Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell Utforming – regional samling Velkommen til Oslo 05.11.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell Utforming – regional samling Velkommen til Oslo 05.11.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell Utforming – regional samling Velkommen til Oslo 05.11.07

2 Program 10.00UU-nytt fra nasjonalt nivå. v/ ekspedisjonssjef Tom Hoel, MD og fungerende avdelingsdirektør Anne Folkvord, AID 10.20 UU-arbeid i på fylkesnivå - fylkesmenn, fylkeskommuner og andre aktører. Utfordringer knyttet til oppfølging av fylkesdelplan for UU v/ Hege Trondsen, Rogaland fylkeskommune. Hvordan uu kan inkluderes i helse i plan-arbeidet. Erfaringer fra Vestfold. v/ Elisabeth Vestbakke Haugen, Fylkesmannen i Vestfold. Fylkesmannens rolle med tilrettelegging for UU og friluftsliv. Eksempel på resultater. v/ Vibeke Wold, Fylkesmannen i Vest – Agder. 11.10Pause. 11.30Gruppearbeid 1. UU-arbeid på fylkesnivå. 12.30Lunsj

3 Program 13.30 Hva er kommunens behov for samarbeid med og bistand fra fylkesnivå? Hva er utfordringene for fylkesnivået? v/ tidligere ordfører Tove Brandvik, Lindås kommune v/ rådmann Birgit Eliassen Båtsfjord kommune og prosjektleder for UU-parkommunene Båtsfjord/Berlevåg. v/ UU-prosjektleder Hilde Nygaard, Kongsvinger kommune. Godt eksempel på samarbeid mellom fylkesnivå og kommunene v/plan- og miljøsjef Gudrun Mathisen, Hordaland fylkeskommune. Hvorfor er UU viktig for Livskraftige kommuner og hvordan kan dette nettverket utvikles til en utviklingsarena for UU ? v/Nurket Klem, rådgiver i KS/MD-programmet ”Livskraftige kommuner”. 14.30Gruppearbeid 2. Samarbeid fylkesnivået og kommunene. 15.30Pause 15.50 Arbeidet med ny handlingsplan fra 2009 og fylkenes/regionenes rolle v/ fungerende avdelingsdirektør Anne Folkvord, AID. Gruppearbeid 3. Innspill til arbeidet med ny nasjonal handlingsplan. 16.25Åpen post Praktisk bruk av en kommunal hjemmeside. Demonstrasjon ved en blind bruker. v/Morten Tollefsen, MediaLT as. Gode eksempler på lokale UU-løsninger. v/ Husbanken Region Øst. 16.50 Oppsummering v/MD. 17.00 Slutt for dagen.

4 Gruppearbeid 1. UU-arbeid på fylkesnivå. Gruppeoppgaver 1. Hva er de viktigste utfordringene og hva er de kritiske faktorene knyttet til økt innsats for UUarbeidet hos fylkesmannen og fylkeskommunen ? Ta utgangspunkt i bla. følgende perspektiver / oppgaver: –internt i egen organisasjon (kompetanse, bred forankring mv.) –innen egne ansvarsområder ( utforming av statens hus, fylkeshuset, videregående skoler, mv. ) –utnytte ordinære tilskuddsordninger –utløse spleiselag om tiltak med kommuner, andre offentlige aktører og det sivile samfunn –veiledning og saksbehandling overfor kommunene –samarbeid mellom fylkeskommunen, fylkesmannen og øvrige sentrale aktører på regionalt nivå. 2. Hvordan utnytte fylkesrådene som en ressurs for det regionale UU-arbeidet ?

5 Gruppearbeid 2. Samarbeid fylkesnivået og kommunene. Gruppeoppgaver 1.Hva er de viktigste kommunale behovene og Hvordan kan fylkeskommunen og fylkesmannen bidra mest effektivt som ressurs overfor kommunene – både enkeltvis og interkommunalt ? 2.På hvilken måte kan eksisterende og nye interkommunale/regionale arenaer/møteplasser utvikles til å bli effektive virkemidler for UUarbeidet lokalt ? Ta utgangspunkt i konkrete eksempler. 3.Hvordan kan det nasjonale utviklingsprogrammet ”Livskraftige kommuner” ( KS /MD) og det statlige virkemiddelapparat (Husbanken, Deltasenteret, Statens byggtekniske etat mv.) bidra til å forsterke det interkommunale samarbeidet / erfaringsoverføring mellom kommunene ?

6 Gruppearbeid 3. Innspill til arbeidet med ny nasjonal handlingsplan for UU. Gruppeoppgaver 1. Hvilke nye / forsterkede virkemidler fra nasjonalt hold ( i den nye handlingsplanen fra 2009) ansees som mest effektivt /hensiktsmessig for å støtte opp under arbeidet på fylkesnivået (fylkesmannen og fylkeskommunen) ? Ta utgangspunkt i · de mest sentrale utfordringer innen UU. · et aktuelt nasjonalt mål om forsterket uu-innsats fra fylkesmannen og fylkeskommunen, innen egen organisasjon og overfor kommunene.


Laste ned ppt "Universell Utforming – regional samling Velkommen til Oslo 05.11.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google