Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Leverandørutvikling – kommunen som aktiv aktør - Innovative anskaffelser som drivkraft til kommuneutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Leverandørutvikling – kommunen som aktiv aktør - Innovative anskaffelser som drivkraft til kommuneutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Leverandørutvikling – kommunen som aktiv aktør - Innovative anskaffelser som drivkraft til kommuneutvikling Tore André Sines – NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

2 Pilotprosjekt – Stavanger kommune: Nytt sentraldriftssystem 2 Bakgrunn Etablere et nytt sentraldriftssystem som skal bidra til energibesparelser og mer effektiv drift av kommunen. Foreløpig resultat Kommunen har gjennom dialogaktivitetene fått god kunnskap om hva markedet kan tilby. Kommunen har fått innspill på systemer som de ikke visste om som kan effektivisere driften av kommunen. Konkurransen ulyst høsten 2013. 2

3 Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon. Vi må samhandle smartere! 3

4 Nasjonalt programfor leverandørutvikling "Frontrunner" i innovative offentlige anskaffelser og leverandørutvikling (5 år, 2010 – 2014) Etter initiativ fra: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Kommunesektorens organisasjon (KS) Totalt 21 partnere inkl. 5 departementer og 2 direktorater Ledende kommunale og statlige virksomheter Regionalt arbeid i Troms, Trøndelag, Rogaland, Agder Telemark, Østfold, Oslo og Akershus 4

5 Målgrupper  Offentlige innkjøpere  Leverandører  Utviklings- og FoU aktører Innsatsområder  Ledelsesforankring  Kunnskap  Pilotprosjekter  Regionalt arbeid 5 PlanGjennomføring

6 6 1 1 2 2 3 3 Behov, planlegging og organisering Dialog med markedet Gjennomføring og evaluering Metode med vekt på dialog

7 Pilotprosjekt – HIAS/Norsk Vann: Bedre utnyttelse av biogass Bakgrunn Utnytte biogass fra renseanlegg og avfallsdeponi Foreløpig resultat Gjennomført en idekonkurranse der de kåret en vinner. Nærenergi AS vant konkurransen med ett småskala oppgraderingsanlegg for biogass til bruk som drivstoff. Utviklet forprosjekt jobber med å finansiere byggingen av et pilot/demoanlegg på avfallsdeponi. 7

8 Pilotprosjekt – Etnedal kommune Gangbro i tre Bakgrunn Miljøvennlig og sikker gangbru i tre mellom boligfelt og barnehage Resultat Dialogen med markedet gav gode innspill til: • Hvordan dette kunne utføres i tre • Valg av gjennomføringsmodell Den ny trebroa stod ferdig våren 2013. Foto: Kjetil Fjeld

9 Hovedfunn så langt…  Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser er satt på dagsorden hos myndigheter, stat, kommune, virkemiddelapparat og næringsliv  Innkjøpere i stat og kommune får gevinster i form av bedre løsninger og økt konkurranse  Leverandørene mener dialogaktivitetene er nyttige, blir motivert til å innovere og utvikler sin konkurransekraft Kilde: Analyse & Strategi AS – Multiconsult, Midtveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling – 12 piloter, 2 kvt. 2013 9 Gevinster


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Leverandørutvikling – kommunen som aktiv aktør - Innovative anskaffelser som drivkraft til kommuneutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google