Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Troms fylkeskommune - områderettet satsing Arktisk landbruk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Troms fylkeskommune - områderettet satsing Arktisk landbruk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Troms fylkeskommune - områderettet satsing Arktisk landbruk
Kjetil Helstad Plan- og næringsetaten Tenkeloftsamling Nordnorsk Landbruksråd Tromsø

2 Arktisk landbruk i Troms
2010 – telen gikk i august 2011 – rekordavlinger, bl.a. mellomlagring av potet i flyhangar 2012 – betydelige naturskader i enkeltområder pga flom 2010: Fylkestinget bevilget 6 milll kr. til kompensasjon, fordelt på 2 mill til grønnsaker (23 stk) og potetproduksjon og 4 mill til grovfor (427 stk). Egenandel på 30% og maksbeløp på kr utfordrende (potet og noen kumelkbønder). Enkelte fikk vannet tilbake i august 2012: Flom i indre Troms. Betydelig engasjement på lokalt og regionalt nivå vedr avlingsskadeordniger (egenandel) og naturskadeordninger (egenandel pr eiendom). Tilbakemelding fra nasjonalt nivå – Statssekretær Sandal KRD - regelverket ligger fast.

3 Landbruksrelaterte vedtak 2011/2012
FTG 35/11: Landbruk i Troms – Status, muligheter og veivalg - Særegenheter ved Arktisk landbruk må benyttes ved utforming av virkemidler i landbrukspolitikken FYR 27/12: Innspill Jordbruksforhandlingene 2012 FYR 215/12: Revisjon forvaltningsplan rovvilt region 8 - Ikke utvidelse av A-sone for bjørn i Indre-Troms FTG juni-12 Interpellasjon: Investeringsstøtte til kraftforbasert produksjoner ut fra betydning for landbruksinfrastruktur FYR tiltredelseserklæring - støtte opp under primærnæringene FTG 35/11: Landbruk i Troms – Status, muligheter og veivalg Utgangspunkt rapport Bygdeforskning utarbeidet for Troms fylkeskommune våren 2011. Fylkestinget er i vedtaket Bekymret over negativ utvikling: antall bruk og produksjon Rekruttering, kompetanse, rovvilt og økonomi/finansieringsordninger viktige tema/utfordringer Avgjørende med en regionalisert landbrukspolitikk med større fleksibilitet for regional variasjon. Særegenheter ved Arktisk landbruk må utnyttes ved utforming av virkemidler i landbrukspolitikken Utvikle plantemateriale tilpasset arktisk klima i endring – nasjonalt ansvar. FYR 27/12 Innspill Jordbruksforhandlingene 2012: Fylkesrådet bekymret over den negative utviklingen som har vært i Tromslandbruket og de dystre prognosene som er for videre utvikling. Kompetanseheving viktig – økt RLK-ramme. Bl.a. til agonomiutdanning for voksne. Avlingsskadeordningen må være tilpassetvilkår Tromsbøndene driver under, bl.a. en slått, mot 2-3 andre steder. Rovviltforvaltning som muliggjør beitebasert husdyrproduksjon i B-soner for rovvilt. Kompetanseheving, bl.a. i melkeproduksjon viktig. Støtte til griseproduksjon ut fra betydning for slakteriinfrastrukturen i Troms. Eggproduksjon ikke prioritert. FYR tiltredelseserklæring - støtte opp under primærnæringene. - Demme opp for den negative utviklingen vi ser med nedlegging av bruk, både ved å satse på nisjeprodukter kortreist mat – men primært ved å satse på det tradisjonelle landbruket. Samarbeid med Nordland og Finnmark - arbeide aktivt for å få et godt politisk samarbeid mellom de tre nordligste fylkeskommunene som er forankret i den politiske ledelsen i Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner

4 Regional plan landbruk Troms
FTG vedtok oppstart 2.oktober 2012 Utarbeide regional plan for landbruket i Troms. Prosesskrav etter Plan- og bygningsloven (PBL) Samarbeid mellom Fylkesmannen og Fylkeskommunen Vedtas i fylkestinget Styringsgruppa: de 3 Faglagene, Fylkesmannen og Fylkesråd for plan og næring Referansegruppe: Partnerskapet BU-strategier, LO, NHO Vedtak oppstart sak 62/12 september 2012. Regional plan om landbruk etter prosesskrav i PBL. Først utarbeide planprogram, deretter plan med handlingsdel. Er en av planene som skal utarbeides etter regional planstrategi. Regionalt planprogram utarbeides og sendes på høring våren Skal behandles på fylkestingets juni-samling 2013. Innspill/tilbakemeldinger må komme i løpet av februar til planprogrammet. Her skal bl.a. tema/retning bestemmes. Programmet skal bl.a. sendes på høring med 6-ukers frist før fylkestinget behandler den. Plan skal utarbeides og sendes på høring høsten 2013 og våren Plan behandles i fylkestinget desember 2013/ våren 2014. Ut fra planen skal det utarbeides handlingsplaner. Planen kan ha regionale føringer knyttet til arealbruk / verne etc. og legge føringer for kommunale planer. FM og FK sekretariat – tett samarbeid. Planprogram behandles i fylkestinger juni-2013 og plan Prosess i tråd med PBLs krav mer omfattende og formell en strategier som ikke er forankret i PBL, som havbruk og mineral.

5 Forvaltning RLK-midler FK forvalter i 2012
Forvalter kr /år. Samlingsbasert Agronomutdanning viktig – oppstart av klasser i 2011 og 2012 13 tiltak støttet i 2012 Søknadsfrist for 2013, 1.mars Div. Typer kompetansehevende tiltak. 2 klasser med samlingsbasert Agronomutdanning startet -. 2011 og er over 2 år og er på Senja vgs – Gibostad. Forholdsvis få elever med rettigheter – Ikke finansiering over ordinære vgs-midler av betydning. Kriterier for ordningen vedtatt av fylkesrådet fra 2010 – samsvarer i stor grad med vilkår for Nordland og Finnmark. Fylkesplan / RUP og BU-strategier legger føringer.

6 Andre landbruksrelaterte prosjekt støttet i 2012:
Kjefjøsprosjektet 2,27 mill kr Grønt Reiseliv – 1,0 mill kr Grønn(s)mak Landbruksdagan 2012 Kystskogbruket Arktisk landbruk Kjefjøsprosjektet: For aktører som ikke har sanert besetning. Er styrevedtak i Tine. Gjelder også besetninger i Nordland. Tine prosjektleder Grønt reiseliv: FM søker Grønn(s)mak – økt grønnsaksproduksjon. Hovedsakelig Midt-Troms. Tranøy kommune ansvarlig Landbruksdagan – bl.a. Landbrukshelga på, div landbruksrelaterte kurs. Landbruk Nord prosjektledelse Kystskogbruket – , FK-andel. Er Arktisk landbruk – til Nord-Norsk landbruksråd. Er del av satsing som skjer på denne tenkeloftsamlingen.

7 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Troms fylkeskommune - områderettet satsing Arktisk landbruk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google