Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggevareindustriens høstmøte Shippingklubben, 29. november 2012 Jan Tore Sanner, 1. nestleder i Høyre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggevareindustriens høstmøte Shippingklubben, 29. november 2012 Jan Tore Sanner, 1. nestleder i Høyre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggevareindustriens høstmøte Shippingklubben, 29. november 2012 Jan Tore Sanner, 1. nestleder i Høyre

2 NHOs økonomibarometer: • Eksportbedriftene utenfor olje og gass faller som følge av krisen i Europa. • Tallene for 4. kvartal er på nivå med de verste kvartalene under finanskrisen. • Investeringene i fastlands-Norge er de laveste på over 40 år. Todelt industri Industriproduksjon. Tre måneders gjennomsnitt. Indeks januar 2008 = 100. Kilde: SSB

3 Vi mister konkurransekraft Timelønnskostnader i industrien relativt til handelspartnere som har verdien 100. Kilde: Teknisk beregningsutvalg Utviklingen i produktivitet i tre ulike tidsperioder. Norge har tapt terreng i perioden 2006-2011 Kilde: Nasjonalbudsjettet 2012

4 Høyre satser på kunnskap og konkurransekraft mill. kroner

5 Norge trenger en ny boligpolitikk Stat •Må koordinere og effektivisere bruken av statlige innsigelser •Lokale og regionale boligprosjekter må utløse statlige investeringer i infrastruktur Kommune •Må lokalisere gode prosjekter i tilknytning til eksisterende kollektivknutepunkter •Samarbeid på tvers av kommuner og med staten er nødvendig for å se storbyregioner i et felles perspektiv Utbygger •Gjennom samarbeid med kommune og stat lage nye forretningsmodeller for å gjøre boligprosjekter utenfor de mest attraktive lokasjonene lønnsomme gjennom planlegging av næringsareal, vei og kollektiv

6 Sentrale enighetspunkter på borgerlig side Skattereduksjoner som fremmer innovasjon √√√√ Stimulere privat sparing, bl.a. bedre vilkår for BSU √√√√ Innføre skattefradrag for Enøk-tiltak i hjemmet √√√√ Økt satsing på forskning √√√√ Helse: behov for mangfold og å løfte rusomsorgen √√√√ Modernisering av offentlig sektor √√√√

7 Nye ideer, bedre løsninger


Laste ned ppt "Byggevareindustriens høstmøte Shippingklubben, 29. november 2012 Jan Tore Sanner, 1. nestleder i Høyre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google