Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medarbeiderskap + Lean + Strategisk kompetanseplanlegging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medarbeiderskap + Lean + Strategisk kompetanseplanlegging"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medarbeiderskap + Lean + Strategisk kompetanseplanlegging
Lea’n i Lunner Medarbeiderskap + Lean + Strategisk kompetanseplanlegging 1

2 Bakgrunn 2003 – arbeidsgiverpolitikken settes i fokus
”Se og bli sett” utvikles Verdiene ÅPENHET, STØTTE, DIALOG og LOJALITET skal være kjennetegn på kommunens virksomhet Systematisk opplæring av kommunens ledere med deltakelse av hovedtillitsvalgte Se s 5 – individ – punkter Medarbeiderskap på en arbeidsplass har tre dimensjoner. Jeg – hvem er jeg som person i dette systemet? Refleksjonsheftet s 5-6. Hva liker jeg? Hva liker jeg ikke? Er jeg a-menneske eller B-menneske. Hvordan er familie og vennesituasjonen – privatlivet mitt. Hvem er JEG? Vi – oss i denne arbeidsgjengen. Hvordan er kjemien? Hvorddan trives vi sammen? Sterke og svake sider – utfyller vi hverandre? Hvem er DERE? Virksomheten – det vi gjør. Det vi jobber med. Hvordan er det skrudd sammen – organisert? Hva gjør dere? Hvordan gjøre dere det? Disse tre dimensjonene spilerl sammen hele tiden. Skal du ha det bra på jobben må det være balanse her også. Vi skal nå se litt nærmere på JEG.

3 Utfordring Hvordan få holdninger, verdier og forståelse av helhet og sammenheng ut til alle ledd i organisasjonen? Vårt svar ble

4 Ikke å forandre for å forandre – men å foredle det bestående
Vi Lea’n sammen! Målet er å oppnå kvalitetsforbedring for å oppnå rom for det vi vil, bedret brukeropplevelse og engasjerte verdipraktiserende fornøyde medarbeidere Lea’n består av: Kulturen Medarbeiderskap å oppnå arbeidsglede gjennom å være aktiv, engasjert, reflektert, delaktig og medansvarlig Verktøyet Lean å foredle det bestående slik at våre arbeidsprosesser er forenklet og alltid har verdi for brukeren Strategisk kompetanseplan å vite hva kommunen trenger av kompetanse, sikre utvikling av dagens medarbeidere og rekruttere riktig kompetanse fremover Ikke å forandre for å forandre – men å foredle det bestående Tore: Medarbeiderskap – å sikte mot et ideal Rådmann: Fra forandring til foredling, for vi skal ta det som er bra videre Vi skal Lea’n sammen Lea’n består av tre deler, beskriv de Først skal vi jobbe med hvem jeg er, så hva vi gjør, tilslutt hva vi trenger å fylle på for å komme dit Vi starter i dag, vi blir aldri ferdig, det blir vår måte å leve på

5 Medarbeiderskapsprogrammet
Alle medarbeiderne i kommunen i løpet av tre år 3 dagers samling Blanding av virksomhetsområder/enheter på samlingene Utdannede kursholdere fra egne rekker Bygger på KS’ medarbeiderskapsprogram men lokalt tilpasset Fokus på: Jeg - ”bli kjent”–aktivitet, balanse i livet, hvilke egenskaper har jeg og hvordan kan jeg bidra? Vi – hvordan skaper vi arbeidsplassfellesskapet, ledelse, medarbeiderskap, kommunikasjon, den lærende org Virksomheten – hvordan er Lunner skrudd sammen og hvorfor, planverk, verdiene våre Avrunding som peker fram mot LEAN Se s 5 – individ – punkter Medarbeiderskap på en arbeidsplass har tre dimensjoner. Jeg – hvem er jeg som person i dette systemet? Refleksjonsheftet s 5-6. Hva liker jeg? Hva liker jeg ikke? Er jeg a-menneske eller B-menneske. Hvordan er familie og vennesituasjonen – privatlivet mitt. Hvem er JEG? Vi – oss i denne arbeidsgjengen. Hvordan er kjemien? Hvorddan trives vi sammen? Sterke og svake sider – utfyller vi hverandre? Hvem er DERE? Virksomheten – det vi gjør. Det vi jobber med. Hvordan er det skrudd sammen – organisert? Hva gjør dere? Hvordan gjøre dere det? Disse tre dimensjonene spilerl sammen hele tiden. Skal du ha det bra på jobben må det være balanse her også. Vi skal nå se litt nærmere på JEG.

