september Påmelding til kurs: 11. og 12. oktober 2012 Pasientens navn:………………………………………………………………………………………………………………………… Fødselsdato:………………………………… Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………… Telefon priv/mobil:…….…………………………………………………………….………………………………………………… Pårørende som skal delta på kurset, navn og relasjon:………………………………………………………..……… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Spesielle områder du ønsker belyst vedr rettigheter eller ved de andre temaene:………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… Jeg er interessert i å delta på middag på Gaustad hotell den 11.10 kl 17.30, kryss av (Pris: kr 120 som deltager selv betaler) 11.oktober fra kl 10.00-16.00 12.oktober fra kl 09.00- 15.00 # Oslo universitetssykehus, Revmatologisk avdeling samarbeider med Lærings-og mestringssenteret og Norsk Revmatikerforbunds MCTD gruppe om kurstilbud til pasienter med MCTD og deres pårørende. Eventuelle kostnader: Egenandel (gjelder kun pasient) Kr 307,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Reise- og oppholdsutgifter Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr 260,- tur/retur. Overnatting: Pasientreiser dekker kr 320,- + kr 180,- for kost pr person pr døgn. Ta kontakt med Pasientreiser i forkant av kurset: www.pasientreiser.no, tlf.: 05515. Dersom du/dere trenger overnatting på hotell må dere ordne dette selv. Tips: Pasienthotellet på Rikshospitalet, Norlandia Hotell, tlf 23252400, Olympiatoppen sportshotell tlf 22025735, Norlandia hotell Karl Johan, tlf 23161700, evt prøv andre hotell. I Kurstid: Kurset går over to dager Kurssted: Forvalterboligen Rikshospitalet Temaer: •Bruker forteller om sine erfaringer • Forventninger til kurset • Mestring, Å leve med sykdommen •Informasjon om MCTD og behandling •Rettigheter •Bevegelse, fysisk aktivitet og trening •Utmattelse/fatigue •Raynauds •Informasjon om brukerorganisasjonen Etter påmeldingsfrist får du tilsendt: Bekreftelse på deltagelse Henvisningsskjema fra fastlegen (fylles ut og tas med når du kommer) Program Kart


Laste ned ppt "Www.oslo-universitetssykehus.no Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl. Radiumhospitalet)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google