Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav til A-beviset Helikopter Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav til A-beviset Helikopter Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav til A-beviset Helikopter Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen

2 Formål •Formålet med opplæringen er å oppmuntre modellflygere til å nå et gitt nivå med hensyn til flygeferdighet og kunnskap om sikkerhet og korrekt oppførsel på modellflyplassen •Ved et slik strukturert opplæringsprogram vil vi øke forståelsen for modellflyging som en krevende sport og medvirke til økt aksept for vår rett til å utøve denne •Skal gjennomføres som en klubbaktivitet bestående av en teoretisk og praktisk opplæring Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen

3 Innledning •Praktisk trening utføres av den lokale klubben •Utstrakt simulatortrening kan og vil korte ned læretiden – dette er nesten et must når det gjelder helikopter •Eleven bør / må regne med å stille med eget helikopter ved opplæring Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen

4 Teoretiske krav til A-beviset - Helikopter •Lover og regler for modellflyging •Enkel aerodynamikk –Hvorfor flyr helikopteret og hvorfor flyr det ikke! •Helikopterets oppbygging –Hvilke deler av helikopteret heter hva –Montering av motor, overføringer og oppsett av radio –Hoved- og halerotor; funksjon •Flyging, de grunnleggende regler for avgang, hovring, flyging og landing •Simulatortrening!! Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen

5 Krav til A-beviset •Pre-flight sjekk; sjekke modellens generelle tilstand –Alle overføringer er hele og sitter fast –Alle rotorblader (hoved / hale) er hele og uten tegn til skader –Servoer sitter fast og kabler er ordentlig plugget inn i mottaker –Mottakerbatteri er ladet tilstrekkelig (VoltSpy er en billig forsikring) Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen

6 Krav til A-beviset •Før flyging skal piloten; –Hente frekvensklype –Skru på sender, trekke ut senderantenne –Skru på mottaker –Foreta rekkeviddesjekk –At alle ror går riktig vei Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen

7 Før motoren startes skal piloten •Igjen sjekke at alle rotorblader (hoved / hale) er hele og uten tegn til skader •At ingen gjenstander befinner seg slik at de kan ta bort i rotorene •At ingen tilskuere befinner seg foran eller ved siden av helikopteret •At flyet er tilstrekkelig sikret mot å bevege seg •At throttlestick står på tomgang Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen

8 Når motoren er startet skal piloten •Holde fast rotor slik at denne ikke roterer •Sikre seg at motoren går pålitelig •Teste at radioen virker like bra med motor på full gass •Få helikopteret båret ut på modellflystripen Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen

9 Før flyging skal piloten •Informere andre flygere om planlagt avgang •At ingen har motforestillinger mot at piloten flyr •At ikke maksimalt antall fly / helikoptre allerede er i luften (KMFK = 3) •Stå samlet med de andre flygerne slik at kommunikasjonen blir enklere Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen

10 Flyging •Piloten skal gjennomføre følgende program i løpet av én flyging: a. Ta av og hovre mot vinden over overgangsplassen. Hovringen skal være i øyehøyde, og vare i minimum 15 sekunder b. Skli helikopteret sakte omtrent 5 meter sideveis, fri retning, stoppe og hovre en kort stund c. Hovre helikopteret sakte motsatt vei slik at det kommer tilbake over avgangsplassen, stoppe og hovre en kort stund Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen

11 Flyging, forts. d. Fly sakte forover omtrent 5 meter, stoppe og hovre en kort stund e. Fly sakte bakover til utgangspunktet, stoppe og hovre en kort stund f. Lande helikopteret g. Ta av igjen og hovre en kort stund mot vinden over avgangsplassen, snu sideveis valgfri retning og fly to ”lazy eights”, hver ca. 30 meter. Helikopteret skal passere sideveis foran piloten h. Stoppe helikopteret over avgangsplassen og lande i. Stoppe motor, vente til rotor har stanset og fjerne modell og utstyr fra landingsbanen Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen

12

13 Post-flight sjekk •Etter flyging skal piloten –Slå av mottaker –Slå av sender –Slå ned antennen (ikke 2,4 gHz) –Avlevere frekvensklype dersom det er siste flytur for dagen Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen

14 Teoretisk sjekk Dersom en del av det utførte programmet avviker fra godkjent oppførsel kan eksaminatoren velge å komplettere prøven med inntil 5 spørsmål fra sikkerhetsbestemmelsene og / eller de lokale flyplassbestemmelsene. Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen

15

16


Laste ned ppt "Krav til A-beviset Helikopter Kilde: Norges Luftsportsforbund / NAK Modellflyseksjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google