Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling 3, HiØ 27. og 28. jan. 2011 Fagspesifikk del Etterutdanningskurs for lærere Tysk på barnetrinnet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling 3, HiØ 27. og 28. jan. 2011 Fagspesifikk del Etterutdanningskurs for lærere Tysk på barnetrinnet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling 3, HiØ 27. og 28. jan. 2011 Fagspesifikk del Etterutdanningskurs for lærere Tysk på barnetrinnet

2 Nettsteder for etterutdanningskurset Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet  Etterutdanningskurset Sør (Halden):  http://ffbsor.wikispaces.com/ http://ffbsor.wikispaces.com/  Etterutdaningskurset Nord (Trondheim):  http://tidligstart.wikispaces.com/ http://tidligstart.wikispaces.com/

3 fagspesifikk del:  Læreplanrelatert område :  Språk og språklæring: gi eksempler på nye måter å lære ord og uttrykk på - tema: dagligliv, fritid og egne interesser  Kommunikasjon: stille enkle spørsmål og svare på enkle, muntlige spørsmål. Delta i dagligdagse samtalesituasjoner.  Kulturmøter: bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk. Ta del i målspråklandenes kultur gjennom bruk av tekst, bilde, film, musikk  Utdrag fra Læreplanen (kompetansemål):  ”Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  -forstå og bruke en del vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og egne interesser  -lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde manuelt og ved hjelp av digitale verktøy  -Delta i dagligdagse samtalesituasjoner  -utforske noen sider ved hverdagsliv, tradisjoner og skikker i ett eller flere land eller kulturer  -bruke digitale verktøy til samarbeid og møte med autentisk språk

4  Tenk over dette før samlingen: - Hva kan jeg allerede gjøre med digitale verktøy i undervisningen? - Hva vil jeg lære å bruke når det gjelder digitale verktøy i undervisningen? - Hva kan elevene selv gjøre med digitale verktøy i språkundervisningen?

5  Workshop-oppgave: Hvordan vil du som lærer tilrettelegge undervisningen for å realisere disse kompetansemålene?  Lag undervisningsopplegg som passer til dine elever rundt temaet ”Dagligliv, fritid og egne interesser”. Digitale verktøy skal brukes (evt. i tillegg til andre metodiske tilnærminger)  Gi eksempler på læringsaktiviteter som vil kunne hjelpe eleven til å kunne uttrykke seg om temaet.  Hvilke ark i språkpermen synes du det er viktig å ta i bruk for dette temaet?

6 Læringsressurser på nettet  http://web2.gyldendal.no/aufdeutsch/aufdeutsch_wirstarten/index.html http://web2.gyldendal.no/aufdeutsch/aufdeutsch_wirstarten/index.html  http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm  http://folk.uio.no/sirilu/ http://folk.uio.no/sirilu/  http://www.goethe.de/ http://www.goethe.de/  Klett:  http://www.klett.de/sixcms/list.php?page=titelfamilie&titelfamilie=DaF- Lehrwerke+f%FCr+junge+Lerner http://www.klett.de/sixcms/list.php?page=titelfamilie&titelfamilie=DaF- Lehrwerke+f%FCr+junge+Lerner  http://www.klett.de/sixcms/media.php/9/Magnet_Portfolio_EB.pdf http://www.klett.de/sixcms/media.php/9/Magnet_Portfolio_EB.pdf  http://www.klett.de/sixcms/media.php/8/675940_TD_portfolio_deutsch_EB.pdf http://www.klett.de/sixcms/media.php/8/675940_TD_portfolio_deutsch_EB.pdf  Hueber:  http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/srp1-2-portfolio.pdf http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/srp1-2-portfolio.pdf

7  Hjemmesidene til tyske tv-stasjoner har ofte gode barnesider – spill og annet morsomt  http://www.ard.de/static/kinder/kinder2005/ http://www.ard.de/static/kinder/kinder2005/  http://www.wdrmaus.de/spielen/mausspiele/ http://www.wdrmaus.de/spielen/mausspiele/  http://www.tivi.de/ (zdf Kinderseite) http://www.tivi.de/ Blinde-Kuh:  http://www.blinde-kuh.de/ (Kinderseite) http://www.blinde-kuh.de/  http://www.labbe.de/ (mye å hente) http://www.labbe.de/


Laste ned ppt "Samling 3, HiØ 27. og 28. jan. 2011 Fagspesifikk del Etterutdanningskurs for lærere Tysk på barnetrinnet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google