Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smittevern på legekontoret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smittevern på legekontoret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Smittevern på legekontoret
Munnbind på pasient og helsepersonell Hansker ved undersøkelse og behandling Evt. langermet frakk eller forkle i situasjoner med kroppskontakt Håndhygiene såpe og vann alkohol Flekkdesinfeksjon med egnet desinfeksjonsmiddel

2 Ved ankomst sykehuset Om mulig – forhåndsvarsle sykehus
Husk å varsle kommunelegen og smittevernvakten Kirurgisk munnbind på pasienten ved ankomst sykehuset, hvis ikke dette er gjort før Beholdes på til vedkommende er isolert eller mistanken er avkreftet Skal ikke vente i fellesarealer sammen med andre pasienter Avstand til andre pasienter på minst 1 meter Håndhygiene

3 Undersøkelsen Pasienten isoleres umiddelbart ved mulig fugleinfluensa
Ved tvil om diagnose, kan undersøkelse utføres i enerom i akuttmottak Dråpesmitteregime når det gjelder personlig beskyttelse og smitteforebygging Helsepersonell bruker kirurgisk munnbind ved kortvarig nærkontakt med pasient (< 20 minutter) Ved langvarig pasientkontakt (>20 minutter) og ved aerosoldannende prosedyrer benyttes åndedrettsvern Smittefrakk med lange ermer, hansker Briller/visir i risikosituasjoner Engangs plastforkle brukes ved fare for tilsøling med biologisk materiale

4 Isoleringsprosedyrer
Enerom med forgang, eget toalett og eget skyllerom fortrinnsvis undertrykksisolat I pasientrommet skal personalet benytte luftsmitteregime Håndhygiene Opplæring av personell på forhånd Antall besøkende reduseres til et minimum. besøkende bruker beskyttelsesutstyr som ansatte Oversikt over hvem som har oppholdt seg på det isolerte pasientrommet Sengetøy og avfall håndteres etter retningslinjer for håndtering av smittepasienter Ved bruk av flergangsutstyr følges produsentens anbefaling om desinfeksjon av utstyret Til desinfeksjon av tilsølte overflater anbefales bruk av godkjent desinfeksjonsmiddel

5 Kohortisolering Ikke aktuelt i nåværende situasjon
I vår del av verden bare når flere har verifisert infeksjon I tilfeller med massesmitte

6 Transport av pasient i sykehus
Begrense bevegelsen av pasient ut og inn av isolasjonsrommet Pasienten utfører håndhygiene før rommet forlates Ved forflytning skal sengetøyet være rent Pasienten bør ha på kirurgisk munnbind under transporten og gjennomføre håndhygiene etter kontakt med respiratorisk sekret Hvis pasienten pga klinisk status ikke kan bruke munnbind, skal vedkommende instrueres i å dekke nese/munn ved hoste. Engangs lommetørklær samles i en plastpose som lukkes. Hvis pasienten kommer i kontakt med overflater, skal disse vaskes og desinfiseres i etterkant. Helsepersonell som bistår ved flyttingen skal få instruksjon om nødvendige smitteforebyggende tiltak

7 Håndtering av avdød Ved stell av avdød skal personalet benytte de samme forholdsregler mot smitte som da pasienten var i live. Den døde sluttstelles etter sykehusets rutiner. Liket forsegles i tett pose/bag før det bringes ut av isolasjonsrommet og merkes tydelig med smittefare. Hvis pårørende ønsker å se liket bør de få gjøre det under forutsetning av at de benytter hansker, frakk og er nøye med håndhygiene. Transport til obduksjonslokaler eller kapell bør skje så raskt som mulig..

8 Obduksjon Regnes som en risikoprosedyre.
Avdøde kan inneholde levende virus og det er viktig å hindre sprut av organisk materiale mot spesielt nese, munn og øyne Obduksjonsteamet bør benytte: åndedrettsvern eventuelt kirurgisk munnbind (<20 minutter). visir eller tettsittende briller hansker langermet, vanntett engangsfrakk desinfiserbare sko eller støvler Aerosoldannelsen i rommet bør reduseres til et minimum


Laste ned ppt "Smittevern på legekontoret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google