Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABO immunisering  hyperbilirubinemi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABO immunisering  hyperbilirubinemi"— Utskrift av presentasjonen:

1 ABO immunisering  hyperbilirubinemi
Rolf Lindemann MD, PhD Overlege/Professor II Intensivavdelingen for nyfødte, Barneklinikken Oslo universitetssykehus HF – Ullevål 23. sept. 2009

2 EPO Erythropoiet. Hva er en Erythropoiet?

3 An Erythropoet is a scientist writing Erythropoems

4 Immunisering (Rh / ABO)
Rh-immunisering (ikke første barn): Hydrops føtalis (pga. anemi / hjertesvikt) Hvis ikke hydrops  Anemi postnatalt  Postnatal ikterus  Kjerneicterus ABO-immunisering (første = andre barn osv.) Ikke hydrops / Ikke intrauterin anemi Postnatal hyperbilirubinemi (Sjelden grav anemi) Ikke erkjent  Hyperbilirubinemi Kjerneicterus

5 Anti D til Rh negative ved fødsel
Rh pos. barn – Anti D til mor! Hva med spontaborter ? Hva med innvandrere? Vi ser flere tilfeller av Rh-immunisering hvert år. Økende tendens - ?? Ikke bare innvandrere?

6 ABO-immunisering Overført fra Danmark*: (25/ med alvorlig hyperbilirubinemi) hvorav 50% fikk kjerneicterus. I Norge ville dette også si 25/ = ~16/år, hvorav ~8 (50%) vil kunne få kjerneicterus ? Cost-benefit: Følling sykdom 4 pr.år *Acta Pædiatr 2005;94:59-64

7 Bilirubin / Albumin ratio (1 : 1)
Ukonjungert bilirubin er toksisk. Konjungert bilirubin er ikke! Bilirubin er bundet til albumin (Ratio 1 : 1). Mengde albumin avhengig av gestasjonsalder. Når mengden bilirubin overstiger mengden albumin  Fritt bilirubin som krysser blod-hjerne barrieren  Kjerneicterus Obs. Acidose og en konkurrerende binding til albumin, bl.a. Indomethacin (PDA).

8 Kjerneicterus .... (Bilirubin encephalopati)
Økende forekomst i hele den vestlige verden! Fortrinnsvis pga ABO-uforlikelighet Tidlig hjemreise etter fødsel – allerede etter 6 timer Recurrence of kernicterus in term and near-term infants in Denmark. Acta Pædiatr 2000;89:1213-7 The spectrum of outcome in infants with extreme neonatal jaundice. Acta Pædiatr 2001;90:782-5

9 Vurdering av ikterus – Når behandle?

10 Behandling av icterus

11 Serumbilirubin Ullevål har bl.a. ligget ~15 % over RH / AHUS
Målingene justeres nå ned ~15 % Færre barn i lys? Trygt? Følte meg tryggere at vi lå ”litt høyt”?

12 Praktisk håndtering (Ved uforlikelighet)
Ved høy bilirubin  fototerapi Ved rask bilirubinstigning, > 20 µmol/L/4 timer Octagam (500 mg/kg) Ved ny rask økning av bilirubin ... 2. dose Octagam Ytterligere økning og/eller > utskiftningsgrense Utskiftning med 2 x blodvolum, etterfulgt av Octagam Fototerapi opprettholdes ved alle prosedyrer

13

14 ABO uforlikelighet Pos. DAT forekom bare i vel 50 % av tilfellene
Ved OA uforlikelighet: 47, 3 % Ved OB uforlikelighet: 58,3 %

15

16 ”ABO-prosjektet” Mødre med gruppe O
Barn som er A / B og som trenger behandling Kan vi finne ”markører” som predikerer hvorvidt barnet trenger: Fototerapi Iv immunglobulin Utskiftningstransfusjon

17

18

19

20

21 OA / OB og Ikke AB / BA Hvorfor ?

22 ABO uforlikelighet Anti-A / -B hos mødre med gruppe O er av typen Ig G. Anti-A / -B hos mødre med gruppe A eller B er av typen Ig M.

23 ”Vanlig” problemstilling / Spørsmål
Mor er Rh neg. Barnet A / B Rh. Positiv. Vil mor danne Rh-antistoff (Anti D) ?

24 ”ABO-systemet beskytter mot Rhesus immunisering”.
Morens anti A / B destruerer de føtale A / B Rhesus positive cellene så ”raskt” at hun ikke ”rekker” å bli immunisert. ”ABO-systemet beskytter mot Rhesus immunisering”.

25 Kan vi forebygge ?

26 Fremtiden ? Ta ABO sammen med Rhesus på gravide
Har mor gruppe O, titrere anti-A / anti-B Ved fødsel gruppe i navlesnor av alle barn der mor er gruppe O Hvis barnet er gruppe A eller B, ta DAT Ved høyt anti-titer hos mor, følge barna spesielt Oppfølging hjemme ved tidlig hjemreise Reflektrometrisk bilirubin bestemmelse (?)

27 Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "ABO immunisering  hyperbilirubinemi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google