Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EUs rammedirektiv for vann EUs rammedirektiv for vann Hvor står vi og hvor går veien videre ? Ola Skauge Direktoratet for naturforvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EUs rammedirektiv for vann EUs rammedirektiv for vann Hvor står vi og hvor går veien videre ? Ola Skauge Direktoratet for naturforvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 EUs rammedirektiv for vann EUs rammedirektiv for vann Hvor står vi og hvor går veien videre ? Ola Skauge Direktoratet for naturforvaltning

2 EUs rammedirektiv for vann Den fragmenterte vannforvaltningen, - mer samordnet Miljøvern- departementet Olje- og energi- departementet Helsedepartementet Landbruksdepartementet Fiskeridepartementet m.fl. Regjering (kongen), Storting : Helhetlig politikk NVEs region- kontorer (6) SFT FYLKESMANNSEMBEDET (18) Miljøvernavd. Landbruksavd. Fylkeslege DN NVESNTHtilSHdir Regkont. Mattilsynets regionkontor (fra 1.1.2004) Mattilsynets lokalkontor (fra 1.1.2004) Fylkeskommune (19) Kommune- og fylkesplanlegging etter PBL. Samordning Helsetjeneste Næringsmiddeltilsyn (ut 2003) Teknisk etat Landbrukskontor m.fl Kommune (435) FDKyD Reg.kont. SLF

3 EUs rammedirektiv for vann Status for arbeidet • Demoprosjektene er ferdige (Suldal og Morsa) • Tilrettelegging for karakterisering stort sett ferdig • Forvaltingsveileder ferdig i første versjon til 1. oktober • Gjennomgangen av vannforekomstene starter nå

4 EUs rammedirektiv for vann Organisering av arbeidet

5 EUs rammedirektiv for vann Målsetting pr des 2004 Ferdig med 1. runde av karakteriseringen: • Alle vannforekomster sortert i to grupper  vannforekomster som har “god status”  vannforekomster som har/sannsynligvis ikke har “god status” •Gjort på bakgrunn av:  kartlagte påvirkninger  beskrivelse av antatt naturlig tilstand  beskrevet målsetting for gitt vanntype (art. 4)  overvåkingsdata eller modeller (dagens tilstand)  økonomisk vannbruk

6 EUs rammedirektiv for vann Karakterisering, gjennomgang • Norge delt i 4 landsdeler • 4 prosjektledere fra SFT(øst), NVE(vest), DN(midt) og FiD(nord), konsulentene gjør mesteparten av jobben • 2 vannområder pr landsdel i høst • Resten i 2004

7 EUs rammedirektiv for vann Første fase karakterisering Høst 2003: 8 vassdrag med kystområder

8 EUs rammedirektiv for vann Områdeavgrensing Fjordkatalogen, Hitra

9 EUs rammedirektiv for vann Områdeavgrensing vassdrag, Regine Vassdragene på Hitra

10 EUs rammedirektiv for vann Mulig organisering av rammedirektivet Nivå MyndigheterRådgivende organer Nasjonalt Regionalt Lokalt MD, OED, LD, HD, FD SFT, NVE, DN, F-dir, K-dir, SNT (Mattilsynet), SLF VANNREGIONRÅD VANNOMRÅDEUTVALG Kommune 1Kommune 2Kommune n VANNREGIONMYNDIGHETEN

11 EUs rammedirektiv for vann Antall vannområder i hver vannregion VannregionAntall vannområder Øst9 Sør31 Vest62 Midt56 Nord89 ”Regioninndeling” deling i 5, basert på eksisterende NVE-regioner.Fylkesinndeling” dvs i 14 regioner”

12 EUs rammedirektiv for vann KARAKTERISERING art. 5 • kategori • type • referanse • påvirkninger • øk. analyse ---------------- • klassifisering MÅL art. 4 • god kjemisk økologisk status OVERVÅKING art. 8 • nytt overvåkings- system TILTAKS- PROGRAM art. 11 • kostnads- effektive løsninger FORVALT- NINGS- PLANER art. 13 Karakteriseringen, “grunnfjellet” i direktivet

13 EUs rammedirektiv for vann Dette skal vi ikke fokusere så mye på…..

14 EUs rammedirektiv for vann Kanskje ikke dette heller ….

15 EUs rammedirektiv for vann Men kanskje dette ?

16 EUs rammedirektiv for vann Eller dette …..

17 EUs rammedirektiv for vann Vi har noe å bygge på !

18 EUs rammedirektiv for vann Utfordringer • Å ikke se på direktivet som et problem, men som et svært godt virkemiddel for å nå viktige mål. • Å oppfylle direktivets krav og frister samtidig som vi får til medvirkning og engasjement i kommuner og på regionalt nivå. • Å hele tiden huske på at dette arbeidet har begrenset verdi i seg selv, men er viktig for å få til best mulige tiltaksprogram, forvaltningsplaner og framtidig overvåking. • Å ikke la det beste bli det godes fiende: vi ligger godt an!


Laste ned ppt "EUs rammedirektiv for vann EUs rammedirektiv for vann Hvor står vi og hvor går veien videre ? Ola Skauge Direktoratet for naturforvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google