Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor produsere mat i Norge?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor produsere mat i Norge?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor produsere mat i Norge?

2 Hvorfor ikke importere all maten?
Mat er basisbehov. I følge FN-konvensjonen skal alle land sørge for matsikkerhet for sine innbyggere. Moralsk og etisk ansvar. Husk 1 mrd sulter. Klimaendringer og stor befolkningsvekst Vi er rike, men hvert land vil først sørge for sine ved matmangel Sårbarhet. Vi importerer over halvparten av det vi spiser. Landskapsforringelse. Gjengroing, fraflytting. Borger nr

3 Hvorfor landbrukspolitikk? Kan ikke markedskreftene få virke fritt?
Landbruket produserer fellesgoder som ikke kan omsettes. Matvaremarkedet sikrer ikke disse. Langsiktighet. Det er noe helt annet å produsere basisbehovet mat, enn spiker eller sko Biologisk produksjon Jorda er ikke flyttbar

4 Hva skiller Norge fra andre land?
Lave avlinger, begrensning i vekster Langstrakt. Store klimatiske forskjeller Oljedrevet økonomi Fordel: God dyre- og plantehelse. Unike smaker BILDE 1: 25 skurtreskere med 18 såmaskiner bak fra Brasil. BILDE 2: Skurtresking i Norge. BILDE 3: Hjørundfjorden Norge er våtere, kaldere, brattere, mer avsides og dyrere enn andre land

5 Hvordan løse utfordringene i Norge?
Må føre en nasjonal landbrukspolitikk der bondens inntekt kommer fra både marked og tilskudd. Tilskudd må tilpasses de store ulikhetene i produksjon og klima. Et importvern med toll på sentrale varer fra norsk landbruk for å utjevne kostnads-forskjellen mellom Norge og andre land.

6 Ei produktiv næring!

7 Faresignal: Arealnedgang!
Fulldyrket areal per innbygger

8 Ny landbruks- og matmelding
Meld. S. 9 ( ) Velkommen til bords

9 Hva vil Bondelaget? Produsere mer god og trygg kvalitetsmat til en økende befolkning Utnytte jord- og beiteressurser over hele landet Produsere på en miljøvennlig måte, og ha god dyrevelferd Forvalte kulturlandskapet; holde det åpent, vakkert og variert Ta vare på matjorda for framtidige generasjoner

10 Ingen matproduksjon uten inntekt
”Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå de jordbrukspolitiske målene” (Meld. S. 9 ( )) Lavt inntektsnivå Konkurransedyktig inntekt for å sikre rekruttering Uten bedre inntektsmuligheter - urealistisk å nå målet om økt matproduksjon

11

12 Verktøykassa Importvern Økonomiske virkemidler Juridiske virkemidler
Markedsordninger

13 Importvern Tollsatser og kvoter Importen er mer enn doblet siden 2000.
Den norske delen av matmangfoldet presses. WTO-avtalen: Velge den som beskytter best av krone eller prosenttoll. Viktig politisk grep: Fra endres tollen på biff og filet av storfe, lammekjøtt og faste oster (type Norvegia og Jarlsberg) til prosenttoll.

14 Økonomiske virkemidler
Fastsettes i jordbruksforhandlinger Målpriser Tilskudd

15 Markedsordninger Fordel for bønder og forbrukere Virkemidler:
Mottaksplikt Forsyningsplikt Unntak fra konkurranseloven Markedsreguleringstiltak Effektivt: Finansieres av bønder – utøves av markedsaktør.

16 Politiker: Vi trenger ditt bidrag
Forhindr at matjorda bygges ned Snakk med partifeller og andre politikere. Bidra med å få rammevilkår for næringa som sikrer inntektsvekst og dermed produksjonsøkning. Få økt bevissthet rundt hva landbruket bidrar med, og merverdien av å ha et landbruk over hele landet Tilrettlegg for lokal verdiskapning og arbeidsplasser Gi trygghet for investeringer i landbruket Gi bonden muligheter – så skal vi produsere mat og fellesgoder !


Laste ned ppt "Hvorfor produsere mat i Norge?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google