Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming – kommunens behov for samarbeid og bistand fra fylkesnivået. v/ Hilde Nygaard, UU-prosjektleder i Kongsvinger kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming – kommunens behov for samarbeid og bistand fra fylkesnivået. v/ Hilde Nygaard, UU-prosjektleder i Kongsvinger kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming – kommunens behov for samarbeid og bistand fra fylkesnivået. v/ Hilde Nygaard, UU-prosjektleder i Kongsvinger kommune

2 Kongsvinger kommune •Kongsvinger – 17 500 innbyggere •Etablert en tverrfaglig gruppe der de fleste enheter er representert •Utfordringer:  Kompetanse innad i kommunen  Ressurser, SSS  Kompetanse/samarbeid med samarbeidspartnere  Rådets kapasitet og kompetanse  Holde ”politisk trøkk”  Begrenset kapasitet til formidling utenfor egen kommunegrense  Behov for psykologisk støtte

3 Samarbeid Eidskog og Kongsvinger Etablert samarbeidsprosjekter med Eidskog  Tilgjengelighet til offentlig transport  Tilgjengelighet til museene i de to kommunene  Dialog Statens vegvesen, boligbyggelag, Block Watne, Nordbohus, entreprenører, lokale arkitekter og landskapsarkitekter

4 Kongsvinger kommune Etablert en samarbeidsgruppe med fylket der følgende er representert  fylkesmannen  fylkeskommunen  fylkesrådet for funksjonshemmede  Eidskog kommune  Kongsvinger kommune  Rådene i begge kommunene Godt utgangspunkt men behov for  Avklaring av rollene i et slikt samarbeid  Fast kontaktpersoner hos fylkeskommunen som har ansvar for formidling innad i systemet. Nå er den på plass!  Prosjekter/initiativ fra fylkesleddet. –Offentlig transport. Initiativ er tatt! –Tilgjengelighet til kulturarven. –Tilgjengelige videregående skoler. –Kurs, konferanser, studieturer  Samarbeid med Husbanken, KS, SVV.  Formidling til andre kommuner i fylket.

5 Ny Sentrum videregående skole - kompetansebygging gjennom et konkret samarbeidsprosjekt • UU - fullt fokus fra dag en.  Stor brukergruppe både fra fylket og lokalt  Egen gruppe som følger hele prosjekterings- og utbyggingsfasen. Begge parter representert. Hva har vi fått til?  Ingen nivåforskjeller mellom ute og inne  Flere HC-toalett  Flere heiser og større heiser  Gangsoner både ute og inne  Gangveger for alle  Jobber nå videre med lys, fargekontrast, møblering Erfaringer: • Kompetanseheving gjennom konkrete prosjekt utbytterikt • Mye læring i begge organisasjoner • Utfordring i å definere nivået på UU • Viktig med fokus både politisk, i administrasjon og hos rådene

6 Vi er bare i startgropa og trenger masse drahjelp framover!!!


Laste ned ppt "Universell utforming – kommunens behov for samarbeid og bistand fra fylkesnivået. v/ Hilde Nygaard, UU-prosjektleder i Kongsvinger kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google