Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for vannforvaltning i Møre og Romsdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for vannforvaltning i Møre og Romsdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for vannforvaltning i Møre og Romsdal
Reidun Sem Kallestad Senioringeniør Møre og Romsdal fylke

2 Hovedprinsipper i direktivet
Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand i vann Overflatevann og grunnvann Ferskvann og kystvann Forvaltningen av vann skal være helhetlig og samordnet Miljømålene skal være konkrete og målbare

3 Inndeling i vannområder

4 Utvalgte vannområder i 1. planperiode

5 Status pr 16. oktober Vakant prosjektlederstilling
Høringsfristen på ”Vesentlige spørsmål” er gått ut Tiltaksanalysene fra kommunene og regionale statsetater skulle være ferdig Overvåking i Søre Sunnmøre er igangsatt Vi har engasjert en person til ferdigstiling av tiltaksanalysene for Eira/Aura og Litledalen

6 Vann-nett er tilgjengelig for alle!
Konkurranse Bilde av ”din” vannforekomstene Vannforekomstene med belastning er registrert Statistikk tilgjengelig

7 Arbeidsprosessen fram til i dag
Vannområdeutvalg er valgt for alle tre områdene. For Eira/Aura og Litledalen er utvalgene små og kan samtidig brukes som arbeidsgrupper For Søre Sunnmøre er utvalget stort på grunn av mange kommuner. Saksbehandler i kommunene er med i arbeidsgrupper Regionrådet på Søre Sunnmøre ønsker å bli holdt løpende orientert Det har vært flere møter i de enkelte kommunene på Søre Sunnmøre

8 Spesielt for Aura/Eira og Litledalen
Revidering av konsesjonen skal samordnes med utarbeidelse av forvaltningsplan (fylkesdelplan). Statkraft er konsesjonshaver Forventninger fra interessenter om tilstrekkelig vannføring i elver som mangler minstevannsføring NVE er en god samarbeidspartner i disse vannområdene

9 Spesielt for Søre Sunnmøre
Stort område med 7 kommuner i Møre og Romsdal og deler av 2 kommuner i Sogn og Fjordane. Området strekker seg fra fjell til fjord Mye oppdrettsaktivitet, en del landbruk og kommunal kloakk. Flere skipsverft i 2 kommuner Runde Miljøsenter er et nyetablert ressurssenter som er i gang med overvåking av den Grønne korridor

10 Vesentlige spørsmål – høring
Høringsfristen ble satt til 15. oktober Eira/Aura og Litledalen: 5 merknader, mest om forhold rundt revisjonen av kraftverket. Stikkord: økt vannmengde, framtidige klimaendringer, andre forhold med vesentlig miljøaspekt. Søre Sunnmøre: 4 merknader, flere av dem er om vannkraftutbyggning i området, mangel på samla plan som går ut over kommunegrensen, all utbygging er ikke med i vurderingen. Spørsmål om fremtidig masseuttak og hyttebygging skal være med.

11 Tiltaksanalyse De vannforekomster som ikke vil nå ”god status” innen 2015 skal defineres Alle forskjellige tiltak som kan være med å få vannforekomsten tilbake til god status skal frem

12 Sterkt modifiserte vannforekomster
Vannforekomst med endret karakter på grunn av fysiske endringer som følge av menneskelig virksomhet Kaier Forbygging Vannkraft Veier Spesielle miljømål

13 Forvaltningsplan – fylkesdelplan
Felles forvaltningsplan for alle områdene i regionen Bygge på tiltaksanalysene Miljømålene skal være oppnåelige innen 2015

14


Laste ned ppt "Status for vannforvaltning i Møre og Romsdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google