Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk ledelse og IKT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk ledelse og IKT"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk ledelse og IKT
En ressursbruk i verdenstoppen Behovene vil øke Ressursene vil avta Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Samhandling på tvers Kommunenes motivasjon og evne til utvikling og nyskaping Handlingsrommet har vi nå – ikke senere Strategisk ledelse og IKT Kompetansenettverk for rådmenn Line Richardsen, KS Innovasjon og utvikling

2 Om strategisk IKT-ledelse
Begrenset kunnskap blant kommunale ledere om: Utvikling av elektroniske tjenester og mulighetene disse gir IKT-strategi og handlingsplaner Utnytting av teknologiske muligheter Realisering av gevinster ved IKT-investeringer ”2/3 av rådmennene ser på egen IKT-kompetanse som en barriere for effektiv planlegging og utnyttelse av IKT ” (Mandag Morgen 2007)

3 Tiltak fra KS Utvikle rådmannsnettverk innen strategisk ledelse og IKT
Utvikle metoder og verktøy for strategiutvikling og gevinsthåndtering Identifisere «beste praksis»-kommuner og bidra til kompetanseoverføring Som et ledd i Folkevalgtprogrammet, tilby en folkevalgtdag om betydningen av IKT som et virkemiddel for å bedre tjenestenivået til innbyggerne.

4 Mål for strategisk IKT-ledelse Mål for strategisk IKT-ledelse
Toppledere skal lede IKT- strategiarbeidet og realisere gevinster Strategisk IKT-planlegging skal knyttes mot overordnede planer Opparbeide kunnskap om dette hos folkevalgte Kunne dokumentere gevinster 4 mål: Skrive hovedpunktene som stikkord (ikke all tekst) KS – Kommunens Arbeidsgiver – og interesseorganisasjon – tidligere Kommunens Sentralforbund. Forklare dette allerede på 1. foil

5 Rådmannsnettverk for Strategisk ledelse og IKT
Vekker stor interesse og oppmerksomhet i hele landet Pilotprosjekt gjennomført i Møre og Romsdal i 2009 4 nettverk er startet etter pilotprosjektet Agder-nettverket har gjennomført 3,5 av 4 samlinger Trøndelag (Indre Namdal) i gjennomført 4 samlinger Finnmark (Alta regionen) hadde oppstart 23. august 2010 Øvre Romerike (Digitale Gardermoen) 28. oktober 2010 Orkdalsregionen 24. januar 2011 Fosen/Værnes 25. januar 2011

6 6 nye nettverk bekreftet
Nye nettverk i 2011 Røde Fylker – fylker med nettverk Gule Fylker – planlegges nye nettverk eKommune 2012 Fosen/ Værnes Orkdals-regionen 6 nye nettverk bekreftet 2 nettverk i prosess Totalt ca. 115 kommuner Nord-hordland og Vest regionen Hedmark/ Oppland 1 Gjennomført: Piloten i Møre og Romsdal – 12 deltakere fra 12 kommuner – i tillegg deltok Alf Åge fra KS. Agderfylkene - 16 deltakere fra 15 kommuner Trøndelag - 13 deltakere (inkl. Sør-Trøndelag fylkeskommune og leder i Indre Namdalen IKT) Finnmark – 30 deltakere fra 14 kommuner (11 ordførere, 16 rådmenn/ass.rådmenn/økonomisjef, 2 fra IKT (Alta og Hammerfest) og regionrådet) ØRU – 8 deltakere fra 6 kommuner + ØRU-styret/IKT-strategi Hedmark/ Oppland 2 Haugalands regionen/Ryfylke Østfold

7 Nettverksmetodikk Et nettverk bør bestå av rådmenn av 15 deltakerkommuner Det oppfordres til at ordførere deltar på første samling (positive erfaringer fra Finnmark) Nettverket har 4 samlinger over en periode på mellom 8 til 10 måneder. Samlingene går over 2 dager, lunch til lunch med overnatting Gjennomføres analyse av eget ståsted gjennom bruk av nøkkeltall og sammenligning med andre kommuner eKommune 2012

