Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spørsmål til Klubbledelse, Instruktører og Fartøysjefer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spørsmål til Klubbledelse, Instruktører og Fartøysjefer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spørsmål til Klubbledelse, Instruktører og Fartøysjefer

2  En elev ved klubbens seilflyskole sendes solo av en instruktør som begynte i klubben for 14 dager siden. Eleven havarerer, og blir arbeidsufør. Det viser seg at elevens elevbevis hadde gått ut. Det blir også avdekket at klubben ikke har et oppdatert elevkartotek, og ikke har oversikt over elever med gyldig elevbevis. Eleven reiser erstatningssak.  Kan noe stilles til ansvar?

3  Under en påskeleir på fjellet kolliderer to seilfly like ved den provisoriske plassen. På grunn av problemer med varsling og søk tar det to timer før man kommer til de tilskadekomne. Forfrysninger og blodtap fører til alvorlige skader som kunne vært unngått. Det viser seg senere at varslingstjeneste og beredskapsplaner fra klubbens side er svært mangelfulle.  Kan noe stilles til ansvar?

4  En rapport fra et havari skal ha som formål å hindre at liknende uhell skjer igjen.  Hvor stor effekt tror du det har at en rapport fra et nesten-uhell har for samme formål?  Kjenner du til nær-uhell som ikke har vært rapportert til klubbens KAF, og derfra er sendt videre til Flytryggingsutvalget?

5  Aksjon Flytrygging 92 er igangsatt av styret i SNLF, og målet er at alle klubber, instruktører og fartøysjefer skal berøres.  Hva mener du at styret i SNLF ønsker å oppnå?

6  Klubbens ledere, instruktører og erfarne piloter er trendsettere for miljøet, og er med på å skape de holdninger som preger klubben.  Hvordan mener du at klubbens ledelse kan bidra til å minske antall ulykker med seilfly?

7  Du får tilfeldigvis høre at en pilot med flygebevis har ”lekt seg” med lavflyging bak åsen. Du har selv ikke sett det.  Hva gjør du?

8  En erfaren strekkpilot/instruktør flyr lokalt sammen med en midre erfaren pilot. Som vakthavende instruktør hører du over radio at instruktøren prøver å overtale piloten til å bli med på en 100km trekant. Piloten har lyst, men vegrer  Hva gjør du?

9  Du ankommer flyplassen som vakthavende instruktør, sammen med elever og andre. Dere finner den ene toseteren uten halehjul – det er til reparasjon. Den andre er OK, men har ikke gyldig luftdyktighetsbevis. Du vet at det formelle i LT er i orden, men tror at det nyankomne LD-beviset ligger hjemme hos teknisk sjef, som er på ferie. Elevene presser på.  Hva gjør du?

10  Du påtreffer en pilot med elevbevis i samme høyde som deg selv, og i en avstand fra plassen som ligger utenfor det dere har etablert som ”sikker retur for elever med elevbevis”.  Hva gjør du?

11  Under daglig ettersyn oppdager dere at linen er slitt, og en kordell er nesten røket. Det er den eneste linen å oppdrive.  Hva gjør du?

12  Etter en flytur med klubbens enseter forlater fartøysjefen flyet ved siden av banen med hooden åpen og uten fortøyning. Det er sol og vindstille.  Hva gjør du?

13  Du er ASL, og blir presentert for en pilot du ikke kjenner, og som gjerne vil fly klubbens enseter. Han har ikke flybok eller elevbevis med seg, men flere av klubbmedlemmene kjenner og går god for vedkommende, at han kjenner plassen og flytypen, og er kvalifisert for flygingen.  Hva gjør du?

14  Du er som ASL vitne til at en erfaren pilot med sertifikat, men uten acro utsjekk, foretar en lowpass over plassen. De andre synes det ser flott ut, og strømmer til for å gratulere etter landing.  Hva gjør du?

15  Du er førstemann til å fly en dag med svært lovende vær. Alt er klart, men du føler deg ikke vel, og vet av erfaring at formen ikke blir bedre på en stund  Hva gjør du?

16  Vet du når ditt sertivikat/elevbevis går ut, og kan du liste opp de begrensningene det innebærer  Svar:

17  Du tar daglig på flyet, men finner ikke Luftdyktighetsbeviset. Du får opplyst at det befinner seg i klubblokalet langt unna.  Hva gjør du?

18  Du oppdager under daglig ettersyn at gårsdagens flyging ikke er ført i fartøyjournalen.  Hva gjør du?

19  Du sitter i flyet ved siden av banen, klar til å ta av. Det er mye trafikk, og du har margin til å greie en avgang mellom to landinger. For å spare tid tar du avgangssjekk før flyet trekkes ut på banen. Men slepet blir forsinket, og etter en tid er dere klare på banen.  Hva gjør du før avgang?  Hvor skal avgangssjekk tas, og hvorfor?

20  Under daglig kontroll av slepeline viser det seg vanskelig å kontrollere bruddstykket pga manglende hull i hylsen som holder bruddstykket.  Hva gjør du?

21  Det finnes ikke sitteputer til det flyet du skal fly, det viser seg at de ligger igjen i klubblokalet langt unna.  Hva gjør du?


Laste ned ppt "Spørsmål til Klubbledelse, Instruktører og Fartøysjefer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google