Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsekvenser av klimaendring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsekvenser av klimaendring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsekvenser av klimaendring
FNs klimapanel IPCC: Konsekvenser av klimaendring Rent vann: Tørke og flom blir vanligere og vil føre til store menneskelige og materielle skader. I tillegg kommer negative konsekvenser for verdens drikkevannskilder og matproduksjon. Verdens matsikkerhet: Jo varmere det blir desto mindre hvete, ris og mais produserer vi. Samtidig vokser verdens befolkning og behovet for mat. Fattigdomsbekjempelse: Mennesker vil miste sin økonomiske trygghet, sitt livsgrunnlag og sikker tilgang på mat og vann. Planter og dyr dør ut: Vi mennesker er helt avhengige av naturen rundt oss. Planter og dyr forsyner oss med goder og tjenester, som drikkevann, luft og mat samt pollinering av planter, trevirke vi kan bygge ting av, rensing av forurenset jord, og mye mer. Havforsuring: 1/3 av alle dyr som lever i havet kan forsvinne innen år 2100 på grunn av havforsuring. Oppvarming av havet vil også kunne føre til at fiskeressurser flytter på seg, eller dør ut, med store konsekvenser for matsikkerhet og arbeidsplasser. Havnivåstigning: Store deler av verdens folk bor langs kysten, også i Norge. Hvordan skal det gå om alle disse må flytte til et annet sted? Hva vil det bety for matproduksjonen når nye byer må bygges? Helse: Sykdommer vil kunne spres raskere og til nye områder når temperaturen stiger. For eksempel malariamyggen trives i varme områder. I tillegg kan hetebølger og ekstremvær være farlig for mennesker. Folkeforflytninger: Ødeleggelse av land, havnivåstigning, og mindre tilgang på vann og mat vil kunne føre til folkeforflytninger. Forflytningene skaper økt press på knappe ressurser på nye steder.

2 Hva er FNs klimapanel IPCC?
IPCC ble etablert i 1988 av Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) og FNs Miljøprogram (UNEP), og har i dag 195 medlemsland. Om lag 800 vitenskapsfolk bidrar til den siste hovedrapporten. De tilhører ulike fagfelt, som meteorologi, oseanografi, biologi, hydrologi og samfunnsfag. Formålet med IPCC er å gi beslutningstakere regelmessige vurderinger av vitenskapsgrunnlaget for klimaendring, klimakonsekvensene og framtidig risiko, samt muligheter for tilpasning til og bekjempelse av klimaendring ved å redusere klimagassutslipp. Den femte hovedrapporten, som utgis i september 2014, er den største vitenskapelige vurderingen av ett spesifikt tema som noensinne er gjort. Den legger mer vekt på sosiale og økonomiske forhold, risikohåndtering, tilpasning og skadebegrensning enn tidligere rapporter. IPCCs vurderinger bidrar som vitenskapelig grunnlag for nasjonal og global klimapolitikk. Medlemmene i FNs klimakonvensjon UNFCCC skal i 2015 bli enige om en ambisiøs og rettferdig global klimaavtale. Målet er å begrense global oppvarming til 2ºC. IPCCs rapport gis ut i delrapporter. Del én om det naturvitenskapelige grunnlaget kom i september 2013 og slo fast at det er prosent sikkert at dagens klimaendringer er menneskeskapte, og at temperaturene kan stige med mer enn 4°C fram mot 2100 dersom vi lar utslippene fortsette å øke. Del to om konsekvenser, tilpasning og sårbarhet kommer i mars Del 3 om bekjempelse av klimaendring kommer i april Synteserapporten, som samler all kunnskapen og konklusjonene, kommer i oktober 2014. Kilde: Rapport fra IPCC arbeidsgruppe 2 om klimakonsekvenser, tilpasning og sårbarhet. Fra 30. mars tilgjengelig på WWFs kontaktperson Klimarådgiver Inga Fritzen Buan @BeijInga


Laste ned ppt "Konsekvenser av klimaendring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google