Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Hvordan kan skolens ledelse bidra til lärernes og sin egen profesjonelle utvikling gjennom aksjonsforskning? Av Else Stjernström, Universitetet i Tromsö,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Hvordan kan skolens ledelse bidra til lärernes og sin egen profesjonelle utvikling gjennom aksjonsforskning? Av Else Stjernström, Universitetet i Tromsö,"— Utskrift av presentasjonen:

1  Hvordan kan skolens ledelse bidra til lärernes og sin egen profesjonelle utvikling gjennom aksjonsforskning? Av Else Stjernström, Universitetet i Tromsö, Norge

2 Ny skolereform:  Kunnskapslöftet (K-06)  Stortingsmelding nr. 30, 2003-2004 ”Kultur for läring”

3 Skolen som lærende organisasjon  Hovedutfordring når det gjelder kompetanseutvikling er å få til et godt läringsmiljö for elever og lärere i et profesjonelt fellesskap.  Mangel på tradisjon for refleksjon  Mangel på tradisjon for utveksling og spredning av kunnskap i skolen

4 Flere utfordringer  St.meld. Nr. 30, 2003-2004 (Kultur for läring) understreker også kraftfull og tydelig ledelse som avgjörende for kvaliteten på skoleutvikling.

5 Spörsmålet  ”Vi önsker å bruke mer tid på pedagogisk ledelse og ikke så mye tid på administrasjon; hvordan kan vi ta tilbake den pedagogiske ledelsen?” (Rektor i grunnskolen)

6  Hvordan kan skolens ledelse bidra til profesjonell utvikling gjennom aksjonsforskning?

7 Metodologisk tilnärming  Aksjonsforskning  Deltakelse  Metodologisk transparens  Intervensjon

8 Underspörsmål:  Aksepterer lärere og skoleledere nye reformer uten å granske dem kritisk?

9  Oppfattes reformen instrumentelt i betydningen av at skolens aktörer ser den kun som en introduksjon av nye og mer effektive metoder for å forbedre elevenes läring?

10  Ser lärere og skoleledere reformen i et videre perspektiv med hensyn til sin egen profesjonelle utvikling og den innvirkning reformen har på deres profesjonelle liv både i og utenfor skolen?


Laste ned ppt " Hvordan kan skolens ledelse bidra til lärernes og sin egen profesjonelle utvikling gjennom aksjonsforskning? Av Else Stjernström, Universitetet i Tromsö,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google