Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erstatter i sin helhet skriv 1 (tidligere publisert på nettet)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erstatter i sin helhet skriv 1 (tidligere publisert på nettet)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erstatter i sin helhet skriv 1 (tidligere publisert på nettet)
DM 2006 Kongsberg Nattmanøver Infoskriv del 2 (8-Mai-2006) Erstatter i sin helhet skriv 1 (tidligere publisert på nettet) Merk Mini Ringløype fjernet da det med det store antall lag som deltar vil ta for lang tid å gjennomføre. Kongsberg 2006-Mai-08 KRKH - Buskerud DM 2006

2 Postløype Laget skal finne 16 poster
Lagleder skal dele laget i to grupper (hele laget kan delta i løypeplanleggingen og gruppeinndelingen), og tildele hver gruppe en løype de skal følge Gruppene skal være like store (reserve og eventuell lagleder skal også fordeles) Laget vil få utlevert kart med alle poster inntegnet Laget skal tegne inn ruten for hver gruppe på alle kart Hver gruppe skal da ta de tildelte poster i den rekkefølge som blir bestemt ved start Andre gruppe i mål bestemmer lagets tid Kongsberg 2006-Mai-08 KRKH - Buskerud DM 2006

3 Kjøreplan postløype To og to lag vil startes samtidig med 5 minutters intervall Klokken begynner å gå Laget vil få utlevert tre kartsett med alle 16 poster inntegnet to stemplingskort (eller stemplingsbrikker) Laget må tegne inn begge løypevalg på alle tre utleverte kartsett. Postrekkefølge skal tegnes inn og må følges. Husk hver løype må minst bestå av to poster. Totalt må alle postene med for å få plasseringspoeng. Det skal skrives opp navn på medlemmene på hver gruppe på kartet som leveres dommer. Det skal tydelig markeres hvilken gruppe som løper hvilken rute. Navn på gruppens medlemmer skal skrives på de to gruppekartene Etter innlevering av det tredje kartet kan laget starte løypen. Det vil si at ingen gruppe kan starte før dommerkartet er innlevert. På bemannede poster skal kart og stemplingskort fremvises Det vil da kontrolleres at Alle gruppens medlemmer er innom posten Postene er tatt i samme rekkefølge som kartet angir Kun poster tildelt gruppen tatt Begge grupper i mål – klokken stoppes Kongsberg 2006-Mai-08 KRKH - Buskerud DM 2006

4 Eksempel på tildelt kart, under konkurransen kan det også bli brukt O-kart og “Nato” kart
Kongsberg 2006-Mai-08 KRKH - Buskerud DM 2006

5 Tips Når gruppene og postene fordeles bør det ihvertfall tenkes på følgende: Gruppeinndeling Evne til å ta seg frem etter kartet Hastighet på de to gruppene Dette vil ha konsekvenser for post fordelingen Målet er at begge grupper kommer likt i mål, da siste gruppe i mål gir plasspoeng Har man en gruppe som er god til å orientere men som ikke beveger seg fort kan de f.eks få en løype med få men vanskelige poster To like grupper vil gjøre at man velger å lage to ruter som er like Postfordeling Finne den mest effektive måten for laget å ta alle postene Lengde Tyngde (Hvor kupert, hvor lettløpt...) Tenk allerede nå veivalg Sikre Raske Å bruke tid i denne fasen vil fort gi uttelling i løypa. (Men husk tiden går) Man taper mye på å ikke klare makstiden derfor må det prioriteres at begge lag kommer i mål før makstid Det er ikke nødvendigvis lurt å følge andre grupper, de skal kanskje ta andre poster i annen rekkefølge enn egen gruppe Kongsberg 2006-Mai-08 KRKH - Buskerud DM 2006

6 Eksempel på rutevalg for de to gruppene
Kongsberg 2006-Mai-08 KRKH - Buskerud DM 2006 6

7 Overordnet poeng beskrivelse
Det deles ut totalt 250 poeng på Nattmanøveren Disse fordeler seg som følger 144 postpoeng 106 plasseringspoeng Minste oppnålige poengsum: 0 Største oppnålige poengsum: 250 Kongsberg 2006-Mai-08 KRKH - Buskerud DM 2006

8 Postpoeng Det blir totalt 16 orienterings poster
Hver post teller 9 poeng Ved overskridelse av makstid mister laget 9 poeng, deretter for hvert tredje minutt over makstiden mistes ytterlige 9 poeng Det vil si at vi ønsker alle i mål innenfor makstiden Minste oppnålige poengsum: 0 Største oppnålige poengsum: 144 Kongsberg 2006-Mai-08 KRKH - Buskerud DM 2006

9 Plasseringspoeng 13 poeng til raskeste lag som har tatt alle poster (husk lag består av to grupper – og det er siste gruppen i mål som teller) For alle lag som har funnet alle poster gjelder: Hvis innenfor makstid Poeng = ((maks tid - lagets tid)/(makstid – raskeste tid))x 93 Se grafisk fremstilling neste side Lagets poeng rundes oppover til nærmeste hele poeng Tider regnes i sekunder Hvis over makstid Plasseringspoeng = 0 For lag som ikke har funnet alle poster Minste oppnålige poengsum: 0 Største oppnålige poengsum: 106 (93 +13) Kongsberg 2006-Mai-08 KRKH - Buskerud DM 2006

10 Plasseringspoeng II Gjelder kun lag hvor begge grupper har funnet alle tildelte poster; (d.v.s. At laget har funnet alle 16 poster totalt) Lag over makstid Annet lag i mål Nytt lag i mål Raskeste LAG i mål Makstid Start Enda et lag i mål poeng 93 + 13 poeng til raskeste lag Kongsberg 2006-Mai-08 KRKH - Buskerud DM 2006

11 Administrative bestemmelser
Bekledning. Ben skal være tildekket Reserve Hvis laget har en reserve, skal denne delta på alle deler av Nattmanøveren Utstyr Utstyr for egen sikkerhet 2 radioer (Nødsamband en til hver gruppe – skal medbringes avslått). Lagene må bruke egne radioer. Det er sikkert lurt å ha med kompass og hodelykt, (og noen vil sikkert også ha med sjokolade, drikke..) Det er ikke lov å medbringe GPS Startrekkefølge Trekkes og informeres om minimum en time før første lag starter Makstid Det vil informeres om makstid minimum 1 time før første lag starter. (3-5 timer) Klagefrister 30 minutter etter målpassering Uventede situasjoner Hoveddommer samt to ansvarlige fra Nattmanøveren vil ta en avgjørelse. Denne avgjørelsen kan ikke ankes. Kongsberg 2006-Mai-08 KRKH - Buskerud DM 2006

12 Lykke til Ansvarlige for nattmanøveren:
Kongsberg Røde Kors Hjelpekorps v. Are Biseth Tor Flesseberg og Bjørnar Bø Kongsberg 2006-Mai-08 KRKH - Buskerud DM 2006


Laste ned ppt "Erstatter i sin helhet skriv 1 (tidligere publisert på nettet)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google