Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskapsregler overformynderiene Kurs i vergemålsloven 20. okt 2010 Daglig leder Inge Storås.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskapsregler overformynderiene Kurs i vergemålsloven 20. okt 2010 Daglig leder Inge Storås."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskapsregler overformynderiene Kurs i vergemålsloven 20. okt 2010 Daglig leder Inge Storås

2 2 Formelle krav til regnskapsføring Overformynder- og vergeregnskap  Lov om vergemål for umyndige •7. kapitel Regnskaper  Regnskapsforskriften •27. juni 1975 med senere endringer  Sist vedlagt rundskriv G-202/88  Håndbok for overformynderiene 2006 •Kapitel 9

3 3 Hvilken formue?  Hovedregel •> kr 75.000, jf vergemålsloven § 63  Bare KAPITALMIDLER, jf vml §62  Håndboken pkt 6 s95  Hvordan få oversikt på formuen? •Vergen har en plikt til varsling til overformynderiet •Skatteetaten, Tingretten •Banker har meldeplikt, jf finansavtaleloven 25, 2. ledd  Årsoppgaven skal sendes, jf Fal §30, 2. ledd  Prinsipputtalelse fra Justis til Sparebankforeningen datert 06.09.2001

4 4 Plassering av midler  Lov om vergemål for umyndige § 62 •6. kapitel Overformynderiets forvaltning av umyndiges midler  Forskrift om plassering av umyndiges midler •Sist endret 08.02.2000 nr 119 •Opprinnelig fra 12.07.1984 – rundskriv G-126/84 •Flere enkeltsaker frem til ny forskrift i 2000  Håndbok for overformynderiene 2006 •Kapitel 6

5 5 Plasseringsalternativ  Risiko omtales i Vml § 64, jf også FOR § 2 •tilstrekkelig sikkerhet •tilfredsstillende avkastning •spesiell begrensning i FOR §9  Plasseringer som nevnt i FOR §7, jf vml §62 kan for hvert enkelt plasseringsalternativ ikke utgjøre mer enn 50% for den enkelte eller for felles forvaltning – Unntatt her en innskudd i bank – § 7d kan fravikes ved lån til bolig, FM er myndighet

6 6 Bestemmelser om regnskap Føring av overformynder- og vergeregnskaper  Hjemmel i Vml §§ 83 og 84, detaljer i •Regnskapsforskriften av 1975 •Håndboken 2006, kap 9  Viktig med •Dokumentasjon  Inntekter - utgifter (kontantprinsippet),  Formue og gjeld  Sikre fullstendighet  Avlegges innen utgangen av mars

7 7 Utbetalinger til myndlinger  Overformynderiet har et forvaltningsansvar •Betryggende og forsvarlig saksbehandling  Umyndiges bidrag til eget livsopphold •Omtales i håndboken pkt 6.4 s 107  Bestemmelsen omfattes som restriktiv  Avgang etter fylte 18 år •Bør vurdere en nedtrapping, jf Hb s15


Laste ned ppt "Regnskapsregler overformynderiene Kurs i vergemålsloven 20. okt 2010 Daglig leder Inge Storås."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google