Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan (få) jobbe med universell utforming som kommuneergoterapeut?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan (få) jobbe med universell utforming som kommuneergoterapeut?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan (få) jobbe med universell utforming som kommuneergoterapeut?
Wenche Lindberg, Eidskog kommune Foredrag for NETF

2 Øk ditt eget kunnskapsnivå
Intensive 14 dagers kurs nvh.se eller fjernundervisning ved høgskolene. Litteratur produsert av Deltasenteret og funksjonshemmedes organisasjoner. Miljødepartementets hjemmeside på uu: Pilotkommunenes hjemmeside på uu og deres veiledere på ulike tema. Vær med på og arranger erfaringsverksted for teknisk, administrasjonssjefen og formannskapet. Ulike veiledere fra sentralt hold og pilotkommunene.

3 Argumenter med lederne
Ta kontakt med både for leder for helse, men like viktig er leder for teknisk og administrasjonssjefen. Ordføreren/politikere hvis man er truet av nedskjæringer. Miljøverndepartementet anbefaler bånd mellom teknisk og helse under arbeid med uu og pilotkommunene har jobbet slik. Søk bl.a. skjønnsmessige midler for å opprette en stilling.

4 Hva kan ergoterapeut tilby?
Identifisere ressurspersoner til Rådet for funksjonshemmede i kommunen. Lovpålagt råd. Kvalitetssikre prosjekter fra A-Å. Være megler mellom Rådet for funksjonshemmede og teknisk enhet. Være den som oppdaterer seg på gode løsninger. Oppgavefordeling. Tilby din arbeidstid. Ta med Rådet for funksjonshemmede og kartlegg eksisterende bygningsmasse. Ta gjerne med ressurspersoner fra en pilotkommune eller brukerorganisasjoner på fylkesnivå for å bygge opp egen kompetanse helt i starten. Søke tilskuddsmidler eller kvalitetssikre søknader.

5 Vis til føringer fra sentralt hold
Uu er lovpålagt fra 2009 i nye byggeprosjekt, men også større rehabilitering. 2015 uu inn i alt kommunale planarbeid. 2025 sentrum av tettsteder skal være tilrettelagt. 2025 minst 2 friluftsområdet skal være tilrettelagt i kommunen. For eksisterende bygningsmasse vil det bli gitt egne frister. Skoler, barnehager og rådhus er kommunale bygninger som vil få kortere frister.

6 Kostnader med uu Uu koster 3-5 % mer når uu tas med som kvalitet fra starten av prosjektet. Det blir dyrere jo senere uu kommer inn i prosjekt. Der ulike løsninger har samme kostnad, kan du anbefale den beste funksjonelle og estetisk beste løsningen. Du kan være med på å få kostnaden ned med din kunnskap. Ved god kjennskap til uu ser man hvilke forslag som «overtilrettelegger». Endre tegningene. (Eks. ledelinje i korridor kan være unødvendig.)

7 Plassering av ergoterapeut i organisasjonen
For ergoterapeut som jobber med uu, er ideell organisert under teknisk, men viktigst er geografisk samlokalisert med teknisk. Dette anbefaler Miljøverndepartementet. Dette fordi ha får man best oversikt over hva som skjer på teknisk til en hver tid og terskelen for teknisk til å ta kontakt er lavere.

8 Plassering og linjer i prosjekt
Gjelder både ergoterapeut og leder av Rådet for funksjonshemmede: Ved plassering i referansegruppe: Det er viktig at man ikke brukes som alibi for bekrefte at løsningen er god nok. Be om tid. Avtal i starten å få dirkektelinjer til de som sitter i styringsgruppa, bl.a. administrasjonssjef og til ordfører. Slik at argumentene ikke stopper hos prosjektleder. Plassering i styringsgruppe: En av dere bør sitte i styringsgruppa for prosjektet der beslutningene tas. Denne personen bør ha lederegenskaper og være godt forbredt. (Eks. Magnorprosjektet.)

9 Ergoterapeutens rolle sett opp mot Rådet for funksjonshemmede
Dere skal ikke oppleve hverandre som konkurrenter. Man er best tjent med samarbeid. Sammen vil dere stå sterkere enn hver for dere. Rådet for funksjonshemmede arbeider mye på frivillig basis. Det er ulikt hvor mye de enkelte medlemmene er villig til å jobbe «gratis». Her kommer ergoterapeuten inn som en ressurs som har betalt arbeid. Ergoterapeuten må sikre at løsninger som velges kommer alle til gode og ikke favorittiserer den som taler høyest.

10 Øk kunnskapen til samarbeidspartnere
Arranger erfaringsverksted for teknisk, administrasjon og formannskapet. hjelpemidler lånes fra brukerorganisasjoner og hjelpemiddelsentralen. Dra på studietur til eks til en pilotkommune teknisk sammen med Statens vegvesen og Rådet for funksjonshemmede. Hold minikursing også for arkitekt og entreprenør og håndverkere. Gå til innkjøp av enkelt kartleggingsutstyr til felles bruk.

11 Universell utforming er en kvalitet som strekker seg lengre enn teknisk forskrift. Det er å arbeide med detaljer er avgjørende for hvor bra resultatet blir.

12 Uu er lovpålagt. Da er alt ok?
Mye kan fremdeles gå galt i prosjekter: Hvis arkitekten starter med feil utgangspunkt og likevel har stor innflytelse for gjennomslag for sine løsninger. Hvis ambudsdokumentene ikke ivaretar detaljer på uu godt nok. Hvis man ikke ber om vareprøver, kan man bli skuffet over levert vare. Purr på et bedre produkt og enda et til eller hjelp til selv å finne det. La det ikke stoppe opp. Husk å kontrollere også det utførende siste ledd.

13 Klassisk eksempel på svikt i utførende ledd

14 Advarsel Vær forsiktig med å selge tjenester på privat basis. En fagperson alene er sjelden verdensmester. Det er tverrfaglig kunnskap som er styrke sammen med brukenes erfaringer og felles ideer. Brukergrupper vil kontrollere din rapport og si sin sanne mening om du har oversett noe eller pyntet på inntrykket.

15 En brøler Krisepakka 2009, også kalt «tilskudd universell utforming»:
Hvor mange kommuner tok med helsepersonell eller rådet for funksjonshemmede i debatt om hva pengene skulle brukes til? Hvor mange kommuner var smarte nok til å brukte deler av tilskuddet som egenandel ved søknad om ytterligere midler av ulike slag?

16 Noen gode eksempler fra Eidskog

17 Takk for meg. Velkommen til å ta kontakt. wenche. lindberg@eidskog
Takk for meg! Velkommen til å ta kontakt. Les og se prosjektarbeid på Eidskog kommune er en av ressurskommunene i Miljøverndepartementets nye satsning på ressurskommuner i uu. Ressurskommunene skal hjelpe andre i gang og tilbyr kursing.


Laste ned ppt "Hvordan (få) jobbe med universell utforming som kommuneergoterapeut?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google