Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virkemiddelapparatet – hvem kan bidra med hva? Innovasjon Norge FHF- teknologikonfranse 2011- Gass som energibærer i fiskeflåten- Louis Nordstrand, Innovasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virkemiddelapparatet – hvem kan bidra med hva? Innovasjon Norge FHF- teknologikonfranse 2011- Gass som energibærer i fiskeflåten- Louis Nordstrand, Innovasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virkemiddelapparatet – hvem kan bidra med hva? Innovasjon Norge FHF- teknologikonfranse 2011- Gass som energibærer i fiskeflåten- Louis Nordstrand, Innovasjon Norge, Møre og Romsdal

2 Policy Innovasjon Norge • Tiltak som fremmer økt bruk av LNG som drivstoffkilde faller inn under prioriteringer i policy 2012 Utdrag av policy: • Stimulere til flere miljøteknologiprosjekter for pilot- og demonstrasjonsanlegg i Norge gjennom mobilisering og finansiering. • Bygge opp et kompetansemiljø i IN for aktivt å identifisere kundebehov og koble med partnere

3 Aktuelle virkemidler Tilskuddsordninger Herunder: • IFU/regionale tilskuddsordninger • Miljøteknologiordningen Innovasjonslån • Kan benyttes som toppfinansiering Lavrisikolån • Ordinær langsiktig finansiering (1.pr)

4 Miljøteknologiordningen • Skal fremme norsk miljøteknologi og bidra til at norsk industris konkurranseevne styrkes. • Finansiering av pilot- og demoprosjekter • Gjelder alle bedrifter i alle sektorer • 257 MNOK i 2011

5 Hva kan støttes • • Kostnader til prosjektering og utvikling av pilot- og demonstrasjonsanlegget • • Investeringskostnader ved bygging av anlegget • • Kostnader med testing etter driftsstart Store bedrifter - inntil 25% tilskudd Mellomstore bedrifter - inntil 35% tilskudd Små bedrifter - inntil 45 % tilskudd På visse vilkår kan det gis høyere støttesatser www.innovasjonnorge.no/miljotek

6 Støttesatser – bedriftsstørrelse vesentlig FOU-støttesatser Små bedrSMBStore <50 ans +<250 ans 2 andre krit+ 2 andre krit Eksperimentell utv45 %35 %25 % Mulighet for 15% samarbeids bonus i tillegg Skattefunn eller andre off tilskudd til fradrag i maks støtteprosent

7 7 Prosjektets livsfase Resultat (Nyskapingsperiode) IdéfasenUtviklingKonsolideringOmstilling (Vekstperiode) Tilskudd Risikolån/garanti Markedslån Tid

8 Partnere i et utviklingsprosjekt(verdikjeden) • Leverandør av teknologi • Kundebedrift (rederi) • Forskningsinstitusjon Tenkt eksempel: NFR støtter prosjekt hos leverandør i tidlig fase IN/FHF støtter prosjekt i mellomfase NOX-fondet støtter relevante pilotinvesteringer i rederi(kunde)

9 Eksempel finansiering av prosjekt • Prosjekt innen rensing av eksos fra skip (ny teknologi) foreslått støttet med samlet 18 mill. kroner (bevilgning fra miljøteknologiordningen) • Samarbeidprosjekt mellom Brunvoll, Marine Power og Fjord 1 – ny fremdriftsløsning. Støttet med IFU-tilskudd 4,5 mill. kroner

10 Eksempel på langtidsfinansiering (1.pr. lån) • Gollenes AS -Finansiering av pelagisk tråler - nybygg -Delt finansiering mellom Innovasjon Norge og bank - IN kr 61.500.000 - Bank kr 61.500.000 10

11 Eksempel finansiering av prosjekt Innovasjonslån kan være aktuelt å yte til leverandør av ny teknologi. Dette spesielt i kommersialiseringsfasen mot marked. Mulighet for rentefri periode(1-2 år) Kan også brukes som toppfinansiering på selve investeringen hos reder Gjeldsbetjeningsevne og egenfinansiering vil bli vurdert.

12 12 Hvordan tenker vi i prosjektvurderingen? Bidra til at gode prosjekter ikke havner i skuffen, men blir iverksatt. Vurderingskriterier: • innovasjonshøyden i prosjektet • markedspotensial • lønnsomhet og risiko • søkers gjennomføringsevne

13 13 Muligheter i 2011-2012 Oppsummert: Prosjekt som fremmer økt bruk av LNG i fiskefartøy vil være prioritert i IN – både på leverandør- og rederleddet. IN har som ambisjon å ta en ledende rolle i forhold til regjeringens satsing innen miljøteknologi. Mer info: http://innovasjonnorge.no


Laste ned ppt "Virkemiddelapparatet – hvem kan bidra med hva? Innovasjon Norge FHF- teknologikonfranse 2011- Gass som energibærer i fiskeflåten- Louis Nordstrand, Innovasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google