Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosess Ide Fra ide til handling Forberedelse Kurs Hva lærte vi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosess Ide Fra ide til handling Forberedelse Kurs Hva lærte vi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseheving på innkjøpsområdet – erfaringer fra Hordaland fylkeskommune

2 Prosess Ide Fra ide til handling Forberedelse Kurs Hva lærte vi
Veien videre

3 Ide Fylkesdelplanen Deltaking for alle – universell utforming
Lov om offentlig anskaffelse Sektorvis ansvar Helhetsperspektiv: Produkt – bruker Innkjøp: Arena for samhandling 1. Utfordrer hele adm

4 Fra ide til handling Hvem er sentrale aktører Hvem kan noe om temaet
Hvem vil vite noe om temaet Hva vil vi formidle på kurset Hvilke konkrete mål vil vi oppnå med kurset

5 Forberedelse Kontakt med miljøstiftelsen GRIP via MD
Bestille et kursopplegg Invitere til 2 kurs Lag egne eksempler til case Selge ideen

6 Kurs Fylkesdelplanen deltaking for alle - Universell utforming
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne Temaveileder fra Deltasenteret: Universell utforming i offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser – FOR nr 402. Egne case

7 Hva lærte vi på kurset Universell utforming i et helhetsperspektiv – slik innkjøpere ser det. Anskaffelsesprosessen og vurderinger i ulike faser av denne. Gode politiske føringer og intensjoner er ikke automatisk anvendelig forretningsjuss Her er det mye arbeid som gjenstår! 1. dvs. livsløpsperspektivet

8 Utvinning av råvarer Produksjon av produktet Gjenbruk/-vinning Avhending Transport og distribusjon Utvidet bruk Bruk

9 Veien videre Evaluering av kurs 1 for å lage et bedre kurs 2
Videre samarbeid med innkjøpsavdelingen for å lage gode kontrakter Refleksjon: Er vi for tidlig ute? Vi må selv lage veien fra fylkesdelplanens intensjoner til gode innkjøpsrutiner

10 Konklusjon Brett opp ermene. -
Gå i gang med å lage en god innkjøpskontrakt hvor UU er med i konkurransegrunnlaget. - Vi har en mal. Vil du vite mer:


Laste ned ppt "Prosess Ide Fra ide til handling Forberedelse Kurs Hva lærte vi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google