Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagens rammebetingelser for å utvikle miljøvennlig energiproduksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagens rammebetingelser for å utvikle miljøvennlig energiproduksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagens rammebetingelser for å utvikle miljøvennlig energiproduksjon
SINTEF- seminar Steinar Bysveen, EBL

2 Viktige rammebetingelser
Politiske vinder Kraftmarkedet Anslått potensial for ny kraft (kilde: NVE) Støtte til fornybar energi Hjemfall Ny miljøkunnskap FoU- utfordringer

3 Politiske vinder Vind i vinden – fram til nå
Små vannkraftverk - akseptert av de fleste partier er flere små bedre enn ett stort? Sats på opprusting potensialet? Bio og fjernvarme er ønsket Utland: EUs vanndirektiv, klimautfordringen, kjernekraft, forsyningssikkerhet

4 Kraftmarkedet Høye priser Fungerer markedet? Ja:
Høye priser skyldes mangel på kraft, ikke konkurransen i markedet. Internasjonalt marked fører ikke til mer eksport. Kraftbalansen bestemmer eksport/import. Vi eksporterte mer før liberaliseringen

5 Vannkraftpotensialet pr. 1.1.2006
Midlere årsproduksjon 205,2 TWh (Referert tilsigsperioden , Investeringsgrense 3 kr/kWh, Ikke inkludert potensial for små kraftverk innen VP I-IV)

6 Støtte til fornybar energi
Støtte til mer fornybar energiproduksjon bør være teknologinøytral EBL har støttet innføring av et elsertifikat- system Størrelsesgrenser for vannkraft er uheldig Vil ha negative konsekvenser for økonomi og miljø Utforming av støttesystem er viktig Forutsigbarhet Effektiv tildelingsprosess Mulighet for framtidig deltagelse i eventuelt internasjonalt sertifikatmarked EBL har foreslått produksjonsstøtte, forankret i langsiktig avtale mellom statlig organ og utbygger

7 Hjemfallsretten til EFTA - domstolen
Dagens regler forskjellsbehandler (offentlige) norske og utenlandske eiere (EØS-avtalen) Regjeringen har nylig besluttet at dagens ordning ikke skal endres (”faller utenfor EØS”) EFTAs overvåkningsorgan ESA har dermed besluttet å stevne Norge inn for EFTA-domstolen. En dom vil kun gi føringer Hvis tap i sak må Norge utarbeide nye regler

8 Ny miljøkunnskap Tema/konfliktområder - erfaring fra 40 gjennomførte småkraftprosjekter Biologisk mangfold Fisk og ferskvannsbiologi Landskap Kulturminner og kulturmiljø Landbruk Vannkvalitet, vannforsyning og resipientinteresser Friluftsliv/brukerinteresser Samiske interesser Samfunnsmessige virkninger

9 Kilde :Multiconsult

10 Vannkraft–vind–bioenergi- tidevann

11 FoU- utfordringer 1. Målkonflikt må fjernes Myndigheter: miljømål
Selskap: verdiskaping Suksess forutsetter at begge parter når sine mål 2. Kunnskap Det som teller bør være miljømessige realiteter, ikke symboler Endre forestillinger som hindrer gode miljøløsninger Finne gode løsninger


Laste ned ppt "Dagens rammebetingelser for å utvikle miljøvennlig energiproduksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google