Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marte Meo i Demensomsorgen Oslo Kongressenter 4.september 2007 Marianne Munch Marte Meo Supervisor NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marte Meo i Demensomsorgen Oslo Kongressenter 4.september 2007 Marianne Munch Marte Meo Supervisor NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Marte Meo i Demensomsorgen Oslo Kongressenter 4.september 2007 Marianne Munch Marte Meo Supervisor NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

2 Disposisjon –Bakgrunn –Erfaring •Pasient •Personalet –Organisering –Tilknytting til Demensfeltet: •Kitwood •Kjersti Wogn-Henriksen •Anne –Marie M.Rokstad •Ketil Normann –Funksjonstøttende elementer –Film –Utdanning

3 Erfaringer med Marte Meo metoden i demensomsorgen –Spesialisthelsetjenesten og sykehjem •Bakgrunn for prosjektet ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og ved sykehjem i Hordaland •Psykologene Linn-Heidi Lunde og Ingrid Hyldmo •Sykehjem

4 Organisering Basisfilmer Veiledning Dokumentasjon Tiltaksplan

5 Tilknytting til Demensfeltet •Kitwood –Personorientert omsorg –The New Culture of Dementia Care pleiekulturens konskvenser for kvaliteten I samspillet •Kjersti Wogn-Henriksen •Anne –Marie M.Rokstad •Ketil Normann

6 Personens kroppsspråk er FASITTEN ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX All interaksjon med personen med demens er en BEHANDLING ELLER FEILBEHANDLING

7 Funksjonstøttende Kommuniklasjonselementer Rammebtingelser • Tilpasset tilrettelegging ved å skape forutsigbarhet, en god atmosfære og gode betingelser for mestring –Personale med kompetanse –Miljøterapeutiske omgivelser •det fysiske miljøet •miljøterapeutiske tiltak som at personale sitter sammen med beboerne i måltidene •stuevakt eller trygghetsansvarlig Tydelig ledelse –Omsorgsgiverne tar ansvar for å lede pasieten gjennom et handlingsforløp

8 Elementene 1. Personen blir møtt på en trygghetsskapende og tillittsvekkende måte –Å bli møtt med et smil – vennlig og oppmuntrende kroppsholdning 2. Personens oppmerksomhetsfokus følges og blir satt ord på –Pasienten blir sett og bekreftet 3. Personen får hjelp til å være i rytme –pasienten får tilstrekkelig tid til å reagere verbalt eller nonverbalt, en dialog består av aksjon og reaksjon, ny aksjon og reaksjon 4. Personen får vite hva som skjer og skal skje –handlinger og opplevelser blir satt ord på 5. Anerkjennelse i løpet av handlingsforløpet –eks: sånn ja, fint, bra, takk –opplevelse av mestring –energi til å gå videre

9 6 Personen får hjelp til start og avslutning av en handling –en sosial situasjon består av start, utveksling/handling og avslutning 7 Personens behov for fysisk berøring –Støtte ved angst –trøst –håndledning 8 Personen får hjelp til å tåle og mestre ubehag –benevnt ubehag og negative utrykk –stemmeinntoning –holde ut i stell, tannpuss, barbering og lignende 9 Personen får hjelp til å reagere på andre og til å presentere seg –støtte til å opptre sosialt oppleve seg inkludert i et felleskap –knytte presentasjon en til konkrete forhold, eks i måltid og lignende

10 Utdanning Marte Meo terapiutdanning for helsepersonell med minst høgskoleutdanning • 18 dags-samlinger over to år Fokus: • Funksjonsstøttende kommunikasjonselementer • Lese pasientens kroppspråk • Interaksjonsanalyse • Videoveiledning • Teknikk • Eksamensprosesser Hvor • Marte Meo-terapeut Astrid Andersen Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse • Supervisor Marianne Munch NKS Olaviken alderspsykiatrisk sykehus, Hordaland


Laste ned ppt "Marte Meo i Demensomsorgen Oslo Kongressenter 4.september 2007 Marianne Munch Marte Meo Supervisor NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google