Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I dag snakker vi om: Brukergrensesnitt med kvalitet Bruksegenskaper Normans 7 stadier Testing med papirprototyp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I dag snakker vi om: Brukergrensesnitt med kvalitet Bruksegenskaper Normans 7 stadier Testing med papirprototyp."— Utskrift av presentasjonen:

1 I dag snakker vi om: Brukergrensesnitt med kvalitet Bruksegenskaper Normans 7 stadier Testing med papirprototyp

2 Et brukergrensesnitt med brukerkvalitet er enkelt å bruke lett å forstå lett å finne fram i lett å lære/huske gir få brukerfeil gir en opplevelse av mestring

3 Dette innebærer at det er logisk og oversiktlig naturlig oppdelt konsistent, konsekvent og forutsigbart

4 og at operasjoner og instruksjoner kommer i naturlig rekkefølge ikke for mange opsjoner og duplikasjoner dialogen gir muligheter for egenstyring det gis tilbakemelding fra systemet det er lett å bevege seg i systemet god feilhåndtering

5 Hvordan blir systemet lett å forstå?lære?huske? God tilbakemelding Intuitiv design - naturlige bruksegenskaper bruk av analogier, metaforer og idiomer samsvar mellom mental modell og virkelighet (mapping)

6 Tilbakemelding Det må være mulig for brukeren å forstå hva han selv gjør Tilbakemeldingen fra systemet må være forståelig

7 Naturlige bruksegenskaper: de egenskapene ved et objekt som forteller hvordan du skal bruke objektet en flaske, et glass, et badekar? en hammer ? en trillebår ?

8 Hvilke valg har brukeren med et skjermbilde? Peke klikke(høyre-venstre) dobbeltklikke dra velge/taste skrive inn lese

9 Hvordan vise brukeren hva han kan gjøre med de ulike elementene? (intuitivt)

10 Hvordan forklare brukeren uten ord hvor han kan klikke/dobbeltklikke hvor noe kan velges hva som kan dras og slippes hvor han kan skrive el. endre hvor han IKKE kan skrive VELG EN FELLES STANDARD FOR DETTE

11 Normans 7 stadier Oppdage målet Forme intensjonen Spesifisere en handling Utføre handlingen Observere verden Tolke verden Evaluere utbyttet

12 Eksempel på de 7 stadier Hvordan slette et ord? Mål: slette ord Hvilket ord, og hvilken kommando skal brukes? Man må markere ordet og bruke ”del” fra menylinjen Utfør dette Ferdig, evt. velg ny kommando(nytt ord å slette) Er den ønskede effekt oppnådd? Evaluer resultatet

13

14 The Gulf of execution Gapet mellom de handlingene man ønsker og de mekanismene som står til rådighet

15 The Gulf of Evaluation Gapet mellom den informasjon systemet presenterer og den informasjon man trenger for å evaluere om man har nådd målet med handlingen

16 Hvor lett kan man Avgjøre hva programmet /systemet er til? Se hvilke handlinger som er mulige? Bestemme hvordan man går fra ønske til handling? Utføre handlingen? Se om systemet er i ønsket tilstand? Avgjøre sammenhengene mellom systemets status og tolkningen av det? Se hvilken status systemet er i?

17 Testing – tidlig testing Skjermbilder kan testes uavhengig av hva som er «bak» Skjermbildesystemet - viktig del av kravspesifikasjonen Tidlig testing billigere/mer effektiv enn sen testing Mulig å teste viktige egenskaper ved brukergrensesnittet tidlig i prosessen flyten i systemet Hvor lett å forstå?

18 Hvorfor papirprototyp? Kan lages tidlig og lett virker ikke så ”ferdig” eller uangripelig lett å endre lett å få dialog med bruker kan testes

19 Kan prøves tidlig: Om brukeren oppfatter systemet ( får en mental modell) hvor enkelt det er å navigere i systemet om systemet støtter brukerens vanlige arbeidsprosess om noe er glemt om vindusoppdelingen er bra om brukeren forstår lede-tekstene

20 Bør ikke prøves tidlig: Detaljspørsmål i utføringen Farger, fonter og lignende

21 Fremgangsmåte: hva ønskes testet? (områder - prosedyrer) lag papirprototyper med nøkkelvinduer finn egnede prøvepersoner så lik aktuelle brukere som mulig ulike varianter innenfor brukergruppen 3-7 er ønskelig fordel roller lag oppgaver (like konkrete som scenarier)

22 Aktuelle roller: testleder datamaskin observatør(er)

23 Testleder tar imot prøvepersonen intervjuer om bakgrunn gir og forklarer oppgaver hjelper BARE på oppfordring IKKE rettlede på annen måte IKKE forklare og forsvare design IKKE vurdere testpersonens kompetanse og utførelse

24 Datamaskin Reagerer på testpersonens «tastetrykk» ved å vise nytt skjermbilde flytte bilder skrive på bilder gi lyd ( umulig for system å gjennomføre) ellers holde munn

25 Observatør observerer (skriver)om prosedyre blir gjennomført som tenkt observerer (skriver) hva testpersonen har problemer med, nøler ved osv. observerer (skriver) hvilken hjelp som gis - i form av ord og kroppsspråk få med samtalen med testperson etterpå ellers holde munn

26 Må avklares med prøvepersonen: bakgrunn og kunnskaper a) i emnet b) i data testpersonen skal helst tenke høyt testpersonen kan be om hjelp hvis alt står fast

27 Testpersonen må få vite: Hensikten er å avdekke uklarheter med grensesnittet det er grensesnittet som testes, ikke prøvepersonen det er lov å trekke seg ut av testen hva skjer med testmaterialet etterpå ? bruk ferdigskrevet forklaring for lik behandling

28 Videre samle konkrete «funn»- store og små problemer gruppere funnene vurdere funnene: hva er nødvendig å gjøre noe med? hva er mulig å gjøre noe med? hva er lett å gjøre noe med?


Laste ned ppt "I dag snakker vi om: Brukergrensesnitt med kvalitet Bruksegenskaper Normans 7 stadier Testing med papirprototyp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google