Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Transport av spesialavfall

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Transport av spesialavfall"— Utskrift av presentasjonen:

1 Transport av spesialavfall
Hege Lundmark Hygienesykepleier Helse Finnmark HF

2 Transport av avfall Patologi og cytostatika avfall hadde hopet seg på sykehuset. Transportøren nektet å ta det med når vi ikke hadde pallegrinder. Pakket i plastbeholdere. Helse Finnmark HF

3 VW Caravelle 2007 modell Helse Finnmark HF

4 Vi kjører selv til Senja
Nærmeste mottak er i Senja. Ansatt på teknisk fyller budbilen og kjører til Senja. Anslått til 435 kg, vekt 380 kg. Noen av kassene som ligger øverst lekker blod. Ved ankomst til Senja er det blodsøl inne i bilen og på kassene. Bilen sendes videre til spesialmottak for forurenset avfall. Senja Avfallselskap sender avviksmelding på hendelsen til Helse Finnmark. Helse Finnmark HF

5 Bilens tilstand etter turen
Bilen desinfiseres av avfallselskapet i Senja før retur. Alle dekkmatter i lasterom kasseres. Bilen spyles og vaskes i Hammerfest uten at lukten forsvinner. Blodvann har trekt seg fremover i førerdelen og gir ubehagelig lukt. Lisingselskapet har levert inn skademelding til forsikringen. Helse Finnmark HF

6 Helse Finnmark HF

7 Helse Finnmark HF

8 Veiledere Utgitt i 2008 Er beregnet til bruk ved forsendelse av mikrobiologiske prøver mellom laboratorier. Gjelder ikke for transport av medisinsk eller klinisk avfall. Helse Finnmark HF

9 Veileder Ny veileder ute til høring.
Vært på høring siden FHI ikke ferdig med sine innspill. I følge ansvarlig på SHdir er der usikkert når den blir utgitt. Helse Finnmark HF

10 Punkt 5.11 Ekstern transport
Transport av farleg avfall og smittefarleg avfall frå verksemda til sluttbehandling må skje i samsvar med forskrift om transport av farleg gods. Institusjonar som sender meir enn 500 kg farleg avfall av gangen (netto, dvs. utan emballasje) må oppnemne ein tryggingsrådgjevar. Ein tryggingsrådgjevar er ein kvalifisert person som har definerte oppgåver når det gjeld førebyggande tryggleiksarbeid i samband med transport av farleg gods. Ansvaret for at det blir utnemnd ein tryggingsrådgjevar ligg på leiinga av institusjonen. Helse Finnmark HF

11 Gjeldende regelverk ADR forskrift med veileder. 1153 sider.
Finnes på dsb.no FOR: smittefarlig avfall fra helsetjenesten... FOR: mathygiene Helse Finnmark HF

12 Klassefisering av avfall
Smittefarlig avfall: Avfall fra pasienter med infeksjoner som er forurenser: bandasjer, bleier, hansker osv. Stikkende og skjærende avfall Vevsbiter, organer, blod og blodprodukter samt blodige bandasjer. Avfall fra luftsmitteisolater FOR: smitteavfall i helsetjenesten § 3 Helse Finnmark HF

13 Klassifisering i ADR ADR punkt 2.2.62.1.1. Klasse 6.2
Medisinsk/klinisk avfall som inneholder infeksjonsfremmede stoffer UN 3291 Medisinsk/klinisk avfall som antas usannsynlig at inneholder infeksjonsfremmede stoffer UN 3291 Helse Finnmark HF

14 Forenklede regler under 333 kg
Forenklede transportregler. Ikke plikt til sikkerhetsrådgiver. Uhell skal rapporteres uansett mengde. krav: UN Godkjent emballasje/tank merking: emballasje og bil Samembalering: ikke blande farlig gods. Transportdokument: fraktbrev + transportuhellskort. Helse Finnmark HF

15 Alt gjelder over 333 kg. Krav til sikkerhetsrådgiver
ADR kompetansebevis for sjåfør Medbrakt sikkerhetsutstyr til bruk ved ulykker inkl personlig verneutstyr. Helse Finnmark HF

16 Helse Finnmark HF

17 Helse Finnmark HF

18 Regelbrudd ved vår transport
Manglende merking av bilen. Manglende melding av uhell. Manglende kompetansebevis fører. Manglende medbrakt utstyr Helse Finnmark HF

19 Resultat av avviket Teknisk måtte velge om de skulle bruke bilen til transport av avfall eller til transport av mat. Mathygieneforskriften ble den som satte en lovpålagt stopper for transporten. Vi har nå etablert transportavtale med Østbø transport. Helse Finnmark HF

20 Takk for oppmerksomheten
Helse Finnmark HF


Laste ned ppt "Transport av spesialavfall"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google