Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

» Kvalitet og ledelse Helse Møre og Romsdal Emne – innføring av miljøledelse i Helse Møre og Romsdal 18.April 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "» Kvalitet og ledelse Helse Møre og Romsdal Emne – innføring av miljøledelse i Helse Møre og Romsdal 18.April 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 » Kvalitet og ledelse Helse Møre og Romsdal Emne – innføring av miljøledelse i Helse Møre og Romsdal 18.April 2013

2 Miljøledelse ….?! miljøpåvirkninger …… handler om å få oversikt over arbeidsplassens mest kritiske miljøpåvirkninger – og deretter arbeide systematisk for å redusere disse.

3

4 Spørsmål # 1 – til deg som klinikksjef Hvordan kan vi innføre miljøledelse i min klinikk ?  Ikke alle blir like mye berørt – men kravene vi blir enige om vil omfatte alle enheter  Hvor kan vi motivere/ utvikle og forankre målene/ programmet og tiltakene hos den enkelte

5 Hva er styringssystemet – og hvorfor er det viktig?  Styringssystemet inneholder krav til hvordan vi utfører arbeidet og følger det opp. Det dreier seg om å fokusere på å gjøre de rette tingene riktig, på første forsøk.  Det er laget for å møte eksterne krav og krav satt av oss selv.

6 Hva har miljøledelse og miljøsertifisering å gjøre med meg ?  Mange samfunnsinstitusjoner fokuserer på konsekvenser av egen aktivitet på globalt miljø  Er sjukehuset bidragsyter for bærekraftig utvikling ( mindre miljøbelastning i morgen )?  Hvorfor har HOD formulert krav på alle helseforetak og utforme sin egen policy/ målsetting og kvalitets- program på miljø – i løpet av 2014 ?  Vi har en samfunnsoppgave som er viktig på flere plan – men hvor troverdighet og kunnskap er viktig fundament

7 Spørsmål # 2 – til deg som klinikksjef  Hva er vårt største miljø- aspekt ?  Hvordan tilfører vi egen organisasjon ny kunnskap på en mest mulig effektiv måte ?  Hvordan får vi til balanse mellom mål/ tiltak og ressursforbruk ?

8

9 Ledelsesansvar – ledelsesforankring God pasient behandling Økonomiske rammer Godt kvalitets system Riktig kunnskap – og tilgang til denne Godt omdømme og samfunns ansvar

10 Nasjonal kampanje – med mange hjelpemidler

11 Prosjektplan - resultatområder Områder for oppmerksomhet ; Energi – Transport – Avfall – Utslipp – til luft, jord, vann og hav Innkjøp – økt hensyn til miljøaspekter

12 Spørsmål # 3 – til deg som klinikksjef  Hvordan er kvalitetsarbeidet organisert i dag ?  Hvordan utnytte det eksisterende styrings systemet best – også for miljøledelsen ?  Har vi systematiske holdning/ tiltak og års program for kvalitetsarbeidet – og som også vil komme for miljø ledelse?

13 Kartlegging  program  handlingsplan ( mål og tiltak ) * Ansvar og fullmakt * – på alle nivå ?

14 Forslag til deltakara i prosjektet Prosjekteier/ leder av styringsgruppe Styringsgruppe Prosjektleder Arbeidsgruppe Transport, avfall og milj ø Arbeidsgruppe Bruk av legemidler Arbeidsgruppe Innkj ø p Arbeidsgruppe Bygg & energi - Leiar – ass.direktør -2/3 klinkksjefar (medisin/ kirurgi/ VPK) -2 TV + HVO -Informasjons- & samfunns avdelingen -Fagavd. kvalitetsseksjon -Prosjektleder -2/3 prosjektmedarbeidere -Trainee -Innkjøpsmedarb. -Kliniske ansatte -TV & VO -Prosjektmedarb. ENØK -Innkjøper energi -Almentekn. bygg -TV & VO -Prosjektmedarb. almentekn. drift -Kliniske ansatte -HR reiser/ HR analyse -HMS medarbeider -TV & VO -Sykehusfarmasøyt -Kliniske ansatte -Medarb. Almenteknikk -TV & VO

15 Forslag til deltakara i prosjektet Prosjekteier/ leder av styringsgruppe Styringsgruppe Prosjektleder Arbeidsgruppe Transport, avfall og milj ø Arbeidsgruppe Bruk av legemidler Arbeidsgruppe Innkj ø p Arbeidsgruppe Bygg & energi - Leiar – ass.direktør -2/3 klinkksjefar (medisin/ kirurgi/ VPK) -2 TV + HVO -Informasjons- & samfunns avdelingen -Fagavd. kvalitetsseksjon -Prosjektleder -2/3 prosjektmedarbeidere -Trainee -Innkjøpsmedarb. -Kliniske ansatte -TV & VO -Prosjektmedarb. ENØK -Innkjøper energi -Almentekn. bygg -TV & VO -Prosjektmedarb. almentekn. drift -Kliniske ansatte -HR reiser/ HR analyse -HMS medarbeider -TV & VO -Sykehusfarmasøyt -Kliniske ansatte -Medarb. Almenteknikk -TV & VO

16


Laste ned ppt "» Kvalitet og ledelse Helse Møre og Romsdal Emne – innføring av miljøledelse i Helse Møre og Romsdal 18.April 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google