8 Utbytte og målsetting Kunnskapsheving i form av faglige foredrag, prosessarbeid med læring mellom kommunene som hovedmetodikk Endelig målsetting er regional og lokal eKommune-strategi med tilhørende handlingsplaner Skape felles plattform for problemforståelse og muligheter Samkjøring i forhold til nasjonale mål og strategier Mulighet for fordypning i spesifikke tema som er ønsket fra gruppen eKommune 2012

9 Samlingene Samling 1 – Innføring i eForvaltning i Norge, utfordringer og muligheter Beskrive nasjonale rammevilkår, status i kommune-norge og hvor kommunen bør være i fremtidig perspektiv Gjennomgang av de viktigste tjenesteområdene i kommunen med bakgrunn i eKommune Sosial inkludering i en elektronisk verden– utfordringer for samfunnet Samling 2 – Strategisk styring og forvaltning av IKT-området Styring og forvaltning av IKT-området Hva er Bestiller og hvilke krav stilles til kommunen Krav til kompetanse og kapasitet i ledelsen Effektivisering av arbeidsprosesser og gevinstrealisering Informasjonssikkerhet Samling 3 – eKommune-strategi, handlingsplaner og effektive arbeidsprosesser Grunnleggende elementer og innføring i eKommune-strategi Handlingsplaner – Utvikling og innføring Erfaring fra andre kommuner om arbeidet med utvikling og forankring av eKommune-strategi Hvordan gjennomføre strategiarbeidet i egen kommune/region? Samspillet mellom organisasjon, teknologi og prosesser Suksessfaktorer og fallgruver Samling 4 – Status eKommune-strategi, valgfritt tema, samt veien videre Oppfølging og gjennomgang eKommune-strategi Basert på innspill, settes det opp skreddersydde tema Diskusjon og planlegging for veien videre for den/de enkelte kommune/region eKommune 2012

10 Prosjektet i et europeisk perspektiv
eKommune 2012 Civil-servants Empowerment for Multi media Service Delivery ICT enabled PILOTER: Portugal England Spania Norge Italia Tsjekkia Competitiveness and innovtion framework Programme

11 Prosjekt beskrivelse eKommune 2012 CEMSDI prosjektet fokuserer på “capacity building” av offentlige ansatte med fokus på “eInclusion” og “eGovernment”-strategier Målgruppen er kommuner med innbyggere eller mindre Prosjektet vil benytte DLA (Digital Local Agenda) – eKommune- strategier som et verktøy for å nå målene Fem piloter på europeisk basis i Italia, Norge, Portugal, Spania og England skal validere treningsmetodene skapt gjennom CEMSDI nettverket av eGovernment eksperter Europeisk metodeverk for senere implementering i andre geografiske områder i de europeiske landene

12 Kostnader og organisering
For 2008/2009 ble det søkt DIFI om et samlet bidrag på kr Søknaden ble innvilget og forvaltes av prosjektets styringsgruppe. Kr i tilskudd for fra DIFI EU-midler til 10 nye nettverk (ca 2,7 millioner) Egenandel på kr 7 000,- per deltaker for hele programmet Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen består av: Rigmor Brøste Kjersem, rådmann Nesset kommune Robert Lien Pettersen, prosjektleder for Grenlandssamarbeidet Jens Nørve, DIFI Trude Andresen, direktør KS Innovasjon og utvikling Line Richardsen, IKT-rådgiver i KS (sekretær) eKommune 2012

13 Oppfordring til rådmannskollegaer: Rådmann Nesset kommune
”Prioriter å delta på det kursopplegget som KS nå vil tilby til kommuneledelsen med tema Strategisk ledelse og IKT. Det er en jobb vi må gjøre, og kompetanse vi må tilegne oss for å nå målene i eKommune 2012” eKommune 2012 Rigmor B. Kjersem, Rådmann Nesset kommune


Laste ned ppt "Strategisk ledelse og IKT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google