Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjell Erik Øie Statssekretær

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjell Erik Øie Statssekretær"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjell Erik Øie Statssekretær 26.09.07
Ungdom og kriminalitet med barnevern som utgangspunkt Landskonferansen for politi og barnevernvakter 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær

2 Hva kjennetegner godt, faglig samarbeid om utfordrende ungdom?
Kjærlighet Kontinuitet Kunnskap Samarbeid med ungdommen i sentrum

3 Barnevernet i kommunene
Ca barn i barnevernet – 80% i det kommunale barnevernet Kommunen skal følge barnet gjennom alle faser Faglig og emosjonelt krevende Kontrollør og støtteperson Kan bli utsatt for massiv kritikk Disse ungdommene utgjør en liten andel av barnevernets barn og ungdommer

4 Hva er hovedutfordringene knyttet til kriminell ungdom i barnevernet?
Ungdom trenger å møte kjærlighet så vel som grenser (det er mye kjærlighet i modne, voksne som tør ta konflikter) Tvang skal og må brukes der det er best for ungdommen Lovgivningen i institusjonsbarnevernet tolkes av og til for strengt Barnevernslovens utgangspunkt er barnets beste, men det er sjelden til et barns beste å fortsette en kriminell løpebane eller selv å kunne bestemme at man vil ruse seg Systemer er til for mennesker, ikke omvendt

5 Rolle og ansvar for barnevernet, st. melding nr 20
Barnets beste er utgangspunktet Barn under 18 år bør ikke settes i fengsel Barnevernet bør spille en mer aktiv rolle enn i dag i oppfølgingen av disse barna Bruke fengslingssurrogat mer aktivt og vurdere vilkåret om at en institusjon må samtykke for soning på institusjon Gjennomgå om ordningene med påtaleunnlatelse og betinget dom med vilkår som åpner for tiltak etter barnevernloven så vel som varetekt og soning i institusjon brukes i tilstrekkelig grad Vurdere om barnevernet skal kunne pålegges å oppnevne en mentor

6 Hva gjør departementet for denne gruppen?
MST, FFT, MultifunC Barne – og ungdomstiltak i større bysamfunn Jobber med retningslinjer for inntak og bruk av barnevernsinstitusjon i forbindelse med varetekt og gjennomføring av straff Evaluerer barnevernvaktordningen og annen akuttberedskap i kommunen Kompetanseheving i det kommunale barnevernet

7 Tiltak på kort sikt: Felles rundskriv fra BLD, JD og HOD om ansvarsfordeling (faglig og økonomisk) Team med spisskompetanse i hver region Relevant informasjon til aktuelle fengsel samt fokus på individuell plan Presisering av hvordan lovverket rundt plassering på institusjon er å forstå

8 Men vi lykkes ikke om vi ikke:
Samarbeider Har som utgangspunkt at systemer er til for folk, ikke omvendt Takk for meg


Laste ned ppt "Kjell Erik Øie Statssekretær"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google