Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retesting av Syfilis i Oslos blodgiverkorps

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retesting av Syfilis i Oslos blodgiverkorps"— Utskrift av presentasjonen:

1 Retesting av Syfilis i Oslos blodgiverkorps
Ullevål Universitetssykehus, Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin (1), “Blodbanken i Oslo” (BiO) i samarbeid med Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi (2) Doron Grosz1, Hans Erik Heier1, Geir Hetland1, Anne Grete Skar2, Vibeke Svenningsen1,

2 Uønsket suvenir?

3 Bakgunn for studien En giver som hadde gitt blod ved BiO regelmessig siden 1990, testet positivt og spesifikt for syfilis i forbindelse med registrering ved en blodbank utenfor Oslo. Veileder for transfusjonstjenesten i Norge pålegger at alle givere skal testes for Syfilis. Norske blodgivere testes rutinemessig ved 1.gangs registrering. Testing blir ikke repetert med mindre giveren flytter til en annen blodbank, alternativt har et langt opphold som giver.

4 Bakgunn for studien Fordi Oslo er episenter for syfilis i Norge og hadde 80% av rapporterte nye tilfeller i 2007 (MSIS), meldte beymringen seg om det kunne finnes flere i Oslos blodgiverkorps med positiv syfilis. Det ble derfor besluttet å teste hele det aktive blodgiverkorpset i Oslo, inklusiv Blodbanken i Ski. Testingen startet omgående og skulle inbefatte alle givninger i perioden 01/ / I 2007 hadde Oslo 49 av 61 tilfeller.

5

6 4 ulike testmetoder Screeningtest: ARCHITECT CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) som er en qualitative test for Treponema pallidum antistoff. (Screening = utført for hver donasjon i 12 mnd.) 2. Syphilis IgM EIA (enzyme immunoassay) test for Treponema pallidum IgM antistoff, i tidlig stadium av sykdommen. 3. Rapid Plasma Reagin test er en modifisert form av Cardiolipin-basert VDRL test. Reagin test er den testen som først reagerer positivt og den sikreste testen i tidlig stadium av Syfilis. Denne testen blir normalt negativ noen uker etter vellykket antibiotikabehandling og er negativ i latent syfilis. 4.Treponema pallidum haemagglutination test (TPHA) er en specific, sensitiv passiv haemagglutinasjon test for å påvise Treponema pallidum antistoff i serum eller CSF. Test 2 – 4 ble benyttet i tilfeller der screeningen (CMIA) var positiv.

7 Rapid Plasma Reagin Test
Resultat 61 givere (0.35%) reagerte uspesifikt i screeningtesten. 1 - etablert giver testet positivt og spesifikt for syfilis, ved positiv TPHA Giveren hadde testet negativt med CBT (Cardiolipin-baserte tester ) tidligere 1998 og var ikke blitt retestet med CMIA. Det serologiske mønsteret, med negative IgM og reagin test, ble tolket til å vise en gammel infeksjon uten gjenværende aktivitet. Annamnesen bekreftet denne tolkningen. Number of donors/ 17,000 CMIA IgM EIA test TPHA Rapid Plasma Reagin Test 47 Inkonklusiv Negativ 9 Marginalt positiv 3 Positiv 2 1 I brukertilfredshetsundersøkelsen i oktober samme år, fikk vi en god del negative tilbakemeldinger angående uspesifikke testresultat. Studien førte også til en betydelig kassasjon av buffycoat-tombocytter og plasma.

8 Så hva gjør vi? Mye tyder på at spørreskjema, intervju og testrutiner for Syfilis er utilstrekkelig for å fjerne faren for å overføre Syfilis ved transfusjon i Oslo. På den annen side ble det ikke funnet noen givere med aktiv Syfilis-infeksjon blandt Oslos givere. Selv om det ved testing av hver donasjon ble funnet mange uspesifikke svar, er den reelle konverteringsraten veldig lav.  Konklusjon: Dersom man skulle ha samme sikkerhet som for de andre smittemarkørene, bør man teste på nytt ved ny seksualpartner. Det ville innebære testing ved 6 mnd. opphold i givning, som for HBcore-testing.

9 Meldte tilfeller av Syfilis (MSIS)
Oslo ~ 60%

10 Konklusjon fra SHdir: Gjennomgått syfilis, behandling for syfilis eller positiv screeningtest for syfilis fører til permanent utelukkelse fra blodgivning. Se også Ved registrering av ny blodgiver skal prøven i tillegg testes for • Hepatitt B virus core-antistoff (Anti-HBc) • Treponema pallidum antistoff (Syfilis antistoff) Dersom en person har et opphold i blodgivning på over et halvt år, skal vedkommende testes for anti-HBc på nytt. Syfilis Primærundersøkelse skal utføres med en Treponema-spesifikk test. Ved ikke-negativt prøveresultat etter retest skal prøven analyseres med alternative og supplerende syfilistester. Bagrunn: se brev

11 Begrunnelse Lav smitterisiko: Lagring v/4oC i timer inneholder blod ikke viable T. pallidum Laboratoriestuder med ekremt høye konsentrasjoner av spirocheter har vist overlevelse 96 og 120 timer v/4oC Arbeidsgruppen som utredet syfilis og blodgivning i november 2007 finner imidlertid ikke holdepunkter i rapporten fra Blodbanken i Oslo for å anbefale utvidet syfilistesting, og holder fast ved sin opprinnelige anbefaling om at nåværende syfilistesting av nye blodgivere opprettholdes. Ved testing av blodmottakere fra donor som utløste studien, ble det ikke funnet overført smitte.

12 Ingen skyer som truer? Trombocytter Nytappet Fullblod


Laste ned ppt "Retesting av Syfilis i Oslos blodgiverkorps"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google