Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra ord til liv januar 2010 Fra 18. til 25. januar feirer man i mange land i verden uken for bønn om kristen enhet, mens i andre land legges denne feiringen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra ord til liv januar 2010 Fra 18. til 25. januar feirer man i mange land i verden uken for bønn om kristen enhet, mens i andre land legges denne feiringen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fra ord til liv januar 2010

3 Fra 18. til 25. januar feirer man i mange land i verden uken for bønn om kristen enhet, mens i andre land legges denne feiringen i forbindelse med pinse. Som man vil huske, foreslo Chiara Lubich ved denne anledning som månedens tekst det samme bibelverset som er valgt ut for bønneuken, og kommenterte det. I år har man valgt ut som bibelord for bønneuken en setning fra Lukasevangeliet: "Dere er vitner om dette" (24,48). For å hjelpe oss til å etterleve det foreslår vi følgende tekst av Chiara, som, selv om den kommenterer en annen bibeltekst, er en innstendig appell til oss kristne om sammen å vitne om Guds nærvær i verden.

4 « Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem." (Ap 21,3)

5 Guds ord for denne måneden er en oppfordring til oss. Hvis vi vil høre til hans folk, må vi la ham få leve blant oss.

6 Men hvordan er det mulig? Er det mulig, allerede her nede på jorden, å få del i denne gleden uten ende som Gud forespeiler oss?

7 Det er akkurat det Jesus er kommet for å åpenbare, og det er nettopp av den grunn han er kommet: for å formidle for oss sitt kjærlighetsfellesskap med Faderen, slik at vi også skal leve i det.

8 Basilius mente man måtte leve i pakt med Guds vilje, Fra nå av kan vi kristne, ved å etterleve dette bibelordet, oppnå at Gud er nærværende blant oss. Ifølge kirkefedrene er visse forutsetninger nødvendige for at han skal være til stede. Ifølge Theodor Studita er gjensidig kjærlighet nødvendig, Johannes Chrysostomos hevdet at vi skulle elske slik som Jesus har elsket. mens Origines la vekt på at tanker og følelser må være samstemte, så man kan komme til felles forståelse, basert på enheten Guds sønn gir oss.

9 Det er Jesu ord som gir oss nøkkelen til Guds nærvær blant menneskene: "Elsk hverandre som jeg har elsket dere" (kfr Joh 13,34). Den gjensidige kjærligheten fører oss inn i Guds nærhet: "Dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss" (1 Joh 4,12), for: "Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem" (Matt 18,20), sier Jesus.

10 "Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk."

11 Den dagen da alle løftene i Den gamle pakt blir oppfylt, er derfor verken langt unna eller uoppnåelig: "Min bolig skal være hos dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk." (Esek 37,27)

12 Denne profetien oppfylles allerede i Jesus, som, fra og med sin historiske eksistens, fortsetter å være nærværende blant dem som lever etter den nye loven om gjensidig kjærlighet. Grunnlagt på denne normen oppstår det et nytt folk, Gudfolket.

13 For oss kristne i særdeleshet er « Fra ord til liv » en tvingende appell om å vitne om Guds nærvær gjennom kjærligheten. "Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler." (Joh 13,35). Blir dette nye budet etterlevd, skaper det et grunnlag for at Jesu nærvær kan virkeliggjøres blant menneskene.

14 Uten dette nærværet, som gir mening til det guddommelige brorskapet som Jesus har skjenket hele menneskeheten her på jorden, kan vi ikke gjøre noe som helst.

15 "Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk."

16 Men det beror særlig på oss kristne, om vi så tilhører ulike kirkelige fellesskap, å være synlige for verden som ett folk, dannet av mennesker fra alle raser og kulturer, små og store, syke og friske. Ett eneste folk, som blir omtalt på samme måte som de første kristne: "Se som de elsker hverandre, de er beredt til å gi livet for hverandre."

17 Dette er det "mirakel" menneskeheten stunder mot for ennå å kunne ha håp; dette er det nødvendige bidrag til økumenisk fremgang, på veien mot en fullkommen og synlig enhet av kristne. Det er et "mirakel" som ligger innenfor vår rekkevidde, eller rettere sagt, innenfor rekkevidden til Ham som kan forandre verdens skjebne, dersom han får bo midt iblant sine egne, forenet i kjærlighet. Slik vil han føre hele menneskeheten henimot enhet.

18 “fra ord til liv”, månedlige utgave av Focolare bevegelsen. Tekst av: Chiara Lubich, januar 1999. Grafik av Anna Lollo i samarbeide med don Placido D’Omina (Sicilia - Italia) Denne kommentaren til fra ord til liv er oversattAnna LolloPlacido D’Omina i 96 språk og dialekter og når flere millioner av mennesker i hele verden gjennom trykk, radio, TV og gjennom internet - for informasjoner: www.focolare.orgwww.focolare.org PPS er oversatt i forskjellige språk og er offentliggjort på: www.santuariosancalogero.org "Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk" (kfr Joh.åp. 21,3)


Laste ned ppt "Fra ord til liv januar 2010 Fra 18. til 25. januar feirer man i mange land i verden uken for bønn om kristen enhet, mens i andre land legges denne feiringen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google