Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skaperen, ordneren og danseren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skaperen, ordneren og danseren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skaperen, ordneren og danseren
En modell for den skapende prosessen

2 Skaperen Alt samtidig Ser likheter, sammenhenger Det ukonvensjonelle
Følelser Nyanser Tenker i bilder Kompleksitet Stum: bilder, ikke ord Oppdager ”hva” Åpner for det nye: lyn fra klar himmel Ambivalens, paradokser, det ukonvensjonelle Oppdager nye mønstre Skjønnhet Høyre hjernehalvdel

3 Skaperens modus: Innsikten kommer når du holder på med noe annet
Monoton, rytmisk aktivitet Collageeffekten ”Klikket” Fungerer best når du allerede har et materiale å velge fra Liker regler og begrensninger Tiden opphører, øyeblikket forstørres Spontanitet Improvisasjon Gjøre mange ting samtidig

4 Ordneren En ting av gangen Riktig rekkefølge: A,B C Ser detaljer
Deler verden opp i biter og gir dem navn Logisk: årsak, virkning Ser det som kan bevises Kartlegger informasjon Syntaks, sette sammen ordene Ser forskjeller Oppdager ”hvordan” Bruker ordet som tegn: en kvinne er det samme som leksikondefinisjonen av en kvinne Gjentar det kjente Bearbeider og aktiverer systemet Regler Språket Klarhet Venstre hjernehalvdel

5 Ordnerens modus Ro Konsentrasjon: Utføre en oppgave om gangen
Språket som ordnende prinsipp Pyramideprinsippet: Det samlende spørsmålet først Kategorisering Legge en plan, og utføre den Feilsøking Forholder seg til regler Orden det som allerede fins Skape logikk og orden i det som kommer fra Skaperen Disiplin

6 Danseren ”Den tredje hjernen”: reptilhjernen, hjernestammen og det limbiske system Følelser Det eldste i oss Det dyriske, fysiske Rytme Instinkt Bevegelse Sansninger av alle slag. Det jordfaste, kroppen Musikken i språket Det dionysiske Det rituelle Den personlige stemmen ”Det som swinger”

7 Danserens modus Det fysiske Den individuelle rytmen Timing
Kutte på rett sted Skape grafisk harmoni Sette det personlige fingeravtrykket på upersonlig stoff Ordløst Førspråklig Underteksten

8 Å komme i gang med et nytt skriveprosjekt: Oppskriften
1: Assosiasjonskartet. 2: Finn ”klikket”: Hvor trekkes oppmerksomheten? 3: Fem min friskrift på bakgrunn av det du har funnet. 4: Les gjennom friskriften. Finn og strek under sentrum i teksten. 5: Formuler sentrum som et utsagn 6: Tenk ut to spørsmål du gjerne vil bli stilt om den teksten du skal i gang med. Skriv dem ned. 7: Gi spørsmålene til din makker. La makkeren stille dem til deg. 8: Svar på spørsmålene. La makkeren ta notater fra det du sier, som om dette var et virkelig intervju. La makkeren komme med utfyllende spørsmål som du også svarer på. 9: Gjør det samme for din makker: Still spørsmålene vedkommende gjerne vil bli stilt om sitt prosjekt, og finn egne, utfyllende spørsmål. Ta notater fra din makkers svar og gi dem til vedkommende. 10: Les gjennom notatene du har fått fra din makker. 11: Få et råd fra din makker om hvordan du bør legge opp arbeidet med teksten. Hvor bør du f.eks begynne? 12: Gjør det samme for din makker: 13: Legg opp en realistisk arbeidsplan: Når skal du få gjort dette? Skriv planen ned. 14: Gi arbeidsplanen til din makker. Ta vel i mot vedkommendes tilsvarende plan, og sørg for å purre ved deadline.


Laste ned ppt "Skaperen, ordneren og danseren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google