Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rollen som overformynder sett fra revisjonens ståsted Kurs i vergemålsloven 20. okt 2010 Daglig leder Inge Storås.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rollen som overformynder sett fra revisjonens ståsted Kurs i vergemålsloven 20. okt 2010 Daglig leder Inge Storås."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rollen som overformynder sett fra revisjonens ståsted Kurs i vergemålsloven 20. okt 2010 Daglig leder Inge Storås

2 2 DERE har en viktig rolle  Som overformynder •skal du ta viktige avgjørelser for andre •skal forvalte andres formue  Har du oversikt??? •Da mener jeg ikke om du kjenner kommunen din eller har god lokalkunnskap  Hva kan skje? •Har du tenkt risiko

3 3 Som undertekst til mitt foredrag  Er overformynderne bevisst sin rolle som forretningsfører, og tar en tilstrekkelig hensyn til at det er en stor risiko for økonomisk mislighet. Har overformynderne hatt en samtale om hva som kan og vil være en risiko for hendelser i utøvelse av myndighetsrollen.  Er det noen HER som har tenkt tanken????

4 4 Risiko  Økonomisk risiko •Det meste i overformynderiet handler om pæng •Fullstendighet  Den ENESTE mulighet dere har til å få svar på denne er hos skatteetaten  Særdeles viktig, da dere skal ha oversikt på HELE formuen – Ikke bare en bankkonto i en lokal bank •Fullmakter  Hvem har tilgang til formuen?

5 5

6 6

7 7 Erstatningsplikt  Overformynderiets og kommunens erstatningsplikt •Vml § 92 •Videre omtalt i Hb. Pkt 2.7 s26 •Høyesterett 08.12.1999  Trondheim kommune •Prinsipputtalelse fra Justis til § 92  Datert 24.12.1999

8 8 Da er dere KLARE til jobben  Dere kan BARE gå i ARKIVET, fra forrige overformynder •Overrasket over at det var så lite  Arkivet er en svakhet, her har dere plikt til å ta vare på det meste i 10 år  Få klarhet i systemene •Tekst/saksbehandling.......protokoller •Regnskap •Ta en prat med revisor om hva som kreves

9 9 Hva er så utfordringen?  Overformynderiet •Fullstendighet •Avslutte regnskapet til RETT tid  Hjelpevergeregnskapene •Her er det nesten alltid prakk •Manglende regnskap •Fritak for regnskapsplikt  Vi fritar noen ganger de som ikke skulle vært fritatt

10 10 Ting å jobbe med Når det gjelder vergeregnskapet  Overformynderiet •Fullstendighet; utskrift fra ligningen •Lemping av skattekrav  Melding fra Skattedirektoratet av 28.05.2002  Håndboken pkt 6.10, s 129 •Odel •Arkiv

11 11 Ting å jobbe med Når det gjelder Hjelpevergeregnskapet  Hjelpeverge •Hva skal forvaltes? •Lag avtale med hjelpevergene  Rundskriv G-0199; innhold kan være – Se på punktene i rundskrivet og lag en avtale. – Oppgaver, fullmakter, handlefrihet, omfang av midler, myndighet, bruk av penger, godtgjørelse, kontakt med overformynderiet etc. etc.... •Nær familie.....Tja...ryddighet


Laste ned ppt "Rollen som overformynder sett fra revisjonens ståsted Kurs i vergemålsloven 20. okt 2010 Daglig leder Inge Storås."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google