Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon Norge Aktuelle finansieringsordninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon Norge Aktuelle finansieringsordninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon Norge Aktuelle finansieringsordninger
Det Marine Hordaland Innovasjon Norge Aktuelle finansieringsordninger

2 Temaer Innovasjon Norge
IN sine virkemidler, med hovedvekt på finansielle skattefunn tilsagn i Hordaland

3 Innovasjon Norge SVO NTC NTR SND
Norges Turistråd SND Statens nærings- og distriktsutviklingsfond NTC Norges Eksportråd SVO Statens veiledningskontor for oppfinnere

4 Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

5 VISJON: ”Vi gir lokale ideer globale muligheter”

6 Regionalt partnerskap og helhetlig innovasjonspolitikk
Hordaland fylke sin visjon : ”Hordaland skal vere mellom dei mest innovative regionane i Europa i næringar der fylket har særlege føremoner – med vekt på lønsemd, internasjonal konkurransekraft og evne til omstilling.”

7 Hva med Marin sektor og nye arter?
Hva slags virkemidler har Innovasjon Norge? Finansielle Distriktsutviklingstilskudd Landsdekkende utviklingstilskudd Etablererstipend Marint innovasjonsprogram 2006 Risikolån Lavrisikolån Skattefunn Kompetanse – Nettverk Internasjonalisering Kontakter/rådgivning

8 Sarsia innovation/Såkornfond
FINANSIERINGSKILDER Ide-/prosjektutvikl. pre-seed/seed Oppstartsfase tidlig venture Vekstfase venture Etablert bedrift Resultat Tid Innovasjon Norge – Estipend – nettv.kreditt – tilskudd/risikolån FORNY-midler BA - BAN Sarsia innovation/Såkornfond Venturekapital Investorer/selsk. Banker osv. SkatteFunn

9 Marint innovasjonsprogram 2006 - 40 mill.
Formål: Styrket konkurransekraft og lønnsomhet gjennom økt markedsorientering blant norske sjømatbedrifter Målgruppe: Bedrifter som har vilje og potensial til å samarbeide i nettverk mot et felles mål. Bedriftsnettverk som kan støttes skal handle om langsiktig omstilling av bedriftenes arbeid mot marked. Nettverk med forventet størst potensial for økt verdiskaping skal prioriteres.

10 Marint innovasjonsprogram 2006 - 40 mill.
Programmet tilbyr tre typer støtte: Bedriftsnettverk – etablering og utvikling av forpliktende bedriftsnettverk (markedsrettet). Maks 50 % støtte. Kompetanseprogram- for nøkkelpersoner i nettverksbedriftene (strategiarbeid, alliansebygging, merkevarebygging). Maks 75 % støtte. Hospitantordning - for noen av deltakerne i kompetanseprogrammet. Maks 75 % støtte.

11 Bruk av NHD-midler (landsdekkende)
Tilskudd skal kun gis til myke investeringer (nyskapingsprosjekt) i bedrifter i tidlig fase, dvs. bedrifter som er etablert for mindre enn 3 år siden, eller fortsatt befinner seg i en typisk utviklings-/nyskapingsfase selv om den er eldre enn 3 år. Det kan i særlige tilfelle også gis tilskudd til nyskapingsprosjekter i etablerte bedrifter i sentrale strøk når prosjektet for øvrig er høyt prioritert i forhold til IN's satsingsområder Tilskudd til internasjonaliseringsprosjekt i etablerte bedrifter som i vesentlig grad har betydning for bedriftens fremtidige konkurranseevne og lønnsomhet har høy prioritet Fellesprosjekt/samarbeidsprosjekter kan også finansieres med tilskudd Tilskudd skal normalt ikke overstige kroner pr prosjekt All tilskuddsbruk skal vurderes i forhold til SkatteFUNN

12 Bruk av NHD-midler forts.
Risikolån og garantier kan gis til myke investeringer/nyskapingsprosjekt i nye eller etablerte bedrifter, og til fysiske investeringer som inngår i nyskapingsprosjektet. Risikolån skal normalt ikke overstige kroner pr. prosjekt Vår medvirkning må være klart utløsende Vår samlede andel av finansieringen skal normalt ikke overstige 35% av godkjente prosjektkostnader

13 Bruk av KRD-midler (distriktsmidler)
Tilskudd til fysiske investeringer kan kun gis dersom investeringene inngår som en del av et nyskapingsprosjekt med høy risiko Tilskudd kan gis til myke investeringer som er nyskapende eller bidrar til vesentlig kompetanseheving i bedriften Tilskudd kan gis til fellesprosjekt/samarbeidsprosjekter All tilskuddsbruk skal vurderes i forhold til SkatteFUNN Risikolån kan gis til myke og fysiske investeringer med middels til høy risiko og potensiale, herunder omstilling og rasjonalisering Tilskudd til internasjonaliseringsprosjekt i etablerte bedrifter som i vesentlig grad har betydning for bedriftens fremtidige konkurranseevne og lønnsomhet har høy prioritet Små og mellomstore bedrifter, kvinner og ungdom er prioriterte grupper

14 Prioriteringer høyt X Potensial lavt lav høy Risiko

15 SkatteFUNN Rettighetsbasert, lovregulert ordning for skatteytere i Norge Gjelder alle bedrifter og alle bransjer 20% (18%) av kostnadene i godkjente FoU-prosjekt kan trekkes fra på skatten. Max 4 mill i prosjektkostnader pr. bedrift pr. år (8 mill hvis 4 er kostnader til FoU-institusjon) Ikke i skatteposisjon? - fradraget utbetales KONTANT!

16 Hva kreves av FoU? Definert prosjekt; hovedmål, delmål, start - slutt Vise at prosjektet har som mål å fremskaffe: ny kunnskap ny informasjon eller ny erfaring som kan være til nytte ved utvikling av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter

17 Roller og arbeidsdeling
Fase 1: Prosjektgodkjenning NFR IN Søker Fase 2: Fradraggodkjenning Liknings-kontor Revisor

18 Tilsagnsutvikling generelt (mnok)
2005 2004 2003 Lån 285 160 130 Tilskudd 85 76 90 Sum 370 236 220

19 Tilsagnsutvikling generelt (mnok)
2005 2004 2003 Lån 285 160 130 Tilskudd * 115 102 112 Sum 400 262 242 *Inkl. rentestøttelån

20 Godkjente prosjekter 2002 - 2005
Akkumulert antall Godkjente prosjekter Kostnadsbudsjett (millioner kr) Budsjettert skattefradrag Hordaland Norge 2002 264 2 842 448 4.536 80 779 2003 552 5 542 890 9.100 148 1.562 2004 583 6 009 1.004 10.221 175 1.774 2005 465 5123 865 9.519 154 1.638

21 Come on! It can‘t go wrong every time...

22

23 Mer informasjon finner du på
STÅ PÅ Mer informasjon finner du på


Laste ned ppt "Innovasjon Norge Aktuelle finansieringsordninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google