Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nord-Trøndelag 11.03.2013 Leiar i barnehage og skule -store forventningar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nord-Trøndelag 11.03.2013 Leiar i barnehage og skule -store forventningar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nord-Trøndelag 11.03.2013 Leiar i barnehage og skule -store forventningar

2 Kven har forventningar til leiarane? Politikarar – lokalt og nasjonalt Eit stadig veksande byråkrati Forskarar Barn – elevar – foreldre Det offisielle Noreg

3 «Våre funn tyder på at når store reformer som Kunnskapsløftet skal implementeres på skolenivå, er det særlig viktig med en tydelig ledelse som har kraft til å gjennomføre de endringer slike reformer krever.» Anders Bakken, Nova

4 VG, 13.02.2013

5 Hva gjør mediebildet med ledergjerningen?

6 Kva styrer merksemda? Val - politiske utspel Kva betyr dette for kontinuitet - tidsperspektiv? Internasjonal samanlikning Kva betyr dette for den kulturelle konteksten? Nasjonal samanlikning Kva betyr dette for kva som får merksemd?

7 Finnish lessons – noko å lære om tidsperspektiv? Istedenfor å tro at standardisert undervisning med tilhørende tester kan innføres i siste sekund for å forbedre elevenes læring og redde skoler med svake resultater, har Finland jobbet systematisk i over 30 år for å forsikre seg om at de har kompetente og profesjonelle lærere som kan skape et optimalt læringsmiljø for samtlige elever, i alle landets skoler. Pasi Sahlberg

8 Vurdering for læring Tydelege mål og kriteriar Fagleg relevante tilbake- meldingar Råd om forbetring Å involvere elevane i vurderingsarbeidet

9 Fire læringsprinsipp Hermundur Sigurdsson, NTNU Læringspsykologi og hjerneforsking Intensitet – tal på repetisjonar, frekvens og mengde Rett progresjon – rett fagleg nivå Positiv tilbakemelding - oppleving av mestring og sjølvkjensle Høve til sjølvmonitorering – oppfatte eigen framgang og forbetring

10 Forskingsbasert kunnskap i barnehagen? BORRE: I Trimveien barnehage i Horten blir barn helt ned til fire år testet. Målet er å kartlegge hvordan barna ligger an til å lære seg å lese og skrive. (forskning.no.)

11

12 Difor treng vi ein profesjonsorganisasjon! Dei ulike forventningane til barnehage og skule kan berre «takast ned» av lærarar og leiarar i barnehage og skule. Vi må også vere med på å «styre» både politikken og forskinga inn i spor som vi meiner er rette for barnehage og skule.

13 Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon - Snakke elevane og barnehagebarna si sak - Fremje lærarane sitt handlingsrom og profesjonalitet

14 Stortingsmelding i vår: Om forskning

15 Frå vår heimeside (fredag) Forskning + utdanning = sant Regjeringen la fredag fram stortingsmeldingen om satsning på forskning og høyere utdanning. – Vår første reaksjon er positiv, sier nestleder Terje Skyvulstad. Utdanningsforbundet er tilfreds med at regjeringen nå understreker at undervisning og forskning er likeverdige aktiviteter i høyere utdanning. Meldingen, som ble lagt fram fredag, gir et tydelig signal om at ambisjonene på dette feltet må heves på institusjonene. Meld. St. 18 (2012–2113) Lange linjer – kunnskap gir muligheter.Meld. St. 18 (2012–2113) Lange linjer – kunnskap gir muligheter

16 Stortingsmelding i vår: Om barnehage Forskningsmelding Barnehagemelding Evaluering av Kunnskapsløftet

17 Stortingsmelding i vår: Evaluering av Kunnskapsløftet

18 Profesjon og tillit Jens Christian Smedbye, SPS Profesjonelt arbeid kan ikkje detaljregulerast gjennom byråkratiske reglar Kvalitet føreset autonomi og skjønnsutøving

19 Korleis får profesjonen tillit? Jens Christian Smedbye, SPS Autonomi føreset at vi kan stole på dei profesjonelle: Oppdatert kunnskap og kompetanse Yrkesetiske standardar

20 Vilkår for samhandling og refleksjon i barnehage og skule. Leiarar i barnehage og skule er leiarar av eit profesjons- kollektiv. Eit slikt kollektiv må ha forum for utvikling – refleksjon – drive vurderingsarbeid saman – byggje læringskultur… Har barnehagar og skular dei fora dei treng?

21

22 s22


Laste ned ppt "Nord-Trøndelag 11.03.2013 Leiar i barnehage og skule -store forventningar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google