6 LEAN – vårt forbedringsverktøy
Kvalitet og brukerverdi LEAN Effektivitet Mest for pengene Medarbeider tilfredshet

7 Essensen i Lean Forbedringskultur Fokus på verdi og sløsing
Involvering av organisasjonen Et nytt perspektiv Standarder, avtaler, stabilitet Verdi og sløsing: hva er det så man kikker på… Fjerne det som ikke gir mening. Mørkegrøn=gøres av en annen fx adgang til IT/kompetence Anne: Kaizen – et japans ord som er en sammentrekning av to ord: Kai som betyr veg og Zen som betyr god. Kaizen handler om å etablere en vane eller kultur, hvor medarbeidere ved egen kraft skaper og driver forbedringsaktiviteter Ledelsen må leve Kaizen-kultur Ledelsen må annerkjenne kreative prosesser Riktig utstyr skal understøtte Kaizen-kulturen Kaizen-tavlen skal skape synlighet og tilgjengelighet for forbedringsforslag , framdrift og resultater. Målet med en standard er å skape robuste, driftssikre og repeterbare prosesser basert på erfaring og best practice. Medarbeiderskap = involvering, noe som er nødvendig for å skape en Kaizen-kultur.

8 Så langt…. LEAN i Lunner LOS hjemmetjenester IKT-avdelingen
Arealforvaltning Skatteoppkrever Kalvsjø barnehage Økonomiavd. – underveis Malmgruben barnehage – starter 2. februar PPT – starter 16. april

9 Kortlegging – LOS hjemmetj.

10 LEAN-HANDLINGSPLAN – LOS HJEMMETJENESTER
Morgenrutiner kl – 09.00 Mål: Økt brukerverdi og medarbeidertilfredshet ved å: skape bedre oppgaveflyt minimere stress og kaos få en bedre start på dagen møter brukerne mer forberedt bedre kvalitet på tjenesten

11 Handlingsplan LOS

12 Kortlegging - Kalvsjø

13 Handlingsplan Kalvsjø
LEAN - HANDLINGSPLAN – KALVSJØ BARNEHAGE Garderobesituasjonen kl – 12.30 Mål for garderobesituasjonen: Det er en hyggelig og rolig stund Det er rom for læring Effektiv tidsbruk

14 Handlingsplan Kalvsjø

15 Kortlegging - areal

16 Kortlegging - areal

17 Vår egen KAIZEN-tavle

18 Kaizen - areal

19 Kaizen - areal

20 Hvem blir de neste i 2012? Medarbeiderskap fase 2
Informasjonsavdelingen – 1. kv Tildelingskontoret – 1. kv Tilrettelagt tjenester (4 puljer) - 1. kv. til 4. kv Eiendom og infrastruktur (2 puljer) - 1. kv og 2.kv. Lunner barneskole/SFO (3 puljer) – 1. kv til 3. kv Harestua barnehage – 2. kv Voksenopplæringen – 3. kv Flyktningetjenesten – 3. kv Lunner omsorgsenter avd 1 – 4. kv Grua skole/SFO – 4. kv Antall: 1. pulje pulje 281 = 437 av ca 620

21 Følg oss videre på http://www.lea-n.no/


Laste ned ppt "Medarbeiderskap + Lean + Strategisk kompetanseplanlegging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google