Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vannforvaltning og landbrukstiltak Bjørn Gimming Østfold Bondelag Son, 04.03.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vannforvaltning og landbrukstiltak Bjørn Gimming Østfold Bondelag Son, 04.03.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vannforvaltning og landbrukstiltak Bjørn Gimming Østfold Bondelag Son, 04.03.2011

2 NB’s Prinsipprogram - vann Rent vann er et globalt knapphetsgode, både som drikkevann og for matproduksjon. Eus rammedirektiv for vann er nå en del av norsk lovgivning, målet er god miljøtilstand i alle europeiske vassdrag. Det er opp til de enkelte land hvordan og hvor raskt målene skal oppnås. Gjennom involvering i prosessen, skal Norges Bondelag sørge for at prinsipielle spørsmål og utfordringer av betydning for landbruket blir ivaretatt. Norges Bondelag mener: •Vannressursene skal forvaltes med hensyn til matproduksjon, lokal verdiskaping og ressursens tålegrense •Gode forvaltningsplaner oppnås gjennom involvering av viktige interessenter, som landbruket. •Det er nødvendig med friske midler for å finansiere økningen i kostnader som følge av nye tiltak knyttet til innføringen av EUs rammedirektiv for vann. •Staten må yte full erstatning for tap, sannsynlige tap og for følgeskader.

3 Vanndirektivet • Positivt • Kunnskapsbasert • Klassifiseringssystem • For dårlig informasjon om hensikten med direktivet • Mer tydelige målkonlikter – politikere vil ikke velge • Lav kunnskap om landbruk – liten anerkjennelse av landbruket samfunnsbidrag

4 Landbrukstiltak •Stort fokus siste 20 år •Ordninger over Jordbruksavtalen •Regionale miljøprogram •Spesielle miljøtiltak •Gjennomført store investeringer for å sanere punktkilder •Fokus på endret jordarbeiding på høsten •Risikobasert system for erosjon •Fokus på gjødslingsplanlegging

5 Landbrukstiltak (2) •Gjødslingsnormer •Bruk av husdyrgjødsel •Kloakkslam •Behov for å øke fokuset på hydrotekniske tiltak •Gjennomgang av regelverket for organisk gjødsel pågår nå •Klimaendringer •Kamuflerer effekten av gjennomførte tiltak

6 Videre arbeid •Behov for bedre beslutningsgrunnlag •Behov for mer kunnskap •Behov for større ressurser •Mål: sette inn riktig tiltak på rett sted til lavest mulig kostnad

7 Østfold Bondelag • Informere og motivere medlemmer • Prioritere midler til miljøtiltak i JBF • Påvirke utforming av ordninger • RMP, SMIL, Vannforvaltningsplaner • Beholde størst mulig grad av fleksibilitet • Peke på behov for forskning

8 Ikke bare rent vann •Behov for økt matproduksjon •Utfordring størst for korn •Endret arealbruk er en stor utfordring •Positiv effekt på miljø – negativ for matproduksjon •Mykotoksiner •Komplekse effekter av tiltak

9 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Vannforvaltning og landbrukstiltak Bjørn Gimming Østfold Bondelag Son, 04.03.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google