Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 4, fremmøtekontroll Fremmøte registreres ved at:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 4, fremmøtekontroll Fremmøte registreres ved at:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 4, fremmøtekontroll Fremmøte registreres ved at:
dere på hver kursdag signerer i fremlagt kursprotokoll veilederne setter sin underskrift i kursheftet når dere får gjennomgått resultatene av øvelsene

2 Husk Hver student benytter samme plass på hele kurset
Klær og sekker henges/legges ute i garderoben, eller legges på benkene på siden av kurssalen Kjøleskapene er merket med formiddag/ettermiddag I kjøleskapene ligger en plastboks med reagenser til dagens oppsett for hver student Sentrifuger er på deling Ekstrautstyr står på trillebord Avfall kastes i esker for risikoavfall

3 Rydding Tilbake til kjøleskapene: plastesker med typereagenser
I kasser ved kjøleskap: stativer og fuktekammerne som dere brukte til bioplatene. NB! ikke kast bunnen av fuktekammeret sammen med bioplatene Kastes (i esker for risikoavfall): tilsølt benkepapir, cellestoff, brukte rør, pipetter, objektglass, begere, bioplater og innholdet fra de hvite avfallsbøttene. Ettermiddagens kursdeltakere setter mikroskoper tilbake i skapene

4 Smittefare Alle blodprodukter er potensielt smitte-farlige
Bruk derfor hansker dersom du har sår eller eksem på hendene. For øvrig kan du med fordel arbeide uten hansker. Vask hendene ved blodsøl. All drikke eller mat er forbudt på kurssalen.

5 Dagens øvelser ABO-typing Direkte antiglobulinreaksjon
regulære reaksjoner irregulære mønstre Direkte antiglobulinreaksjon

6 ABO-systemet Ett genlocus Tre alleler: A, B og O, det siste er stumt
Antall antigener per erytrocytt: A: > 1 million

7

8 ABO-systemet Det klinisk viktigste blodtypesystem
Mange antigener på blodlegemene Antistoffer rettet mot A- og B-egenskaper aktiverer komplement effektivt Antistoffer av IgM-type dannes mot de antigener man mangler uten forutgående transfusjon el. svangerskap IgM antistoffer dominerer antistoffsvaret mot karbohydrater Uforlikelige blodlegemer hemolyseres oftest av komplement straks de kommer i sirkulasjonen ABO-uforlikelige transfusjoner har > 10% dødelighet Forbytninger er viktigste årsak til ABO-uforlikelige transfusjoner

9 ABO-systemet Genotype Blodtype Antigen Frekvens i Norge OO O O* 39%
AA, AO A A % BB, BO B B % AB AB A og B % * egentlig H

10 ABO-systemet Individets Antistoffer mot blodtype A-antigen B-antigen

11 Transfusjon i ABO-systemet
For røde blodleg. O A B AB For plasma AB O

12

13

14

15

16 Rh-systemet To nært koblete genloci: D og CE
Vanlige genotyper i norsk befolkning: DCe (R1), dce (r) og DcE (R2) Seks alleler: D og d, det siste er stumt CE, Ce, cE og ce Antigene er proteinmolekyler på erytrocyttoverflaten Antall RhD-antigener: pr. erytrocytt Antistoff mot Rh-antigener aktiverer ikke komplement, men fører Fc-reseptorbinding og fagocytose. Antistoffer dannes først etter transfusjon eller svanger-skap. IgG dominerer antistoffsvaret mot proteiner. D (D, d) CE (CE,Ce,cE,ce)

17

18 Irregulære reaksjoner ved ABO-typing
Samtidig reaksjon både mellom typereagens og pasientens celler og mellom pasientens plasma og tilsvarende kontrollblodlegemer Årsak alloantistoffer, reagerer med A1c el. Bc og ikke egne blodlegemer kuldeagglutininer, reagerer med både A1c, Bc og egne blodlegemer, agglutinatet løses opp ved 370 C pengeruller, reaksjonen sees med alle celler, men blir borte etter 1x vask med saltvann Ved reaksjon med både A1c og Bc må pasientens egne blodlegemer undersøkes for agglutinasjon

19 Alloantistoff Pengeruller

20 Direkte anti-globulin reaksjon
Antistoffer mot egne blodlegemer finnes hos nyfødte/fostre der mor har allo-antistoffer rettet mot barnets blodtypeantigener. Bare antistoffer av IgG-type passerer placenta ved autoantistoffer mot erytrocytter etter uforlikelige transfusjoner Disse IgG antistoffene gir ikke direkte agglutinasjons pga. erytrocyttenes zetapotensial

21 Zeta-potensialet

22 Direkte anti-globulin reaksjon
Et kanin-antistoff rettet mot humant immunglobulin kan påvise humant immunglobulin som har seg festet til blodlegemer in vivo. Kanin-antistoffet bygger da bro over zetapotensialet. Problem: blodlegemene er omgitt av plasma som inneholder store mengder med immunglobulin for å kunne påvise humant antistoff på blodlegemene, må immunglobulinet i plasma vaskes bort. Ellers vil det løselige immunglobulinet nøytralisere kanin antistoffet skyldes en negativ reaksjon dårlig vask?

23 Direkte anti-globulin reaksjon

24 Direkte anti-globulin reaksjon

25 Kontroll ved direkte anti-globulin reaksjon
Alle negative prøver tilsettes 1 dråpe ”antistoffdekkete kontrollceller” som er RhD positive vaskete blodlegemer dekket med anti-RhD Ved riktig vask av negative prøver, vil de tilsatte antistoffdekkete kontrollcellene agglutinere

26 Gel-kort teknikk for påvisning av agglutinasjon
1. Tilsetting av røde blodlegemer til gel-brønnen 2. Inkubering (reaksjon med antistoff) 3. Sentrifugering 4. Avlesning Agglutinater er for store til å passere mellom gelkulene Positiv Negativ

27 Anvendelse av gel-kort teknikken
Gel-kort teknikken kan benyttes til påvisning av agglutinasjon ved ulike problemstillinger og trenger ingen vasking: Blodtyping (som vist med ABO/RhD typingen nedenfor Antisoffpåvisning (antistoff-screening og utvidet forlik) Direkte anti-globulin test Partiell agglutinasjon er lett å påvise i gel-kort teknikk Partiell Positiv Negativ O RhDpos B RhDneg 4+ 3+ 2+ 1+ ABO/RhD typing

28 Utskiftningstransfusjon
Anti-RhD fra mor kan føre til alvorlig anemi og høy bilirubin (dvs. hemolyttisk sykdom el. erytroblastose) hos nyfødte som er RhD-positive Behandling av alvorlig erytroblastose er store doser ivIgG og evt. utskiftnings-transfusjon der barnet tilføres RhD-negative blodlegemer i AB-plasma


Laste ned ppt "Dag 4, fremmøtekontroll Fremmøte registreres ved at:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google