Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hokksund ungdoms- og familiesenter 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hokksund ungdoms- og familiesenter 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hokksund ungdoms- og familiesenter 2012
Tiltak 15 botilbud for unge under 18 år som er utsatt for æresrelatert vold Akutt og langtidstiltak Hokksund ungdoms- og familiesenter 2012

2 Tiltak 15 Botilbud for de under 18 år
OVERORDNA FØRINGER: styrke det offentliges innsats når det gjelder å tilby beskyttet botilbud for personer som er utsatt for tvangsekteskap eller trusler om dette Målgruppen er unge som har vært nødt til å bryte med familien Botilbudene skal tilrettelegges ifht sikkerhet og oppfølging bør variere med hensyn til den utsattes behov ORGANISERING Ansvaret er tillagt Barnevernavdelingen i Bufdir og det skal etableres gjennom Bufetat i alle 5 regionene Innenfor rammene av statlige barnevernets egen organisasjon og organisasjonsapparat Plasseringsalternativene er: akuttberedskap, institusjons plasser, beredskaps hjem og fosterhjem Botilbudene skal være differensierte og likeverdige og gi tilpassede tilbud til alle relevante brukergrupper ( felles for alle barneverntiltak) Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2012 / dato:

3 Inntak og plassering. Forutsetter vedtak etter barnevernsloven.
Dagtid: Henvendelse fra Barnevernstjenesten Fagteam Akuttplasseres av barnevernstjenesten: Institusjon Beredskapshjem Eventuelt Fosterhjem Kveld/natt: Politi Barnevernsvakt Akuttplasseres av politi/barnevernsvakt: Institusjon eller beredskapshjem Henvendelsen etter en bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato:

4 Muligheter og begrensninger
Plasseringsvedtak Tiltaksplan «Forskrifter om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjoner» Presisering om at man ikke begrense eller nekte bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler annet enn for atferdsplasseret ungdom. - En utfordring for ansatte, samarbeidspartnere og ungdommen Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato:

5 Innhold i uavklart tidsperiode
Ofte uavklart trusselbilde ved plassering Skriftlig anmodning fra barnevernstjenesten om sikkerhetsvurdering fra politiet Aktiviteter Samarbeidsmøter med fagteam, barnevernstjenesten, politi, advokat etc. Utarbeidelse av sikkerhetsplaner/trygghetsplaner INNHOLD I OPPHOLDET Trygge, ivareta i krise Skole/dagtilbud Traumebevisst omsorg Kulturkartlegging Endring av trusselbildet- endring av innholdet Eventuell kontakt med familie/slekt, forutsetter endring av trusselbildet. Familie/ nettverkskartlegging Kartlegge styrker og behov - hva videre? Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato:

6 Hva videre fra akuttopphold?
Fosterhjem Fra akuttplassering: Institusjon Beredskapshjem Institusjon, langtid Trusselbildet har endret seg. Tilbakeføring til hjemmet. Forutsetter arbeid med familien Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato:

7 Botilbud i region sør - tiltak 15
1 familiehjem for ungdom, langtids plassering ( operativt fra 2008) konsulent i hvert opptaksområde 1 beredskapshjem for ungdom , korttd ( operativt fra 2011) 1 Fagkonsulent i 50% stilling med base i Buskerud (Hokksund UFS) Hjemmene er organisatorisk knyttet til ulike ungdoms og familiesentre BOTID: Fra 13 – 20/23 år Plasseringsparagrafene i barnevernloven Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato:

8 Fosterhjem – tiltak 15 Knyttet til statlige fosterhjem
Avlastningsordning ( 1 helg pr mnd og 14 dager i sommerferien) De har fast konsulent som følger opp Gruppeveiledning : åpen veiledning og temaveiledninger Tilgang til akuttbistand 24/7 TFF skolering grunnopplæring og videregående, andre kurspakker 3 leddet kvalitetssikring på faglig jobbing VEILEDNINGSGRUPPE FOR FOSTERHJEM Målgruppe: statlige fosterhjem/deres støttefamilier og kommunale fosterhjem Tidsbruk: ca 3 timer hver måned Innhold : åpen veiledning og erfaringsutveksling. Ulike tema : sikkerhetsplaner, traumebevisst omsorg fra rvts, å leve med frykt m/rvts, botilbud for de over 18 år, handlingsplaner/veiledere på tema, familiearbeid/forsoningsarbeid, hva er æresrelatert vold, filmer om tema Innsøking: Barneverntjenesten søker Fagteam om kommunal veiledning fra HUFS Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2012 / dato:

9 Noen utfordringer for ungdommen
Ensomhet Sorg Geografisk beliggenhet Hvor lenge skal jeg være her?- akuttopphold. Vil egentlig familien meg så vondt? Hvem kan jeg stole på? Hva er ”norsk” frihet? Jeg ønsker meg ikke en ny familie Hvordan beskytte min egen identitet? Hvordan orke å stå i en vanlig hverdag, når faren for kidnapping er overhengende? Mange «løgner» STORT press fra familien, hvis det er kontakt med familien. Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato:

10 Noen ulike dilemmaer underveis
Kjærester Prevensjon Lærere som ønsker balltre i klasserommet Voldsalarmen Hvem skal vi være påpasselige for? Kan det være andre barn i hjemmet? Hvem kan jeg si jeg er? Kontakt med familien hvem er trygge? Ikke røpe seg selv Kidnappingsforsøk Forståelse fra samarbeidspartnere Selvskading Hvordan møte «Kamelonkompetanse»? Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato:

11 Å leve på sperret adresse:
Barnevernsvedtak med sperret adresse/ kode 6 Registreringer på skole, tannlege, helsestasjon, lege, sykehus, Bup, m.m. Facebook, msn, bilder, deltakelse i aktiviteter Obs ved all skriftlig dokumentasjon Samvær/telefonkontakt med venner/familiemedlemmer Politiet vurderer til enhver tid sikkerheten og hvilke tiltak som er nødvendige Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato:

12 Utfordringer for hjemmene
Hva utsetter jeg meg selv og min familie for? Forståelse og støtte fra nær familie, skole, samarbeidspartnere ? Hvilke begrensninger i livsutfoldelse kan vi tåle? Hva er vi villig til å gjøre for at ungdommen skal være trygg? Hvordan etisk sette grenser for ungdom som har vært utsatt for ekstrem kontroll? Facebook, telefon, bilder Hvem skal vi være på vakt for? Hva skal vi fortelle naboer, skoler? Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato:


Laste ned ppt "Hokksund ungdoms- og familiesenter 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google