Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykepleie til pasienter med Blodsykdommer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykepleie til pasienter med Blodsykdommer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykepleie til pasienter med Blodsykdommer
Egenomsorgs-utfordringer ved akutt livstruende sykdom

2 Sykepleie sykepleie til akutt og kritisk syke
sykepleie til pasienter med kreftsykdom sykepleie til pasienter som får cytostatikabehandling sykepleie til immunsupprimerte pasienter

3 Benmargssvikt betyr: Benmargen har redusert eller manglende evne til å produsere ”sine” celler (produkter fra den ”pluripotente” stamcellen (modercellen)): Stamcelle Røde blodlegemer Hvite blodlegemer blodplater

4 Konsekvenser som følge av sykdom og behandling
anemi, infeksjoner og blødninger aplasifase organsvikt væske og elektrolyttforstyrrelser

5 Allogen stamcelletransplantasjon
Kondisjoneringsfasen ( benmargs-utryddende behandling Aplasifasen Rehabiliteringsfasen

6 Forventet forløp Utredningsfase. Ventetiden hjemme. Innleggelse
Forbehandling / kondisjonering Transplantasjonen Isolasjon / aplasifasen GVHD problematikk Rehabilitering Utskrivelse til hjemmet/ Pasienthotell/ Overflytting til lokalsykehus Poliklinisk oppfølging

7 Etiske aspekter og ressursbruk
Kurativt siktemål ved ervervede alvorlige blodsykdommer Risikofylt behandling Ressurskrevende menneskelig ressurskrevende økonomisk ressurskrevende

8 Utredningsfase og ventetid
Kliniske undersøkelser og informasjonssamtaler Ventetid før innleggelse tidsaspektet pasientens helsetilstand og prognose

9 Innleggelse Forberedthet Forventninger Forutsetninger Fellesskap

10 Kondisjonering Benmargsutryddende behandling:
Kombinasjonsbeh. m / cytostatika Hydrering Observere, informere, forebygge og behandle bivirkninger

11 Konsekvenser for pasienten
Sirkulasjon vektendringer /ødemer temperaturforandringer infeksjoner Ernæring nedsatt matlyst såre slimhinner endrede sanser kvalme/ oppkast Aktivitet/hvile endret søvn redusert aktivitet stress Psykisk/ sosialt emosjonelt følelser, forventninger relasjonelt familie/ venner/jobb

12

13

14

15

16

17 Stamcelletransplantasjonen
”Selve Dagen” for pasienten og pårørende Familiedonor / ubeslektet Forberedelse av pasienten Gjennomføringen av transplantasjonen

18 GVHD profylakse Utvelgelse av donor Cyklosporin A 1/2 - 1 år
Methotrexat x 4 under behandlingstiden Bestrålte blodprodukter

19 Beskyttende isolasjon
Fra 5 dager etter transplantasjonen Hvordan forbereder pasienten og pårørende seg til isolasjonsperioden? Sykepleierens rolle og oppgaver forberede på det ukjente balansen mellom rutiner og individuelle hensyn

20 Aplasifasen Opphør av benmargsfunksjon, NADIR Leukocytopeni
obs vitale tegn, læresetningene, hygiene Trombocytopeni mikro og makro blødninger Anemi slapp, dyspnoe, tachycardi, blek hudfarge

21 Aplasifase Mucositt årsak, profylakse, konsekvenser og behandling VOD
påvirkning av lever pga. cytostatikatoksisitet observasjoner, behandling/ lindring Manglende engraftment Akutt GVHD tarm, hud, lever observasjoner/evt. behandling

22 Rehabilitering Tenke rehabilitering helt fra innleggelse
Hva er pasientens eget perspektiv, hva opprettholder håp og pågangsmot? Ubalansen mellom viljen og manglende krefter Tålmodighetens ”største” prøve

23 Utskrivelse / overflytting
Hvordan forberede pasienten på prosessen ”langsomt tilbake til hverdagslivet?” Hvordan sikrer vi at alle ledd i helsetjenesten har kunnskaper til å ivareta pasienten og familiens individuelle behov i denne fasen?


Laste ned ppt "Sykepleie til pasienter med Blodsykdommer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google